TOP BUSINESS

TOP BUSINESS

TOP BUSINESS

ที่ปรึกษาและงานบริหารจัดการ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ สนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจการค้า พัฒนาค้าปลีกและแฟรนไชส์ ขยายแนวคิด Start-Up ขับเคลื่อน SMEs จัดการปัญหาภายใน ตลอดจนเพิ่มยอดขาย ขยายกำไร อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมที่ปรึกษาธุรกิจ

ดร.ขนิษฐา พงษ์สุชาติ

ดร.ขนิษฐา พงษ์สุชาติ

ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจและระบบปฏิบัติการ