แพคเกจ TaokaeCafe
แพคเกจ TaokaeCafe

Kid Able Thailand คิด เอเบิ้ล

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น

350,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน

9 เดือน ถึง 1 ปีครึ่ง

*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ

จำนวนสาขา

20

โปรโมชั่น

สำหรับลูกค้าที่ซื้อหลักสูตรแบบ แพ็คเกจเต็มรูปแบบ (Full Package) ดังนี้
1. สำหรับ 1 หลักสูตร มูลค่า 500,000 บาท (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน) รับฟรี !หลักสูตรเพิ่มเติมได้ 1 รายการ (หลักสูตรคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ)
2. สำหรับ 2 หลักสูตร มูลค่า 900,000 บาท (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) รับฟรีหลักสูตรเพิ่มเติมได้ 2 รายการ (หลักสูตรคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ)

เงื่อนไข
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าส่วนลด เงินสด หรือรายการนอกเหนือจากที่กำหนดได้
 • หลักสูตรที่แถมฟรีจะมีเฉพาะแผนการสอนเท่านั้น ยังไม่รวมกับอุปกรณ์ และสื่อการสอน

ลักษณะสินค้าและบริการ

แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาต่างประเทศสำหรับเด็ก คิด เอเบิ้ล มีวัตถุประสงค์ที่จะประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่นักเรียน ซึ่งจะต้องเปี่ยมไปด้วยคุณภาพทางด้านการสอนที่ดีที่สุด

จากหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศ โดยอิงทฤษฎีมอนเตสซอรี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ปัจจุบัน คิด เอเบิ้ลได้มีหลักสูตรใหม่และเพิ่มรายวิชาให้มีความหลากหลายแก่ผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ และเก่งในหลายๆด้าน โดยมีคอร์สภาษา ศิลปะ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

คุณครูผู้สอนทุกท่าน ล้วนแล้วแต่มีความสามารถในการสอน และทุ่มเทใส่ใจนักเรียนทุกคน โดยที่คุณครูของเราล้วนแล้วแต่มีความกระตือรือร้นและเข้าใจหลักสูตร

สถาบันคิด เอเบิ้ล เรามีเอกลักษณ์เฉพาะคือ การตกแต่งสถานที่เรียน เราจะเน้นให้เหมาะสมแก่นักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาการทางทักษะที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงการสร้างความมั่นใจในตัวผู้เรียน มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีขึ้น และมีทัศนคติในการเปิดรับวัฒนธรรมที่หลากลาย

จุดเด่น

 • ประสบการณ์ยาวนาน: คิด เอเบิ้ล ซึ่งเปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 กลายเป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง ตามแนวทาง มอนเตสซอรี่สำหรับเด็ก พร้อมด้วยทีมครูผู้สอนที่เปี่ยมประสบการณ์
 • มาตรฐานระดับประเทศ : คิด เอเบิ้ล เป็นโรงเรียนภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสมาชิกของสมาคมแฟรนไชส์ไทย
 • บรรยากาศการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ : จำนวนนักเรียนในชั้นเรียนของเราแต่ละห้องคือ 5 – 8 คน ช่วยกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้สูงสุด
 • การวัดระดับที่หลากหลาย : ด้วยวิธีการทดสอบวัดระดับของเรา ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้เข้าสู่ชั้นเรียนที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดในทุกทักษะ
 • การติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด : คิด เอเบิ้ล มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ที่ช่วยแจ้งผลการเรียนให้แก่ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ
 • ห้องเรียนแห่งความเชื่อมั่น : ห้องเรียนของเราถูกออกแบบให้ส่งเสริมความมั่นใจแก่นักเรียนในการซักถาม และการวิพากษ์
 • ทำเลที่มีความสะดวก : สถาบันภาษาของเราตั้งอยู่ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และหลายเมืองใหญ่ในประเทศไทย
 • ความหลากหลายของชั้นเรียน : ด้วยจำนวนหลักสูตรที่มีมากมาย ระยะเวลาในการเรียน รวมถึงวันเริ่มเรียน เรามั่นใจว่า เราจะสามารถสรรหาโปรแกรมการเรียนรู้ที่ตอบความต้องการ และเป้าหมายของนักเรียนได้อย่างแน่นอน
 • กิจกรรมที่น่าสนใจ : เราส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขารู้จักเพื่อนร่วมสถาบัน ฝึกฝนภาษา เพิ่มพูนความรู้ และเปิดประสบการณ์การสัมผัสวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย

วิธีการดำเนินการ

 • นัดคุยรายละเอียดกับทางสำนักงานใหญ่
 • เซ็นสัญญาเพื่อเปิดสาขา

สิ่งที่ได้รับ

1. ที่ปรึกษาในการเลือกสถานที่ และทำเลในการเปิดสถาบัน
2. ตัวอย่างการออกแบบศูนย์
3. ระบบการทำงานผ่านซอร์ฟแวร์ลิขสิทธ์เฉพาะของ KidAble (ERP System)
4. ชุด start up kit
5. คู่มือการบริหารบุคลากรภายในองค์กร
6. การสรรหาครูฟรีสำหรับครูคนแรกของศูนย์
7. การฝึกอบรมฟรี ของครูและบุคลากรตลอดอายุสัญญา
8. การให้คำปรึกษาในการบริหารสถาบัน
9. มีบริการสรรหาครูเพื่อทดแทนในกรณีครูลาออก (มีค่าใช้จ่าย)
10. หลักสูตรของเราหลากหลายสามารถดึงดูดลูกค้า ให้มาเรียนในช่วงเวลากลางวัน ทำให้มีรายได้มากยิ่งขึ้น
11. รายรับของสาขาจะได้ 2 ทาง คือ ค่าธรรมเนียมหลักสูตร และค่าแบบเรียน

ลักษณะทำเลที่เหมาะสม

 • ตึก, อาคารพาณิชย์ 2-3 ชั้น
 • พื้นที่เช่า บริเวณที่เป็นแหล่งชุมชน
 • บริเวณโดยรอบที่มีผู้คนเข้าถึงง่าย เดินทางสะดวก

ความเป็นมา

Kid Able Thailand หรือ คิด เอเบิ้ล ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อสร้างสรรค์โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่มีคุณภาพสูงสุด เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ด้วยคณะครูผู้สอนที่มีคุณภาพและความรักในวิชาชีพ ด้วยหลักสูตรที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและเข้าถึงผู้เรียน

นอกจากนี้ บรรยากาศที่เป็นมิตรของ คิด เอเบิ้ล ยังช่วยให้เกิดพัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็ว พร้อม ๆ กันกับช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง ทักษะการสื่อสาร และเปิดประตูสู่ความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย

รูปภาพ

แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาต่างประเทศสำหรับเด็ก Kid Able Thailand คิด เอเบิ้ล
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาต่างประเทศสำหรับเด็ก Kid Able Thailand คิด เอเบิ้ล
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาต่างประเทศสำหรับเด็ก Kid Able Thailand คิด เอเบิ้ล
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาต่างประเทศสำหรับเด็ก Kid Able Thailand คิด เอเบิ้ล
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาต่างประเทศสำหรับเด็ก Kid Able Thailand คิด เอเบิ้ล
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาต่างประเทศสำหรับเด็ก Kid Able Thailand คิด เอเบิ้ล
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาต่างประเทศสำหรับเด็ก Kid Able Thailand คิด เอเบิ้ล
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาต่างประเทศสำหรับเด็ก Kid Able Thailand คิด เอเบิ้ล

ติดต่อ แฟรนไชส์ Kid Able Thailand คิด เอเบิ้ล

เลขที่ 7 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ห้อง X04 โซนการศึกษา ชั้น G ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร: 084 751 2333, 081 170 9736
Email: contact@kidablethailand.com
Website: https://www.kid-able.com
Facebook: kidablethailand
Line: ~@KidableThailand

Tag ที่เกี่ยวข้อง

1,016 คน

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น: 350,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 9 เดือน ถึง 1 ปีครึ่ง
*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ
จำนวนสาขา: 20

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์
Kid Able Thailand คิด เอเบิ้ล

มี 1 ท่าน สนใจแฟรนไชส์ Kid Able Thailand คิด เอเบิ้ล


สนใจสมัครแฟรนไชส์ คลิก
taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม