นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ TaokaeCafe.com มีการเก็บข้อมูลของคุณในรูปแบบของคุกกี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ TaokaeCafe.com นี้ต่อไป แสดงว่าคุณได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารของคุณ

คุกกี้คืออะไร?
คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่จะถูกติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารของคุณเมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งแรก คุกกี้ไม่ได้มีอันตรายใด ๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารของคุณ

การแบ่งปันข้อมูล
เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลของคุณ ในบางกรณี

  1. เจ้าของธุรกิจที่คุณสนใจ โดยการเปิดเผยข้อมูลจะได้รับการยินยอมของคุณเสมอ (ขั้นตอนสนใจธุรกิจ จะมีให้คุณเลือกว่ายินยอมหรือไม่ก่อนส่งข้อมูล ข้อมูลที่เข้าสู่ระบบได้จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น) และเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับเจ้าของธุรกิจอื่นที่คุณไม่ได้สนใจอย่างเด็ดขาด
  2. ขั้นตอนทางกฎหมาย เมื่อมีการร้องขอข้อมูลตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  3. ข้อมูลภาพรวมในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยไม่มีการระบุตัวตนใด ๆ ทั้งสิ้น

การลบข้อมูลคุกกี้
คุณสามารถลบข้อมูลคุกกี้ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารของคุณได้ตลอดเวลา โดยวิธีการลบนั้นแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ จะมีวิธีที่แตกต่างกัน


taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม