“โรบอท สเตชั่น” แฟรนไชส์สถาบันสอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต สอน-สร้างได้ตั้งแต่วันนี้

“โรบอท สเตชั่น” แฟรนไชส์สถาบันสอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต สอน-สร้างได้ตั้งแต่วันนี้

“ความรู้คู่ความสนุก” คือสโลแกนของเรา

หากคิดเป็นสมการ คือ.. Play > Imagination > Knowledge 

สำหรับเด็ก ๆ  ถ้าคุณปล่อยให้เขาได้เริ่มต้นที่จะเล่น สิ่งที่เด็ก ๆ หรือบุตรหลานของคุณจะได้แน่ ๆ คือ จินตนาการ และเมื่อเขาได้จินตนาการแล้ว เดี๋ยวความรู้จะมาเอง 

 


 

เพราะฉะนั้น ต้องปล่อยให้เด็กได้เล่น จึงจะเกิดจินตนาการและความรู้ ซึ่งสิ่งนี้คือ ปรัชญาของ ROBOT STATION CLUB หรือ โร สเตชั่น คลับ” ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้าน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ่นยนต์(Robotics) และโค้ดดิ้ง (Coding) ภายใต้การดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ “โรบอทสเตชั่น คลับ (ROBOT STATION CLUB)ที่สอนให้เด็กเป็นคนที่มีความคิดที่เป็นตรรกะ (Logical Thinking) และมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

จากข้อมูลการสำรวจหลายสำนัก ต่างก็ระบุว่าอาชีพที่มีอนาคตรุ่งเรืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต นั้นต้องมี 3 อาชีพนี้ติดโผ Top 10 อยู่ด้วยเสมอ คือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (software developer), นักรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity), และ วิศวกรหุ่นยนต์ (robotics engineer) โดยในตลาดแรงงานยังมีความต้องการอีกมากผลิตเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ

 

 

อีกทั้งล่าสุด ทิม คุก ซีอีโอของ Apple ได้ออกมากล่าวย้ำคำพูดของตัวเองถึงความสำคัญของการสอนทักษะการเขียนโค้ดในโรงเรียน ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อชาวดัตช์ระหว่างเยือนยุโรปของเขาว่า

“ผมคิดว่าทุกคนควรเรียนรู้การเขียนโปรแกรมก่อนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม และจริงๆ แล้วผมคิดว่าควรสอนในโรงเรียนประถมด้วยซ้ำ” 

“เป็นภาษาที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถเรียนรู้ได้” เขากล่าวต่อ “แน่นอนว่าภาษาแม่ของคุณมีความสำคัญต่อการสื่อสาร แต่ภาษาของโปรแกรมเป็นวิธีหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ของคุณ มันทำให้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของคุณเป็นจริง และคุณสามารถใช้สิ่งนั้นได้ในหลายแง่มุมของชีวิต”

และนี่คือความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์และโค้ดดิ้ง ซึ่งเป็นเป้าหมายของการก่อตั้งโรบอทสเตชั่น คลับ


 

แฟรนไชส์ โรบอทสเตชั่น คลับ (ROBOT STATION CLUB) ก่อตั้งโดย คุณชาญชัย ศรีสุด วิศวกรด้านเคมี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นชาวปัตตานี ที่มีความฝัน และตั้งใจที่อยากจะพัฒนาเยาวชนในบ้านเกิดของตัวเองในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กในพื้นที่ มีพัฒนาการให้ทัดเทียมกับเด็กในภูมิภาคอื่น ๆ และใกล้เคียงกับเด็กในเมืองหลวง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมและให้เด็กทุกคนทั่วทั้งประเทศไทยได้เข้าถึงความรู้พื้นฐานหรือคอร์สเรียนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก


  
จึงได้จัดตั้ง โรงเรียนโรบอทสเตชั่น (Robot Station) บริหารงานภายใต้ บริษัท คิดส์ไบรท์ จำกัด ที่ในตัวเมืองจังหวัดปัตตานี  โดยเป็นสถาบันสอนหุ่นยนต์และโค้ดดิ้ง รวมทั้งหลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ (STEAM) สำหรับเด็ก  ทั้งในรูปแบบ on-line และ on-site ที่จัดตั้งมากว่า 4 ปีแล้ว 

นอกจากนี้ ทางสถาบันฯ ยังได้ร่วมพัฒนาห้องเรียน STEM ให้กับหลายโรงเรียนทั้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และภาคอีสาน รวมทั้งมีการร่วมมือทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนเทศบาลในพื้นที่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, TKPark ปัตตานีและยะลา, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาและนราธิวาส รวมทั้งหน่วยงานระดับประเทศ เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เป็นต้น 

แต่เพื่อให้เป้าหมายความต้องการพัฒนาเด็กในพื้นที่ที่อาจจะด้อยโอกาส ให้เป็นจริงได้โดยรวดเร็ว คุณชาญชัยจึงได้จัดตั้งธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ ที่เป็น “เครือข่ายชมรมหุ่นยนต์” โดยใช้ชื่อว่า “โรบอทสเตชั่น คลับ (Robot Station Club)” ขึ้นมา โดยใช้พื้นฐานจากธุรกิจโรงเรียนสอนหุ่นยนต์ที่ทำอยู่เดิมแล้วมาต่อยอด

 


 

ทำไมต้องเรียนที่ ROBOT STATION CLUB

คุณชาญชัย กล่าวว่า จุดเด่นของโรบอทสเตชั่น คลับ (Robot Station Club)  คือ “เราแข็งแรงทั้งเรื่องการออกแบบหลักสูตร และทีมงาน โดยเรื่องทีมงานนั้น เรามีทีมที่ระดับแถวหน้าของเมืองไทย ที่เคยสร้างเยาวชนจนได้รับรางวัล “แชมป์โลกโอลิมปิกหุ่นยนต์” เมื่อ 2 ปีก่อนมาแล้ว”

 “ส่วนตัวผมก็เป็นเด็กปัตตานี เรียนจบด้านวิศวกรรม ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้านวิศวกรรมเคมี  ซึ่งจบแล้วก็ได้มาทำงานที่กรุงเทพ และได้เรียนต่อปริญญาโทด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสเดินทางไปทำงานทั่วประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง 

แต่ต่อมาได้มีโอกาสกลับไปที่ปัตตานี ก็ได้ก่อตั้งโรงเรียนโรบอทสเตชั่น ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรม STEM ที่ย่อมาจาก Science, Technology, Engineering, Mathematics ให้กับเด็กๆ ในพื้นที่   ซึ่งการที่ไปตั้งที่ปัตตานีนอกจากเหตุผลเพราะว่าตัวเองเป็นคนปัตตานีแล้ว ก็เพราะว่าที่ จ.ปัตตานี มีคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 55 ปี

เพราะฉะนั้นจึงมีความเชี่ยวชาญ เรื่องจิตวิทยาของเด็ก และการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก คือแข็งแรงมาก ๆ มีความเป็นครูสูง และเราก็จะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาหลักสูตร และเอาเด็กนักศึกษามาฝึกฝน เพื่อ Support โรงเรียนและแฟรนไชส์ของเรา โดยให้เป็นครูหรือเป็นผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ของเราต่อไปได้ ซึ่งเป็นโมเดลการศึกษาคล้ายๆ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ร่วมกับร้าน 7-11 ประมาณนั้น

โดย นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ Robot Station Club เราจะมีทีมงานครูที่มีความรู้ทางด้านหุ่นยนต์นี้เข้าไปประกบให้ที่สาขาทันที ไม่ต้องกลัวว่า จะบริหารสาขาแฟรนไชส์ไม่ได้ เพราะเราสร้างและสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรให้กับ แฟรนไชส์ซี (Franchisee) ให้ได้ทั้งหมด

ขอเพียง คนที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์ของเรา มีคุณสมบัติ 2 สิ่งคือ สนใจการศึกษา และ สนใจที่จะพัฒนาคน โดยที่เหลือเราพร้อมเป็น Back Up บุคลากรให้กับผู้ลงทุนแฟรนไชส์อย่างแท้จริง”


 

 
สำหรับจุดแข็งทางด้านหลักสูตรของ โรบอทสเตชั่น คลับ โดย คุณชาญชัย กล่าวต่อว่า มาเรียนที่นี่ เราไม่ได้สอนแค่หุ่นยนต์ เราสอน Coding เราสอนสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี เราสอนเด็กให้สร้างเกม 

เพราะฉะนั้นทุกอย่างบน Digital Economy เราซัพพอร์ทหลักสูตรได้ทุกจุด ภายใต้กระทรวง ศธ. เราได้รับอนุญาตเป็นโรงเรียนนอกระบบ ภายใต้มาตรฐานของกระทรวง ศธ. และเราได้ใบรับรอง Certificate จากกระทรวงฯ อีกมากมาย โดยพ่อแม่ผู้ปกครองและนักลงทุนมั่นใจและเชื่อมั่นได้

 

หลักสูตรที่เด็กจะได้เรียนรู้ภายใต้ โรบอทสเตชั่น คลับ (Robot Station Club) ในองค์ความรู้ที่เรามีสอน เราจะแบ่งเป็น Step หลักสูตร ได้แก่ (ยกตัวอย่างพอสังเขปเท่านั้น)

• Simple Robot เช่น หยิบจับใช้มือหมุนหุ่นยนต์ (ป.1-ป.2 ได้เรียน)
• Coding Robot หรือการฝึกหัดเขียนโปรแกรม (ป.3 ก็ได้เรียนแล้ว)
• IOT หรือการสั่งการหุ่นยนต์จากระยะไกล 
• AI คือปล่อยหุ่นยนต์ให้ตัดสินใจได้เอง เดินเอง เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอง (มัธยมต้นได้เรียนแน่นอน)

หรือแม้แต่ตัวต่อเลโก้ (LEGO) เราก็มีหลักสูตรหลากหลายครอบคลุม เช่น 
• LEGO Education
• LEGO Technic
• LEGO Architecture Statue of Liberty (เลโก้แท้ อาคิเทคเชอร์) โดยนำเลโก้มาใช้สอนเด็กนักเรียนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Creative ประยุกต์กับการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น


 


 

คุณชาญชัย กล่าวเสริมว่า หลักสูตรที่กล่าวมานี้จะถูกซ่อนอยู่ในหลักสูตร เรียนไปเรื่อย ๆ จะเจอและได้ปฏิบัติจริงแน่นอน

“เพราะฉะนั้นโรบอทสเตชั่น คลับ มีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนในการเรียนการสอนทางด้านสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีให้กับเด็กที่สนใจทางด้านนี้อย่างจริงจังในระยะยาว โดยเราจะนำพาเด็กให้เก่งก้าวไปจนสุดทางนี้ จนเกิดเป็นอาชีพได้ และสายนี้เป็นสายแข็งด้วย ทีมงานเราเคยสร้างเด็กระดับมัธยมปลายให้เป็นแชมป์ Robot ระดับโอลิมปิกที่ 1 ของโลกมาแล้วอย่างที่บอก

เรามีระดับดอกเตอร์เป็นที่ปรึกษาและคณะทำงาน ที่เป็นระดับนักวิชาการแถวหน้าในเรื่องสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์มารวมไว้ที่นี่ เป็นสาย Metaverse คือโลกเสมือน, ทำเกม สายซอฟต์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ (ตัวต่อ Lego) เราก็มีอาจารย์ที่เป็นหุ้นส่วนผู้เชี่ยวชาญคอยเป็นที่ปรึกษาและออกแบบหลักสูตรให้ทั้งหมด

เรามีสื่อ Virtual reality หรือ VR เป็นเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่พัฒนาหลักสูตรโดย ดอกเตอร์ก้อง ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับกระทรวง ศธ.ด้วย บุคคลากรเหล่านี้อยู่กับเราทั้งนั้น และเราสามารถออกแบบและบูรณาการหลักสูตรเหล่านี้ แบบที่ไม่มีใครทำได้แบบเรา”


 

ทางด้านการทำตลาดและขยายแฟรนไชส์ โรบอทสเตชั่น คลับ (ROBOT STATION CLUB) ในปัจจุบันนั้น โดย คุณชาญชัย เปิดเผยต่อว่า 

ในปี พ.ศ.2565 นี้ เรามีแผนตั้งใจขยายธุรกิจโดยจะเปิดสถาบันฯ อีกจำนวน 2 แห่ง คือ จ.ขอนแก่น กับ จ.อุดรธานี และในช่วงต้นปี พ.ศ.2566 จะขยายไปในพื้นที่ จ.สงขลา จ.พัทลุง จ.สตูล จ.นครศรีธรรมราช 

โดยเป้าหมายนั้น ตั้งไว้ว่า จะเปิดสาขาของบริษัทฯ เองทั้งประเทศประมาณ 8 สาขา ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.พิษณุโลก จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น จ.อุบลราชธานี จ.ภูเก็ต จ.สงขลา จ.ปัตตานี เป็นการขยายรูปแบบป่าล้อมเมือง แล้วค่อย ๆ เข้ามากรุงเทพฯ

และเฟสต่อไปหลังจากนั้น จะขยายสาขาแฟรนไชส์ไปรอบ ๆ สาขาในเขตจังหวัดใหญ่ ๆ และอำเภอเมืองต่อไป ซึ่งหากนักลงทุนหรือผู้สนใจทั่วไป สามารถลงทุนเปิดแฟรนไชส์กับเรา โดยเปิดในอำเภอเมือง หรือจังหวัดใกล้เคียงได้ 

สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์โรบอทสเตชั่น คลับ (Robot Station Club) ลงทุนเริ่มต้นแค่ 95,000 บาท อาจจะใช้คำว่า “โรงเรียนหุ่นยนต์ ลงทุนต่ำกว่าแสนบาท” ที่มีแห่งเดียวในไทย 

 


 
โดย คุณชาญชัย บอกว่า ที่เราทำให้ถูกได้เช่นนี้ เหตุผลเพราะ เราตระเวนไปงาน Toy ระดับโลกหลายแห่ง เช่นที่ประเทศจีน และเราสามารถเข้าถึงและสรรหาแหล่งผลิตและจำหน่ายหุ่นยนต์ที่ได้คุณภาพและดีที่สุด เพื่อนำมาเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กไทย

“ลองนึกภาพตามว่า วิศวกรแถวหน้าของเมืองไทยไปเดินเลือกซื้อเลือกหาวัตถุดิบอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ออกแบบหลักสูตรโดยลงพื้นที่เอง เพราะเรารู้ตลาดหรือแหล่งจำหน่ายทั้งหมด จึงทำให้เราทำแฟรนไชส์ได้ถูกมาก

เราอยู่ในวงการนี้ ใน Community นี้ และหลักสูตรเราถูกมาก บางหลักสูตรแค่ 2,500 บาท เรียนได้ 8 ชั่วโมง ถูกกว่ากรุงเทพฯ อีก แต่ตอนนี้ขอขยายตามต่างจังหวัดก่อน เพราะเด็กยังขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษารูปแบบนี้อีกเยอะอย่างที่บอก”จุดคุ้มทุน, ผลตอบแทน โดยแหล่งรายได้จากการลงทุนแฟรนไชส์ โรบอทสเตชั่น คลับ (Robot Station Club) มาจาก 4 ช่องทาง ได้แก่

• มาจากการเรียนการสอนหรือการขายคอร์สเรียนนั่นเอง ทั้งแบบ On-Site ที่โรงเรียนและทาง On-line ในอนาคต 

• การขายของเล่นในร้านแบบ pre-order ของเล่นไม่ใช่ตุ๊กตาทั่วไป แต่เป็นของเล่นล้ำ ๆ ที่เด็กระดับโลกเค้าเล่นกัน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก ซึ่งมีให้เล่นตั้งแต่ระดับเด็กอนุบาล ถึง ม.6 

• การเหมาสอนในโรงเรียน กล่าวคือ ให้สิทธิ์แฟรนไชส์เรา 1 อำเภอ 1 สาขา โดยการเหมาสอนในโรงเรียน เจ้าของพื้นที่ (แฟรนไชส์ซี ที่อยู่ในจังหวัดนั้น) เค้าก็จะทำการตลาดให้เรา และเราไปจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทั้งหมด โดยเรามีเครื่องมือ และบุคลากร ซึ่งก็คือ คุณครู เราจัดทีมลงพื้นที่ไปสอนให้ได้เลย

• สนับสนุนการจัดงานอีเว้นท์ และงาน Open House เช่น เราจะจัดนิทรรศการ หรืออีเว้นท์ในแต่ละจังหวัดให้แฟรนไชส์ซี เหมือนออกบูธสัญจร เรามีการจัดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ให้เด็ก ๆ มา Challenge มา Battle กันตามกฎกติกา จำนวน 2-3 วัน เป็นต้น นอกจากแข่งขันหุ่นยนต์แล้ว เราก็จัดการแข่งขัน ‘โดรน’ ได้เช่นกัน


 


ในตอนท้าย คุณชาญชัย ได้กล่าวฝาก โรบอทสเตชั่น คลับ (Robot Station Club) ได้สร้างความมั่นใจให้ผู้สนใจแฟรนไชส์โรบอท สเตชั่น คลับ ไว้อย่างน่าสนใจว่า


สำหรับ โรบอทสเตชั่น คลับ ของเราอุปกรณ์หุ่นยนต์ทุกอย่างของเราระดับโลกทั้งหมด เด็กได้เล่น ได้หยิบได้จับ ทำพังก็ไม่เป็นไร เพราะพวกเราเป็นวิศวกร และมีทีมปรึกษาและทีมซ่อมได้  

เพราะฉะนั้น ในประเทศไทยเราเชื่อว่า มีเราเจ้าเดียวที่อยู่บน Community ของ ตัว Start-up Robot Robotic Maker เราทำกันถึงจุดนั้น อยู่ระดับเดียวกับทั่วโลก และเราตั้งใจจะเป็นเบอร์ 1 ในแง่ของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์ และเราไม่ได้ต้องการความหรูหรา เพราะสิ่งนั้นเป็นเรื่องของแบรนด์และ Marketing 

แต่เราอยากให้แบรนด์เราเด็กเข้าถึงง่าย เด็กได้เล่นหุ่นยนต์ได้เลย ได้หยิบจับได้ทันที พวกเราไม่หวง เพราะพวกเราซ่อมมันเป็น เซนเซอร์พังเราก็ซ่อมได้ และเรารู้จักซัพพลายเออร์วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่จากทั่วโลก 

ซึ่งเราใช้การบริหารโรงเรียนและธุรกิจแบบดาวกระจาย ใช้วิธีการ Small Unit แบบนี้มันทำให้เราบริหารและแบรนด์เติบโตได้อย่างมั่นคงและมีศักยภาพ ตรงจุดนี้เอง ทำให้ต้นทุนในการเข้าถึงเด็ก ๆ และนักลงทุนที่สนใจสำหรับ โรบอทสเตชั่น คลับ ถูกกว่าแบรนด์อื่น ๆ 2-3 เท่า 

และในอนาคตอันใกล้ โรบอทสเตชั่น คลับ จะขยายฐานธุรกิจรูปแบบมาสเตอร์แฟรนไชส์ไปยัง ประเทศมาเลเซีย และเมียนม่าร์ อีกด้วย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทุกในเพจเฟซบุ๊กหลักและทุกช่องทางของ โรบอทสเตชั่น คลับ ได้
ตลอดครับ

 

นอกจากนี้ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหุ่นยนต์ และของเล่นเพื่อการศึกษาจากต่างประเทศหลายแห่ง และบางชนิดก็เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

ด้วยประสบการณ์ ความพร้อม และความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัท คิดส์ไบรท์ จำกัด จึงต้องการขยายการดำเนินงาน ผ่านระบบแฟรนไชส์ชมรมหุ่นยนต์ “Robot Station Club” ให้กับผู้ที่สนใจ โดยการมาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา 

ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสในการทำธุรกิจแห่งยุคสมัยที่มีอนาคต แล้วยังถือว่าเป็นการมาร่วมกันช่วยพัฒนาทักษะ และความสามารถของเยาวชนไทยให้อยู่ในโลกดิจิทัล และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมั่นคงอีกด้วย


 

 

ช่องทางติดต่อ ธุรกิจแฟรนไชส์ โรบอทสเตชั่น คลับ (ROBOT STATION CLUB)

Address : บริษัท คิดส์ไบรท์ จำกัด 13/14 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

Tel : 089 170 6480, 065 634 3536

Facebook : Robotstation (https://www.facebook.com/RobotStation.club)

Email : robotstationpattanee@gmail.com 

ID LINE : @robotstation

รูปภาพ

“โรบอท สเตชั่น” แฟรนไชส์สถาบันสอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต สอน-สร้างได้ตั้งแต่วันนี้
“โรบอท สเตชั่น” แฟรนไชส์สถาบันสอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต สอน-สร้างได้ตั้งแต่วันนี้
“โรบอท สเตชั่น” แฟรนไชส์สถาบันสอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต สอน-สร้างได้ตั้งแต่วันนี้
“โรบอท สเตชั่น” แฟรนไชส์สถาบันสอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต สอน-สร้างได้ตั้งแต่วันนี้
“โรบอท สเตชั่น” แฟรนไชส์สถาบันสอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต สอน-สร้างได้ตั้งแต่วันนี้
“โรบอท สเตชั่น” แฟรนไชส์สถาบันสอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต สอน-สร้างได้ตั้งแต่วันนี้
“โรบอท สเตชั่น” แฟรนไชส์สถาบันสอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต สอน-สร้างได้ตั้งแต่วันนี้
“โรบอท สเตชั่น” แฟรนไชส์สถาบันสอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต สอน-สร้างได้ตั้งแต่วันนี้
“โรบอท สเตชั่น” แฟรนไชส์สถาบันสอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต สอน-สร้างได้ตั้งแต่วันนี้
“โรบอท สเตชั่น” แฟรนไชส์สถาบันสอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต สอน-สร้างได้ตั้งแต่วันนี้
“โรบอท สเตชั่น” แฟรนไชส์สถาบันสอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต สอน-สร้างได้ตั้งแต่วันนี้
“โรบอท สเตชั่น” แฟรนไชส์สถาบันสอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต สอน-สร้างได้ตั้งแต่วันนี้
4,499 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม