Startup สัญชาติไทย ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ผ่านแอป “แคร์คุณ”

27 ส.ค. 2564 11:35:51
Startup สัญชาติไทย ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ผ่านแอป “แคร์คุณ”
โซลาร์วัตต์ 111 Startup สัญชาติไทย ใช้แอป "แคร์คุณ" ช่วยผู้ป่วยโควิด แบบ Home & Community Isolation
 
เมื่อวันที่ 26 ส.ค.64 เภสัชกรหญิงกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ประธานกรรมการบริษัท โซลาร์วัตต์ 111 จำกัด และหัวหน้าโครงการแคร์คุณ กล่าวว่า เราได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแคร์คุณ เป็นแอปพลิเคชันให้บริการยานพาหนะ หรือ Ride-hailing service ภายใต้โครงการ แอปพลิเคชันแคร์คุณ สู่ถนนสายสุขภาพ 
 
โดยแอปพลิเคชันดังกล่าว มีจุดเด่นเป็นบริการโลจิสติกส์สายสุขภาพ ให้บริการสาธารณสุขหลากหลายทางไกล หรือ TeleHealth อาทิ แพทย์ เภสัชกร กายภาพบำบัด ดูแลผู้สูงอายุ นวดสปา ยังมีช่องทางการรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือ SOS โดยมีบุคลากรแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมให้บริการ
อาทิ หน่วยกู้ชีพ อบต.ท่าโพธิ์, รพ.กรุงเทพพิษณุโลก, รพ.พิษณุเวช และเพิ่มเส้นทางการรับส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยโควิด ในขณะรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือศูนย์แยกกักในชุมชน ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 
ทั้งนี้ ทางบริษัทและทีมงานแคร์คุณ หวังบรรลุวัตถุประสงค์ในการประยุกต์เทคโนโลยีที่มีอยู่ สร้างสรรค์ให้เกิดการบริการใหม่ๆ เพื่อความปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 สร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 
ศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ภาคเอกชนพัฒนาแอปพลิเคชันแคร์คุณ และมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาร่วมสนับสนุน ซึ่งเราจะได้ใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่ ที่ รพ.สต.วัดพริก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อบริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการกักแยกตัวในบ้านและชุมชนในรูปแบบของ Community Isolation และ Home Isolation
 
รศ.ดร.สุชาติ แย้มแม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า รถแคร์คุณอีวี มีขนาดเล็กกะทัดรัด ประหยัดพลังงาน สามารถวิ่งรับส่งยาเข้าถึงผู้ติดเชื้อที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือที่ชุมชน และไม่มีมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขชุมชน
 
ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า โครงการแคร์คุณได้รับการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้เคยพัฒนาเส้นทางการติดตามสถานะรถบัสอีวีที่ให้บริการอยู่ภายใน ม.นเรศวร รวมทั้งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับทางโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 
 
สำหรับ แอปพลิเคชันแคร์คุณ เป็นรูปแบบโมเดลธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อผู้สูงอายุ (Smart Mobility for Longevity Economy) พัฒนาแพลตฟอร์มต่อยอดจากโครงการนำร่อง นวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการสุขภาพถึงหน้าบ้าน และยังมีเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาสุขภาพออนไลน์และนัดหมายอีกด้วย

 
 
🙇 ที่มาข้อมูลและรูปภาพ :  https://www.thairath.co.th/business/market/2177943
688 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม