ลูกฉลาด คุณสร้างได้ รวมแฟรนไชส์การศึกษาน่าลงทุน 2022

ลูกฉลาด คุณสร้างได้ รวมแฟรนไชส์การศึกษาน่าลงทุน 2022

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน โดยเฉพาะเด็ก ๆ หรือเยาวชน ด้วยโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสภาพทางสังคม ค่านิยม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้ในทุก ๆ มิติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์ และการใช้ชีวิต   

เพราะฉะนั้น พ่อแม่ผู้ปกครอง จึงควรวางรากฐานการศึกษาให้กับเจ้าตัวน้อยหรือบุตรหลานของท่าน ตั้งแต่ยังเยาว์วัย เพราะช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงอายุ 7-9 ขวบ คือ ช่วงที่เด็กจะมีพัฒนาการทางร่างกายและสมองอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

เถ้าแก่คาเฟ่ จึงขอหยิบยกหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจสำหรับน้อง ๆ หนู ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง

โดยแต่ละหลักสูตรเป็นธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาสำหรับเด็ก ๆ  เป็นประโยชน์ด้านการเสริมความรู้ พัฒนาทักษะด้านวิชาการ การใช้ความคิด หลักการและเหตุผล ผสมกับจินตนาการความสร้างสรรค์ เสริมสร้างสมาธิ พัฒนาการทางด้านสมอง และเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้นอกห้องเรียน นำไปสู่โอกาสในอนาคตสำหรับพวกเขา

นอกจากนี้ ยังเป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่น่าลงทุนสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือนักลงทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจอยากเปิดสถาบันสอนหลักสูตรความรู้เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

ซึ่งแฟรนไชส์การศึกษาที่คัดมาให้นี้ แต่ละแบรนด์มีชื่อเสียง ได้มาตรฐานสากลและจากกระทรวงศึกษาธิการ และให้ผลตอบแทนสำหรับเจ้าของสถาบัน หรือ ‘แฟรนไชสซี’ ได้เป็นอย่างดี 

นับว่า เป็นการลงทุนต่อยอดธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่ปันผลและให้ความมั่นคงในระยะยาว และยังมอบโอกาสสำคัญ คือ ความรู้และปัญญาให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นสิ่งทีดีและได้บุญกุศลอีกด้วย ลองไปดูกันว่า มีแฟรนไชส์การศึกษาน่าสนใจอะไรบ้าง  

ลูกฉลาด คุณสร้างได้ รวมแฟรนไชส์การศึกษาน่าลงทุน 2022

Kids-D Coding For Kids


Kids-D Coding For Kids ภายใต้การบริหารโดย บริษัท สยามทูดีไซน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านสถาบันสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และออกแบบกราฟิกดีไซน์ สำหรับน้อง ๆ หนู ๆ 

โดย Kids-D Coding For Kids ดำเนินธุรกิจเล็ก ๆ ที่เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ด้วยหลักสูตรเขียนโปรแกรม สำหรับเด็ก 8-13 ปี และหลักสูตรวาดภาพดิจิตอลอาร์ต สำหรับเด็ก 8-13 ปี

สำหรับ บริษัท สยามทูดีไซน์ จำกัด มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่น้อง ๆ ด้วยจัดตั้งโครงการ Kids-D เพื่อสอนกลุ่มลูก ๆ ของพนักงาน ผลการเรียน และสมาธิของเด็กกลุ่มนี้ดีขึ้นมาก

จึงนำหลักสูตรนี้มาต่อยอดให้น้อง ๆ คนอื่น ๆ ซึ่งน้อง ๆ จะได้สนุกกับการเขียนโปรแกรม สนุกกับการวาดรูป สร้างเสริมระบบความคิด ความอดทน จินตนาการ พร้อมได้ความรู้เพื่อนำไป ต่อยอดในอนาคต

ปัจจุบัน Kids-D Coding For Kids มีการขยายสาขาไปแล้วกว่า 3 สาขา และเปิดรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือท่านที่มีใจรักที้ต้องการสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก ๆ ร่วมลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์  Kids-D Coding For Kids

โดยผู้ลงทุน หรือ แฟรนไชส์ซี (Franchisee) จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ให้ทั้งหมดทุก ๆ ด้าน เช่น ประเมินทำเล การออกแบบห้องเรียน อบรมครูผู้สอนประจำสาขา ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้เด็ก ๆ การทำตลาด โปรโมทสาขาแฟรนไชส์ ฯลฯ ให้ตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์

สนใจแฟรนไชส์ คลิกลงทะเบียน https://www.taokaecafe.com/franchise-detail/862 
 
ลูกฉลาด คุณสร้างได้ รวมแฟรนไชส์การศึกษาน่าลงทุน 2022

ClickRobot Engineer Learning Center


ClickRobot Engineer Learning Center ภายใต้การเรียนการสอนโดยหลักสูตรเดนมาร์ก แต่ถูกพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย โดยธุรกิจเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2548 ขณะนั้นมีแค่ 1 สาขา ต่อมาได้สร้างทีม เข้าสอนและทำกิจกรรมในโรงเรียนชั้นนำของประเทศไทย

ClickRobot Engineer Learning Center สอนออกแบบประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม Coding ควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ Lego Education เป็นสื่อสากลทั่วโลก ใช้หลักสูตรเดนมาร์ก ดำเนินมาแล้ว 16 ปี

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2561 ได้เริ่มเปิดขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ จนปัจจุบันมีสาขาพร้อมให้บริการในปี พ.ศ.2565 จำนวน 15 สาขา

อีกทั้ง ClickRobot Landmark ได้จับมือร่วมกับ Central Pattana & Robinson เพื่อสร้างสาขา โดยมีแผนขยายสาขา ทุก ๆ จังหวัด โดยเริ่มจากหัวเมืองหลัก ๆ

ClickRobot Engineer Learning Center ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้านการศึกษาแนวใหม่ให้กับบุตรหลานของท่าน ภายใต้หลักสูตร STEM Education Robotics Coding and Engineer

สนใจแฟรนไชส์ คลิกลงทะเบียน https://www.taokaecafe.com/franchise-detail/821  
ลูกฉลาด คุณสร้างได้ รวมแฟรนไชส์การศึกษาน่าลงทุน 2022

Kid Able Thailand คิด เอเบิ้ล


สถาบันสอนภาษาต่างประเทศสำหรับเด็ก คิด เอเบิ้ล มีวัตถุประสงค์ที่จะประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่นักเรียน ซึ่งจะต้องเปี่ยมไปด้วยคุณภาพทางด้านการสอนที่ดีที่สุด

จากหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศ โดยอิงทฤษฎีมอนเตสซอรี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
ปัจจุบัน คิด เอเบิ้ลได้มีหลักสูตรใหม่และเพิ่มรายวิชาให้มีความหลากหลายแก่ผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ และเก่งในหลาย ๆด้าน โดยมีคอร์สภาษา ศิลปะ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

คุณครูผู้สอนทุกท่าน ล้วนแล้วแต่มีความสามารถในการสอน และทุ่มเทใส่ใจนักเรียนทุกคน โดยที่คุณครูของเราล้วนแล้วแต่มีความกระตือรือร้นและเข้าใจหลักสูตร

สถาบันคิด เอเบิ้ล เรามีเอกลักษณ์เฉพาะคือ การตกแต่งสถานที่เรียน เราจะเน้นให้เหมาะสมแก่นักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาการทางทักษะที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงการสร้างความมั่นใจในตัวผู้เรียน มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีขึ้น และมีทัศนคติในการเปิดรับวัฒนธรรมที่หลากลาย

สนใจแฟรนไชส์ คลิกลงทะเบียน https://www.taokaecafe.com/franchise-detail/816  
ลูกฉลาด คุณสร้างได้ รวมแฟรนไชส์การศึกษาน่าลงทุน 2022

เอ็นดูพลัส


สถาบันหลักสูตรสอนภาษานานาชาติ ก่อตั้งโดย อาจารย์ลีนา หลินธนากุล (จิตรายานนท์) อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดโรงเรียนสอนภาษา จัดส่งครูชาวต่างชาติให้สอนตามโรงเรียนรัฐบาล เอกชน นานาชาติ สอนตามบ้าน บริษัทและองค์กรต่าง ๆ โดยรูปแบบคอร์สที่เปิดสอน ได้แก่ 

• การเรียนการสอน เน้นการสื่อสารให้สนุก ให้ได้คุณภาพ โดยเล็งเห็นผลผ่านการสอบ CEFR
• มีบริการการสอนตามโรงเรียน ตามบ้าน และตามบริษัท องค์กร
• มีบริการจัด English camp, Chinese camp, ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่าย STEM ผสมผสานกับAI และRobotic
• มีบริการจัดค่ายปิดเทอม ต่างประเทศ
• มีบริการสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติ
• มีบริการสอนคนต่างชาติให้สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ TQUK
• มีโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอเมริกา อังกฤษ แคนาดา จีน ยุโรป และอื่นๆ
• มีโครงการฝึกงานที่อเมริกา ในระดับปริญญาตรี โท เอก และมีใบรับรองผ่านงาน โดยฝึกงานที่ตรงกับสายงานที่เรียนมา
• มีบริการอบรมครูไทยให้สอนภาษาอังกฤษโดยวัดผลสอบด้วย TKT cambridfge test
• บริการwork in Canada สำหรับแรงงานมีฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือ ในธุรกิจโรงแรม และโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง
• เป็นตัวแทนของหนังสือภาษาอังกฤษพร้อมซอฟแวร์ ของสำนักพิมพ์ชื่อดังของอเมริกัน 
• เป็นตัวแทนหนังสือและสื่อการสอนหนังสืออังกฤษ คณิต วิทย์ stem AI  Robotic
• เป็นตัวแทน Youth Ambassadors แห่งประเทศไทย ซึ่งYouth Ambassadors เป็นมูลนิธิไม่แสวงหากำไรระดับนานาชาติตะวันตกได้

สนใจแฟรนไชส์ คลิกลงทะเบียน https://www.taokaecafe.com/franchise-detail/82  
ลูกฉลาด คุณสร้างได้ รวมแฟรนไชส์การศึกษาน่าลงทุน 2022

เพลย์ซาวด์


สถาบันสอนดนตรี PlaySound ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550 จึงมีวัตถุประสงค์ที่สร้างสถาบันสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กขึ้น เพื่อปูรากฐานทางด้านดนตรี โดยเน้นเครื่องดนตรีเปียโนเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

สถาบันสอนดนตรี PlaySound คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านเปียโนเด็กเล็ก” เปียโนเด็กเล็กเริ่ม 2 ขวบขึ้น วัยที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มพัฒนากระบวนการฟัง ส่งเสริมศักยภาพสมองของเด็ก โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างเป็นระบบ

ทำไมเด็กเล็กควรเรียนเปียโนด้วย “หลักสูตรของ PlaySound”

• เครื่องดนตรีที่เด็กเล็กเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุด หลักสูตรออกแบบมาให้เด็กเล็กเรียนได้ทุกคน
• ความสามารถพิเศษที่สามารถบ่มเพาะได้ตั้งแต่วัยเด็ก และเห็นพัฒนาการเร็ว
• พัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญา
• เสริมสร้างสมาธิ การจดจ่อ และความจำ
• หลักสูตรภาษาอังกฤษ รองรับนักเรียนต่างชาติ รวมทั้งนักเรียนไทยได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานควบคู่ไปกับการเรียนดนตรีได้
• พัฒนาศักยภาพทางด้านบุคลิกภาพ และความเป็นตัวตน
• พัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์
• ช่วยในการเจริญของสมอง และเสริมประสิทธิภาพในการเรียน
• สร้างความมั่นใจ และนำไปถึงการสร้างความภูมิใจให้ตัวเอง 

สนใจแฟรนไชส์ คลิกลงทะเบียน https://www.taokaecafe.com/franchise-detail/88 
 

รูปภาพ

ลูกฉลาด คุณสร้างได้ รวมแฟรนไชส์การศึกษาน่าลงทุน 2022
ลูกฉลาด คุณสร้างได้ รวมแฟรนไชส์การศึกษาน่าลงทุน 2022
ลูกฉลาด คุณสร้างได้ รวมแฟรนไชส์การศึกษาน่าลงทุน 2022
ลูกฉลาด คุณสร้างได้ รวมแฟรนไชส์การศึกษาน่าลงทุน 2022
ลูกฉลาด คุณสร้างได้ รวมแฟรนไชส์การศึกษาน่าลงทุน 2022
2,553 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม