โรงพยาบาลพญาไท 3 เปิดตัว เทคโนโลยีการแก้ไขสายตาด้วย AI (Smart Sight ReLEx)

2 พ.ค. 2567 16:38:50
โรงพยาบาลพญาไท 3 เปิดตัว เทคโนโลยีการแก้ไขสายตาด้วย AI  (Smart Sight ReLEx)
ปัญหาของสายตากับการมองเห็น นับเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ฉะนั้น การค้นหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้มีปัญหาด้านนี้ การผ่าตัดเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแต่ก็ยังมีความไม่แน่ใจว่าจะเลือกวิธีการรักษาใดดีที่สุด

ล่าสุดโรงพยาบาลพญาไท 3 ได้นำเสนอทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาสายตาด้วยเทคโนโลยี Smart Sight ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการผ่าตัดแบบ ReLEx โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการควบคุมและคำนวณการแยกชั้นกระจกตาให้เป็นเลนส์ รวมถึงมีระบบการจดจำรูม่านตา ติดตามการเคลื่อนไหวและการหมุนของดวงตา ก่อนและขณะทำการผ่าตัด

วิธีการนี้ได้รับการออกแบบและวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านตาของโรงพยาบาลพญาไท 3 ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง สำหรับผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติแบบไร้ใบมีด แผลเล็ก ใน Version ล่าสุด นับเป็นนวัตกรรมการรักษาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายแพทย์สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 3 เปิดเผยว่า เรามีความพร้อมทั้งในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยด้วยทีมแพทย์ชำนาญการและทีมสหสาขาวิชาชีพ ทำให้ทีมศูนย์เลสิก โรงพยาบาลพญาไท 3 มีศักยภาพในการดูแลรักษาโรคทางสายตา และที่ผ่านมาผลลัพธ์ของการรักษาถือว่ามีประสิทธิภาพมาก อีกทั้งการยกระดับศูนย์เลสิกและพัฒนาการรักษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Smart Sight เป็นเครื่องมือการรักษาสายตาที่มีเทคนิคพิเศษ ทันสมัย และได้รับความนิยมในระดับโลก โรงพยาบาลพญาไท 3 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่นำนวัตกรรมนี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาสายตาของผู้ป่วย ช่วยให้ระยะเวลาการรักษาไม่นาน ผลการรักษามีความแม่นยำตามที่ต้องการมากยิ่งขึ้น โอกาสเกิดผลข้างเคียงหลังการรักษาน้อยลง ผู้ป่วยมีการมองเห็นดีขึ้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อย่างคล่องตัว
ด้าน พญ. กิตติกมล  วงศ์ไพศาลสิน จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตา ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลพญาไท 3  ได้อธิบายถึงการใช้เทคโนโลยี Smart Sight ReLEx ในการรักษาปัญหาสายตาของผู้ป่วย ทางเลือกนี้เป็นการใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอนที่สามารถแก้ไขปัญหาสายตาแบบไร้ใบมีดในภาวะสายตาผิดปกติและสายตาสั้นร่วมกับสายตาเอียงได้ ผลลัพธ์ที่ได้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติเนื่องจากไม่มีการเปิดกระจกตา และแผลเล็ก ช่วงเวลาการฟื้นตัวสั้น และผู้ป่วยสามารถกลับสู่การใช้สายตาปกติได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากการให้บริการด้านการรักษาสายตาที่มีคุณภาพจากแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุที่ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลพญาไท 3 เรายังมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาสายตาด้วยเลเซอร์รุ่นล่าสุด เพื่อให้ครอบคลุมในทุกปัญหาสายอย่างครบวงจร อาทิ เทคนิค Smart Surf, Smart Lasik, Smart Sight, การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม ICL, และการรักษาภาวะตาแห้งด้วย IPL ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินถึงความเหมาะสม เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญสื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
ฝ่ายสื่อสารการตลาดองค์กร และการจัดการภาวะวิกฤต เครือโรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโล
คุณชุติกาญจน์ จุลวัจน์ หัวหน้าหน่วยสื่อสารการตลาดองค์ M: 096-394-9651
คุณกาญจน์กูล จันทร์ขจรกิตติ์ ฝ่ายสื่อสารการตลาดองค์ M: 063-241-9166

รูปภาพ

โรงพยาบาลพญาไท 3 เปิดตัว เทคโนโลยีการแก้ไขสายตาด้วย AI  (Smart Sight ReLEx)
โรงพยาบาลพญาไท 3 เปิดตัว เทคโนโลยีการแก้ไขสายตาด้วย AI  (Smart Sight ReLEx)
102 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม