โรบอทสเตชั่น คลับ Robot Station Club

PREMIUM PACKAGE

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น

95,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน

1 ปี

*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ

จำนวนสาขา

3 (กำลังขยายเพิ่ม)

โปรโมชั่น

สำหรับผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ 
• ช่วยทำการตลาดทางออนไลน์ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วงก่อนเปิดตัว และช่วงหลังเปิดตัวในระยะแรก
• ช่วยจัดกิจกรรมในการเปิดตัวสาขาใหม่ให้ โดยจะมีการวางแผนการดำเนินการร่วมกัน
• ลดราคาค่า Royalty Fee และแบ่งงวดการชำระเงินให้เป็นพิเศษ สำหรับผู้สนใจเป็นแฟรนไชส์ซี ก่อนสิ้นปี 2565

ลักษณะสินค้าและบริการ

 1. การอบรมหลักสูตรหุ่นยนต์และโค้ดดิ้งสำหรับเด็ก ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมต้น โดยในเบื้องต้นจะมีหลักสูตรดังนี้
  • Teller
  • Botzees
  • Wedo 2.0
  • Robot Fun Pack (Activity-Based Robot Play)
  • และจะมีหลักสูตรเพิ่มใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ ในอนาคต ด้วย Slogan ความรู้คู่ความสนุก
 2. การขายอุปกรณ์ และของเล่นเพื่อพัฒนาการเด็ก
  แฟรนไชส์ซี จะได้เป็นตัวแทนขายหุ่นยนต์ และของเล่นรุ่นใหม่ ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาการเด็ก จากผู้ผลิตชั้นแนวหน้าทั่วโลก เช่น LEGO, BOTZEES เป็นต้น
 3. การเช่าอุปกรณ์หุ่นยนต์ และของเล่น เพื่อให้เด็กไปเล่น/เรียนที่บ้าน (โดยเรียนผ่านสื่อทางออนไลน์)
  ในบางหลักสูตร หรือกิจกรรมที่สมาชิกสามารถไปเล่น หรือเรียนรู้ด้วยตนเองหรือโดยการช่วยเหลือจากผู้ปกครองได้เองที่บ้าน โดยเรียนผ่านระบบออนไลน์
 4. การจัดกิจกรรมพิเศษ
  แฟรนไชส์ซี ได้รับสิทธิในการจัดกิจกรรมพิเศษ (ที่เก็บค่าสมัคร) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยกิจกรรมพิเศษนี้เป็นไปตามรูปแบบที่แฟรนไชส์ซอร์มีแพลตฟอร์มที่เคยจัด และประสบความสำเร็จมาแล้ว เช่น การจัด Robot Camp และ Robot Challenge (การแข่งขันหุ่นยนต์) เป็นต้น

จุดเด่น

 1. เป็นธุรกิจที่ทำได้ในระยะยาว และเป็นการช่วยสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้กับประเทศอีกด้วย
  การมาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรานอกจากจะเป็นโอกาสในการทำธุรกิจแห่งยุคสมัยที่มีอนาคต และยังถือว่าเป็นการมาร่วมกันช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถของเยาชนไทยให้อยู่ในโลกดิจิทัล และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมั่นคง
 2. ทีมงานมีประสบการณ์และความพร้อมสูง
  แฟรนไชส์ซอร์ในนามบริษัท คิดส์ไบรท์ จำกัด ได้เปิดโรงเรียนสอนหุ่นยนต์และโค้ดดิ้ง ในชื่อ “โรงเรียนโรบอทสเตชั่น (Robot Station)” ที่จังหวัดปัตตานี โดยได้รับการรับรองโรงเรียน และหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้ทำการสอนและจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนใน 3 จชต. มาไม่ต่ำกว่า 4 ปี และได้เป็นผู้จัดทำระบบห้องเรียน STEM ให้กับโรงเรียนหลายแห่งทั้งในภาคใต้ และภาคอีสาน ก่อนจะมาเปิดเป็นแฟรนไชส์
 3. มีสินค้าและบริการที่หลากหลายตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทุกระดับ
  เรามีหลักสูตรและกิจกรรมฝึกทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) ความคิดที่เป็นตรรกะ (Logical Thinking) และความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ผ่านการเล่นของเล่นหุ่นยนต์ และอุปกรณ์ในรูปแบบอื่นๆ หลากหลาย
 4. มีการร่วมมือทางวิชาการ และกิจกรรมกับหลายหน่วยงาน
  มีการร่วมมือทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียนในพื้นที่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, TKPark ปัตตานีและยะลา, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา และนราธิวาส รวมทั้งหน่วยงานระดับประเทศ เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เป็นต้น
 5. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหุ่นยนต์ และของเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กทั้งใน และต่างประเทศ
  เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์ Botzees ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศของเล่นเด็กระดับโลก จากบริษัท Pai Technology ประเทศจีนแต่ผู้เดียวในประเทศไทย และเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์ mBot ที่มีความสามารถด้าน IoT นอกจากนี้ยังมีการนำเข้าหุ่นยนต์ LEGO รุ่นใหม่ ๆ หลากหลายประเภทอีกด้วย
 6. มีแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วยในการเรียนและการบริหารสาขา
  มีระบบ LMS (Learning Management System) ซึ่งจะช่วยจัดการเรียนการสอนทั้งทางออนไลน์และออนไซต์ และระบบการบริหารจัดการสาขาโดยเฉพาะเรื่อง การจัดการหลักสูตร การสมัครเรียน และรายงานด้านการเงิน โดยจะมีการจัดทำระบบสมาชิก ทำให้มีการนำเสนอกิจกรรมหรือบริการต่างๆ ให้ลูกค้าหรือผู้เรียน ในระยะยาวได้โดยง่าย
 7. เน้นการทำธุรกิจที่ยั่งยืน ในรูปแบบเครือข่ายของ “ชมรมหุ่นยนต์โรบอทสเตชั่น (Robot Station Club)”
  โดยผู้เรียนทุกคนจะถือว่าเป็นสมาชิกของชมรม ซึ่งแฟรนไชส์ซอร์จะถือว่าเป็น “ชมรมสาขา” ที่ดูแลในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้า และบริการต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมที่จะจัดขึ้น ส่งให้สมาชิกทราบได้โดยตรง และสมาชิกสามารถซื้อสินค้าและบริการได้โดยสะดวกผ่านระบบออนไลน์
 8. เน้นการทำตลาดทางออนไลน์โดยทีมงานมืออาชีพ
  โดยจะมีการทำการตลาดออนไลน์ผ่านทุกช่องทางที่เป็นที่นิยม เช่น Website Facebook และ LineOA เป็นต้น โดยจะมีระบบ AI Chatbot เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้สนใจ และจะทีมงานมืออาชีพเข้ามาช่วยดำเนินการด้านการตลาดออนไลน์โดยเฉพาะ ตั้งแต่ช่วยออกแบบ และจัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ การเขียนคำโฆษณา (copy) ให้โดนใจ และการยิงโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

วิธีการดำเนินการ

สามารถสอบถามทางแฟรนไชส์ได้โดยตรง

สิ่งที่ได้รับ

คู่มือและอุปกรณ์
 1. คู่มือระบบแฟรนไชส์ Robot Station Club 1 เล่ม
 2. คู่มือครู Robot Station Club 1 เล่ม
 3. คู่มือหลักสูตรการเรียนการสอน 1 ชุด รวมของหลักสูตรดังนี้
  • Teller ทั้ง 3 ระดับ
  • Botzees ทั้ง 3 ระดับ
  • Wedo 2.0 ทั้ง 3 ระดับ
  • Robot Fun Pack (Activity-Based Robot Play)* *จะจัดตามความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ทั้งรูปแบบกิจกรรมและช่วงเวลาที่จัด
 4. อุปกรณ์หุ่นยนต์
  • Teller จำนวน 3 กล่อง
  • Botzees จำนวน 3 กล่อง
  • Wedo 2.0 จำนวน 3 กล่อง
 5. Tablet จำนวน 3 เครื่อง (พร้อมบทเรียนทั้งหมด)
 6. โต๊ะเรียนหุ่นยนต์ จำนวน 3 ตัว
 7. ระบบ Back Up Office ของ Robot Station Club (ระบบโอนเงินและบริหารโรงเรียน)
 8. ป้าย Franchise จำนวน 2 ป้าย
 9. สนามแข่งขัน จำนวน 1 แผ่น

กิจกรรม
ได้สิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยคลับหลัก ตามที่กำหนด ฟรี

การอบรม
 • ได้รับการอบรมการบริหารจัดการสาขา 1 ครั้ง ฟรี และมีการอัปเดททุกครั้งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
 • ได้รับการอบรมการสอนหุ่นยนต์ 1 ครั้ง ฟรี และอบรมใหม่ทุกครั้งที่มีการซื้อหุ่นยนต์หรือของเล่นชนิดใหม่

การให้คำปรึกษา
สามารถได้รับคำปรึกษาในเรื่องความรู้ในด้านการสอนหุ่นยนต์ การแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ และการจัดอบรม รวมทั้งปัญหาในเรื่องการทำตลาดได้ตลอดอายุข้อตกลงความร่วมมือธุรกิจ

ระบบออนไลน์
ได้ Account ผู้บริหารสาขา 1 Account, ผู้ช่วยบริหาร 1 Account และการเปิดสิทธิให้นักเรียนที่เข้าเป็นสมาชิกลงทะเบียนออนไลน์ได้

ระบบเอกสารและระบบบริหารจัดการสาขา
จะได้รับตัวอย่างเอกสารมาตรฐานที่จะต้องใช้ในการจัดการสาขา ทั้งในรูปแบบเอกสาร และดิจิทัลไฟล์ รวมทั้งระบบออนไลน์

หลักสูตร
 • Onsite : สอนโดยครูที่ได้รับการอบรมการสอน หรือสอนโดยออนไลน์ แต่มีผู้ช่วยสอน Onsite อยู่
 • Online : นักเรียนเข้าเรียนทางออนไลน์ได้โดยตรง โดยถ้าต้องใช้อุปกรณ์ ก็สามารถยืมจากคลับสาขา หรืออุปกรณ์ที่ซื้อเป็นของตัวเอง

ลักษณะทำเลที่เหมาะสม

โดยทำเลที่เหมาะสม คือไม่อยู่ห่างจากย่านชุมชนจนเกินไป ถ้าเป็นไปได้ควรอยู่ในแหล่งหรือใกล้กับแหล่งที่เป็นศูนย์ติวเตอร์ หรือสถานศึกษาขนาดใหญ่ในพื้นที่ และมีที่จอดรถรับ-ส่ง ได้สะดวก ไม่มีเสียงรบกวน โดยทางเจ้าของสาขาเป็นผู้เตรียมพื้นที่เอง มีห้องขนาดอย่างต่ำ 25 ตรม. มีเครื่องปรับอากาศ มีอากาศถ่ายเทดี มีแสงสว่างเพียงพอ และมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยครบถ้วน

ความเป็นมา

แฟรนไชส์ โรบอทสเตชั่น คลับ (Robot Station Club) ก่อตั้งโดย คุณชาญชัย ศรีสุด วิศวกรด้านเคมี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นชาวปัตตานี และประสบความสำเร็จในธุรกิจด้านส่งออกผัก และผลไม้ไปยังต่างประเทศหลายประเทศ แต่มีความฝัน และตั้งใจที่อยากจะพัฒนาเยาวชนในบ้านเกิดของตัวเองในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กในพื้นที่ มีพัฒนาการให้ทัดเทียมกับเด็กในภูมิภาคอื่น ๆ และใกล้เคียงกับเด็กในเมืองหลวง 

จึงได้จัดตั้ง โรงเรียนโรบอทสเตชั่น (Robot Station) บริหารงานภายใต้ บริษัท คิดส์ไบรท์ จำกัด ที่ในตัวเมืองจังหวัดปัตตานี  โดยเป็นสถาบันสอนหุ่นยนต์และโค้ดดิ้ง รวมทั้งหลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ (STEAM) สำหรับเด็ก  ทั้งในรูปแบบ on-line และ on-site มากว่า 4 ปีแล้ว 

นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยังได้ร่วมพัฒนาห้องเรียน STEM ให้กับหลายโรงเรียนทั้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และภาคอีสาน รวมทั้งมีการร่วมมือทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนเทศบาลในพื้นที่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, TKPark ปัตตานีและยะลา, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาและนราธิวาส รวมทั้งหน่วยงานระดับประเทศ เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) เป็นต้น 

นอกจากนี้ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหุ่นยนต์ และของเล่นเพื่อการศึกษาจากต่างประเทศหลายแห่ง และบางชนิดก็เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยความประสบการณ์ ความพร้อม และความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัท คิดส์ไบรท์ จำกัด จึงต้องการขยายการดำเนินงาน ผ่านระบบแฟรนไชส์ชมรมหุ่นยนต์ “Robot Station Club” ให้กับผู้ที่สนใจ โดยการมาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา 

ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสในการทำธุรกิจแห่งยุคสมัยที่มีอนาคต แล้วยังถือว่าเป็นการมาร่วมกันช่วยพัฒนาทักษะ และความสามารถของเยาวชนไทยให้อยู่ในโลกดิจิทัล และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมั่นคงอีกด้วย
รีวิวจากลูกค้าของเรา

รูปภาพ

Robot Station Club แฟรนไชส์การศึกษา หลักสูตรหุ่นยนต์ และ Coding
Robot Station Club แฟรนไชส์การศึกษา หลักสูตรหุ่นยนต์ และ Coding
Robot Station Club แฟรนไชส์การศึกษา หลักสูตรหุ่นยนต์ และ Coding
Robot Station Club แฟรนไชส์การศึกษา หลักสูตรหุ่นยนต์ และ Coding
Robot Station Club แฟรนไชส์การศึกษา หลักสูตรหุ่นยนต์ และ Coding
Robot Station Club แฟรนไชส์การศึกษา หลักสูตรหุ่นยนต์ และ Coding
Robot Station Club แฟรนไชส์การศึกษา หลักสูตรหุ่นยนต์ และ Coding
Robot Station Club แฟรนไชส์การศึกษา หลักสูตรหุ่นยนต์ และ Coding

ติดต่อ แฟรนไชส์ โรบอทสเตชั่น คลับ Robot Station Club

บริษัท คิดส์ไบรท์ จำกัด
13/14 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร: 089 170 6480, 065 634 3536
Email: robotstationpattanee@gmail.com
Facebook: RobotStation.club
Line: @robotstation

4,674 คน

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น: 95,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 1 ปี
*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ
จำนวนสาขา: 3 (กำลังขยายเพิ่ม)

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์
โรบอทสเตชั่น คลับ Robot Station Club

มี 14 ท่าน สนใจแฟรนไชส์ โรบอทสเตชั่น คลับ Robot Station Club


สนใจสมัครแฟรนไชส์ คลิก
taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม