แนะวิธีการปรับตัวของธุรกิจ รับมือ Next Normal

13 ม.ค. 2564 17:04:56
แนะวิธีการปรับตัวของธุรกิจ รับมือ Next Normal
ขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของแผนการตลาด และการบริหารจัดการ
 
ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หัวหน้าแผนกที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน (Future Tales Lab by MQDC)  กล่าวว่า หัวใจในการปรับเปลี่ยนของผู้ประกอบการ คือการรีเซ็ทเทคโนโลยีใหม่ทั้งระบบ รวมทั้งปรับผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย
 
สิ่งจำเป็นที่ต้องทำควบคู่กันไป คือการปรับตัวเพื่อพลิกฟื้นด้านเงินทุนหมุนเวียน การปรับแผนธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ แผนเชิงรุกในการสร้างแบรนด์ และการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างรายได้รวมถึงความมั่นคงให้กับธุรกิจทั้งในระยะสั้นและยาว 
 
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เปิดเสรีให้ผู้ประกอบการนำเสนอข้อมูลสินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรีวิว การนำเสนอข้อมูล การเปรียบเทียบ ทำให้ผู้ซื้อสามารถประเมินสินค้าได้รอบด้าน และเลือกสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตนมากที่สุด

 
กลยุทธ์หนึ่งที่กำลังได้รับความนิยม เพื่อเพิ่มยอดขายผ่านออนไลน์ คือการมีคนมาสร้างประสบการณ์ร่วมโดย “การรีวิวสินค้า” จากบุคคลต่างๆ เช่น KOL (Key Opinion Leader), Influener, Blogger, Youtuber เป็นต้น เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ดังนั้นการตัดสินใจซื้อจึงไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่ “วิธีการซื้อ” ของผู้บริโภคต่างหากที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจ
 
ส่วนการจัดการอื่น ๆ เช่นระบบบัญชี ปัจจุบันมีบริษัท Outsource หลายแห่งที่ปรับปรุงระบบของตนเอง เพื่อรองรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยใช้แพลตฟอร์มบัญชีดิจิทัล ช่วยสรุปภาพรวมธุรกิจ รายรับ รายจ่าย ภาษี ฯลฯ ทำให้คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพขึ้น
 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังควรให้ความสนใจในเรื่องของ AI, Big Data ซึ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจด้วย


ที่มา: https://www.bangkokbanksme.com/en/new-business-model-on-the-route-next-normal

 
1,033 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม