“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์

“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์


แทบไม่น่าเชื่อว่า บริเวณรอยต่อของเขตพื้นที่ .คลองหลวง และ อ.ธัญบุรี ใน จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นย่านชานเมือง และโดยส่วนใหญ่แล้ว Zone นี้ จะเป็นเขตโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมเป็นส่วนมาก แต่ว่า ก็ยังมีผู้ประกอบการในระดับ SME ที่ดำเนินธุรกิจแปลงผักปลอดสารพิษ อยู่ในท้องถิ่นนี้ด้วย
           
นั่นคือ สวนผักแอร์วาฟาร์ม Airwagarden บริหารโดย  "คุณแอร์ และ คุณนิ่ม" ที่เนรมิตพื้นที่ 100 ตารางวา ติดกับหลังบ้านของครอบครัวตนเอง เพื่อแปลงโฉมเป็นพื้นที่สีเขียวปลอดเคมี ปลอดสารพิษได้อย่างน่าอัศจรรย์
             

“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์

สวนผักแอร์วาฟาร์ม – Airwagarden ปัจจุบันดำเนินธุรกิจ จำหน่ายปลีก/ส่ง ผักปลอดสารพิษมากมายหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น ผักบุ้ง, ผักคะน้า, ผักสลัดเรดโอ๊ค/กรีนโอ๊ค, กะเพราแดง,  ผักโขม, มะละกอ, พริก และผักประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย
           
รวมไปถึงบริการรับปลูกผักตามออร์เดอร์ของลูกค้า (OEM) โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าหลัก ๆ ของสวนแอร์วาฯ ออกเป็น


1. ปลูกให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร (Restaurant Cluster) 

2. ปลูกให้กับกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ต้องการนำไปปรุงอาหารบริโภคในครัวเรือน (Consumer)

           

โดยข้อมูลเบื้องต้นของ สวนผักแอร์วาฟาร์ม – Airwagarden ในพื้นที่ 100 ตารางวา ถูกจัดจรรได้ อย่างลงตัว ซึ่งหากใครมีโอกาสได้ Walk In เข้ามาแล้ว บอกได้เลยว่า คุณจะได้สัมผัสถึงความร่มรื่นผ่อนคลาย สบายตา สบายกายและใจมาก ๆ เพราะพื้นที่ดังกล่าว ทั้ง คุณแอร์และคุณนิ่ม เจ้าของสถานที่แห่งนี้ ได้ออกแบบและปลูกสร้างขึ้นเอง
         
ที่สำคัญ ผักปลอดสารพิษแต่ละชนิดที่ปลูกขึ้น ต้องชื่นชมบุคคลที่อยู่เบื้องหลังอีกท่าน คือ
‘พี่รุ่ง’ ซึ่งเปรียบเสมือนมือขวาของคุณแอร์และคุณนิ่ม และถือได้ว่า พี่รุ่งเป็นเหมือนผู้จัดการสวนผักแอร์วาฯ แห่งนี้ เรียกได้ว่า หากไม่มีพี่รุ่ง ก็จะอาจจะไม่มี สวนผักแอร์วาฟาร์ม เช่นทุกวันนี้

           
โดย ‘พี่รุ่ง’ ทำงานกับคุณแอร์และคุณนิ่มมาอย่างยาวนาน โดยอาศัยประสบการณ์ องค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการทำเกษตร การปลูกพืชผักสวนครัว มาช่วยเนรมิตพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจากเดิมที่เป็นที่รกร้าง ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ ให้กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่า และมีคุณค่าทางจิตใจได้อย่างยอดเยี่ยม
           
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์

ทั้งนี้ สวนผักแอร์วาฟาร์ม – Airwagarden ได้ริเริ่มขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์และหลักคิด โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ นำมาพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นธุรกิจแปลงผักปลอดสารพิษในชุมชน โดยใช้หลักคิดที่ว่า  ‘ปลูกทุกอย่างที่กิน เหลือจึงแจกจ่าย และจำหน่ายให้กับคนในท้องถิ่น และผู้ที่สนใจทั่วไป’
           
คุณแอร์และคุณนิ่ม เล่าว่า ตนเองทำธุรกิจส่วนตัว เปิดบริษัทเกี่ยวกับนำเข้าแรงงานจากประเทศเมียนมาร์, สปป.ลาว และกัมพูชา อย่างถูกกฎหมาย เพื่อนำเข้ามาทำงานที่ประเทศไทย ส่วนแฟน (คุณแอร์)  ทำงานเป็นวิศวกรอยู่บริษัทญี่ปุ่น
           
โดย สวนผักแอร์วาฟาร์ม – Airwagarden  เกิดจากความต้องการอยากปรับภูมิทัศน์โดยรอบของบริเวณบ้านที่พักอาศัยอยู่ ซึ่งรกร้าง มีป่าหญ้าขึ้นสูง ไม่มีความปลอดภัย ซึ่งเดิมทีนั้น คุณแอร์และคุณนิ่มเริ่มต้นค่อย ๆ ปรับพื้นที่ ตัดหญ้า ถมดิน เทปูน เพื่อทำเป็นโรงจอดรถก่อน
           
ซึ่งต่อมา ได้มารู้จักกับ ‘พี่รุ่ง’  จึงได้ทราบว่า พี่รุ่งมีความรู้ความสามารถเรื่องการทำเกษตรแบบอินทรีย์ โดยคุณแอร์และคุณนิ่ม จึงตกลงให้พี่รุ่งมาช่วยดูแล เป้าหมายคือ ปรับพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแปลงผักปลอดสารพิษ
           
ในส่วนการจัดการพื้นที่ คุณแอร์ ด้วยความเป็นวิศวกรจึงรับหน้าที่ออกแบบพื้นที่และสั่งอุปกรณ์แปลงผักที่สำคัญ ๆ นำมาติดตั้ง เช่น มุ้งขาวซึ่งจะทำเป็น 2 โรงเรือน ได้แก่


1. มุ้งแปลงผักปลูกในดินตามปกติ ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษ


2. มุ้งแปลงผักไฮโดรโปนิกส์-Hydroponics ปลูกผักไร้ดิน เน้นปลูกผักจำพวกผักสลัด

           
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์

โดยการปลูกแบบไร้ดิน จะมีเทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีก อาทิเช่น  ปลูกแบบโฟม (เหมาะสมกับฤดูร้อนเพราะจะให้น้ำกับพืชผักได้ดี อุณหภูมิของน้ำไม่ร้อน ไม่สร้างความเสียหายกับผลผลิต และ ปลูกไร้ดินแบบ PVC เหมาะสมกับฤดูหนาว เพราะอุณหภูมิน้ำจะสูงขึ้น ช่วยปรับสมดุลให้กับพืชผัก) เพราะฉะนั้น สวนผักแอร์วาฯ จะมีผลผลิตให้ปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี  
           
และในส่วนการปลูกผัก โดยเทคนิคการปลูก การดูแล การเพิ่มผลผลิต และการเก็บเกี่ยวต่าง ๆ ต้องยกความดีความชอบให้กับ ‘พี่รุ่ง’ ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการวางแผนการปลูกผักแต่ละประเภท ซึ่งแม้จะเป็น Project ทดลองทำ แต่คือ ทำอย่างจริงจัง ไม่ได้ทำเล่น ๆ เนื่องจากงบประมาณลงทุน เฉพาะการสร้างแปลงปลูกผัก ก็มีมูลค่าสูงถึง 2 ล้านบาท
           
สำหรับ ‘คุณนิ่ม’  จะมองในเรื่องของการการตลาดและช่องทางจำหน่าย โดยวางแผนในเรื่องการต่อยอดสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทุกชนิดที่ปลูก  อย่างไรก็ตาม จะมี ‘คุณแอร์’ ที่จะคอยย้ำเตือนเสมอว่า ‘ให้มองในวันแรก ที่เราทำ เพราะเราชอบและมีความสุขกับสิ่งที่ทำ และต้องการน้อมนำคำสอนของ ร.๙ มาปรับใช้ แต่หากว่า รู้สึกเครียดหรือมุ่งในเชิงพาณิชย์มากไป สู้อย่าทำเลยดีกว่า’
           
เพราะฉะนั้น สวนผักแอร์วาฟาร์ม – Airwagarden  จึงเติบโตและก้าวเดินไปตามกำลังอย่างเหมาะสม พอดีและพอเพียง โดยมีจุดร่วมอย่างลงตัว คือ การปลูกผักที่ผู้ผลิตสามารถควบคุมผลผลิตได้ และบริการรับปลูกผักตามออร์เดอร์ลูกค้า  ตลอดจนพร้อมจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าทุกกลุ่มที่สนใจทั้งปลีกและส่ง ซึ่งทุกคนที่รับผักไปจะได้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษ ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างแน่นอน
           
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
ปัจจุบัน สวนผักแอร์วาฟาร์ม – Airwagarden  ค่อย ๆ เติบโตเป็นที่รู้จักมากขึ้นใน Scale ธุรกิจ SME ระดับท้องถิ่นเป็นที่น่าพอใจ โดยผ่านไปร่วมประมาณ 1 ปีเศษ จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ดังกล่าว
           
ปัจจุบัน (ปี 2564) ไม่ใช่มีเพียงแค่แปลงปลูกผักเท่านั้น โดยในพื้นที่ได้ถูกจัดสรรและเนรมิตเป็น ‘ร้านอาหาร (ส้มตำ/ยำ/ตำถาด/สลัดผัก)’ และ ร้านกาแฟสดแบบ Chic เก๋ไก๋มาก ๆ และบอกได้เลยว่า คอกาแฟสด ที่ชื่นชอบเดินทางไปชิมกาแฟสดและสัมผัสบรรยากาศร้านลับ เปิด Map ที่ยังไม่ค่อยมีใครได้ไปนั้น ต้องไม่พลาดกับ Airwa Coffee แห่งนี้ด้วยเช่นกัน
           
คุณนิ่ม กล่าวเสริมว่า อย่างที่บอกไปว่า เราต้องการสร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าและต่อยอดผลผลิตพืชผัก จึงได้สร้างร้านอาหารที่ใช้ผลผลิตที่ปลูกนำมาทำเมนูอร่อย ๆ พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้า และในส่วนร้านกาแฟ โดยส่วนตัวและแฟน ชื่นชอบการดื่มกาแฟสดอยู่แล้ว จึงสร้างร้านกาแฟเรือนไม้แต่ดูโมเดิร์นทันสมัย จำหน่ายกาแฟสด, ชาเขียว, นมสด ฯลฯ ไว้คอยบริการลูกค้าเช่นกัน
           
และความพิเศษ ! คือ จะมี Corner หรือมุม Drip ดริปกาแฟสด ๆ จากเมล็ดกาแฟ สำหรับคอกาแฟสด ที่อยากดริปเอง บดเอง กลั่นเอง ชงดื่มเอง ไว้คอยต้อนรับลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะอีกด้วย  
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
           
ถือได้ว่า Walk In เข้ามาที่ สวนผักแอร์วาฟาร์ม ลูกค้าทุกท่านจะได้ทานอาหารอร่อย ๆ เมนูสุขภาพจากผักปลอดสารพิษ ได้ดื่มด่ำกับกาแฟสดและเครื่องดื่ม Healthy พร้อมกับเสพบรรยากาศที่รมรื่นแบบ Slow Life และก่อนกลับสามารถแวะซื้อพืชผักปลอดสารพิษกลับไปปรุงอาหารทานที่บ้านกับครอบครัวได้อีกด้วย
           

ผักของเราปลูกเอง กำจัดศัตรูพืชด้วยน้ำส้มควันไม้ ไม่ใช้สารเคมีฉีดพ่นใด ๆ ทั้งสิ้น ในส่วนกระบวนการเพาะปลูกและบำรุงรักษา เราใช้นมสดในการฉีดพ่น เพื่อทำให้ผลผลิตคงความสดและกรอบ เก็บแช่เย็นไว้ในตู้เย็น ก็ยังคงความสดได้นาน 2-3 สัปดาห์

นอกจากนี้ ปุ๋ยที่บำรุงผลผลิต เราใช้เศษผักต่าง ๆ เศษใบไม้, กากน้ำตาล และเศษกากกาแฟที่เราบริการลูกค้า นำมาหมักผสมกับดินและแกลบเพื่อทำเป็นปุ๋ยบำรุงผลผลิตต่อไป เรียกว่า เป็นกระบวนการ Reduce-Reuse-Recycle ทั้งหมดภายใต้สวนผักแอร์วาฟาร์มแห่งนี้

           

โดยคุณนิ่ม ใช้วิธีประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อทั้งออฟไลน์ (ปากต่อปาก) และใช้โซเชียลมีเดีย ในทุก ๆ แพลตฟอร์ม เช่น Page Facebook, LINE, โปรโมทลงเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคคลทั่วไปถึงเรื่องราวและบริการต่าง ๆ ของ สวนผักแอร์วาฯ ให้ลูกค้าที่สนใจได้มีโอกาสเข้ามาเที่ยวชม

หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทาง หากต้องการสั่งปลูก สั่งจอง สั่งซื้อผลผลิตไปเป็นวัตถุดิบร้านอาหารของคุณ หรือนำไปปรุงอาหารบริโภคต่อได้ ในราคาที่ไม่แพง
           
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
ในส่วนบริการรับปลูกผักตามออร์เดอร์ของลูกค้า ให้กับกลุ่มเจ้าของร้านอาหารที่สนใจ คุณนิ่ม อธิบายขั้นตอนว่า  ต้องพูดคุยกันก่อน ว่า ทางสวนฯ ของเรานั้นรับปลูกผักตามออร์เดอร์ ให้กับลูกค้าจริงอยู่ แต่ต้องคุยกันก่อนว่า ลูกค้าต้องการผักอะไร ปริมาณเท่าไหร่ ต้องการให้จัดส่งหรือจะมารับเองเมื่อไหร่  ฯลฯ
           
ซึ่งหากอยู่ใน Scale  ที่เราปลูกและ Timeline ที่เราสามารถจัดส่งให้ทันได้ เราก็รับผลิต แต่ถ้าไม่ทัน เราก็ต้องแจ้งลูกค้าไปตามตรง เพื่อไม่ให้กระทบต่อลูกค้าและสวนฯ ของเราด้วย
           
เพราะฉะนั้น การพูดคุยในเบื้องต้นก่อน เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเราก็จะต้องบอกข้อจำกัดของเราให้กับลูกค้าได้ทราบก่อนด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันนี้ สวนผักแอร์วาฯ ของเรา มีออร์เดอร์ปลูกผักส่งให้ลูกค้าร้านอาหารซึ่งเป็นลูกค้าประจำ จำนวน 4-5 ราย ซึ่งมีทั้งผักแปลงดิน และผักไฮโดรโปนิกส์
           
เมื่อถามถึงเป้าหมาย สวนผักแอร์วาฟาร์ม – Airwagardenคุณนิ่ม บอกว่า เป้าหมายคือ เข้าห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรดชั้นนำ แต่นั่นก็เป็นอีก Phase ต่อไปในอนาคต เพราะการนำผลผลิตเข้าสู่ห้างฯ ก็ทราบดีอยู่ว่า มาตรฐานและคุณภาพการปลูกจะต้องพัฒนาไปอีก Scale อีกระดับหนึ่ง และต้องได้รับการรับรอง การเข้ามาตรวจสอบแปลงผักจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ใบรับรอง Certificate  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
           
อย่างไรก็ตาม สวนผักแอร์วาฟาร์ม – Airwagarden ก็ถือเป็นแปลงผักปลอดสารพิษระดับ SME และมีคุณภาพมาตรฐานในระดับท้องถิ่น
           
โดย ความพิเศษ ของ ‘แอร์วาฟาร์ม’ ที่แตกต่างจากที่อื่น ๆ คือ ‘เราปลูกผักตามที่ลูกค้าอยากกิน’ จะมากจะน้อย 5-10 ต้นเราก็ปลูกให้  
 
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์

ยกตัวอย่างเช่น คุณอยากกินผักโขม แค่ 5 ต้น เราก็ปลูกให้ โดยเราจะแจ้งลูกค้าตั้งแต่การเพาะปลูก การอนุบาลในแปลง ระยะเวลาการบำรุงรักษา และระยะเวลาที่พร้อมเก็บเกี่ยวเพื่อจัดส่ง หรือลูกค้าสามารถนัดเข้ามารับผลผลิตได้เองที่หน้าสวนผักฯ เป็นต้น
             
หากใครที่สนใจผลผลิตของเรา สามารถติดต่อสอบถามหรือขอคำปรึกษาได้ทุกช่องทาง แต่หากเป็นไปได้ ลูกค้าท่านใดที่สะดวก อยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ ขอเชิญชวนให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศจริง ๆ รับรองได้ว่า ทุกท่านจะได้ดื่มด่ำกับเครื่องดื่ม อิ่มท้องกับเมนูสุขภาพ และยังได้เดินเที่ยวชมหรือซื้อพืชผักไปฝากที่บ้านได้อีกด้วยในราคาย่อมเยา รับประกันว่า ต้องติดใจจนต้องกลับมาที่ สวนผักแอร์วาฟาร์ม อีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะ
 


📞ช่องทางติดต่อ สวนผักแอร์วาฟาร์ม – Airwagarden

Address : เลขที่ 27/69 หมู่ 6 อยู่ติดหมู่บ้านเลอมาน LE-MARN คลองหลวง (เข้าซอยวัดพระธาตุเติมบุญ) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Tel. : 084 529 6141

Facebook : สวนผักแอร์วา
 

รูปภาพ

“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
“แอร์วาฟาร์ม” อาณาจักรสวนผักปลอดสารพิษ จำหน่าย-ปลูกผักตามออร์เดอร์
8,934 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม