แฟรนไชส์มนุษย์ชา
แฟรนไชส์มนุษย์ชา

กสอ. สร้าง Startup คนรุ่นใหม่ ด้วยโมเดลธุรกิจเชื่อมแหล่งทุน

3 ธ.ค. 2563 16:20:46
กสอ. สร้าง Startup คนรุ่นใหม่ ด้วยโมเดลธุรกิจเชื่อมแหล่งทุน
กระทรวงอุตสาหกรรมแถลงผลสําเร็จการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจเบื้องต้น หรือสตาร์ทอัพ (Startup) ให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการบ่มเพาะและเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างธุรกิจ โดยมอบหมายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) คัดเลือกสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพภายใต้การบ่มเพาะกว่า 35 กิจการ
 
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ให้ความสําคัญต่อผู้ประกอบการในทุกระดับผ่านการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดศักยภาพและสร้างขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจเบื้องต้น หรือสตาร์ทอัพ (Startup) ซึ่งถือเป็นน้องใหม่ในภาคอุตสาหกรรม และส่วนใหญ่เกิดจากศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่มีฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ แต่ยังขาดแรงสนับสนุนจากภาครัฐ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นสตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีโอกาสทางธุรกิจขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง
 
ขณะเดียวกัน พบว่าปัจจุบันมีบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพจํานวนมากให้ความสนใจร่วมลงทุนในธุรกิจของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยีขั้นสูง หรือ Deep Technology
 
ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ดำเนินโครงการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและการตลาดสําหรับวิสาหกิจเริ่มต้น หรือโครงการสตาร์ทอัพคอนเนกต์ (Startup Connect) โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือทีมกูรูดีพร้อม (DIProm Guru) ให้คําปรึกษาตลอดการวางแผนธุรกิจอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งมีความพร้อมที่จะเข้าสู่เชิงพาณิชย์
 
สำหรับโครงการนี้มีสตาร์ทอัพ 35 กิจการที่ผ่านการบ่มเพาะจาก กสอ.ให้ความสนใจและได้นำเสนอรายละเอียดทางธุรกิจให้แก่ VC ในเครือข่าย กสอ. ซึ่งรวมถึง บริษัท อีซีจี-รีเซียร์ช จำกัด โดยมีสตาร์ทอัพได้รับคัดเลือกให้นำเสนอไอเดียหรือธุรกิจในรอบสุดท้ายจำนวน 6 กิจการ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่า 350 ล้านบาท
 
 
ที่มา : https://mgronline.com/smes/detail/9630000123431?fbclid=IwAR0mqcjPlX1-D7CaZnVqRIpXJOmq1fLvJlBoZ7FTcifS6gR5IWUkic2U7aY
 
997 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม