รองรับปริมาณการใช้งานผ่าน Call Center ของลูกค้า Flash Express เตรียมพัฒนาระบบ MS

30 ก.ย. 2564 13:35:05
รองรับปริมาณการใช้งานผ่าน Call Center ของลูกค้า Flash Express เตรียมพัฒนาระบบ MS
แฟลช เอ็กซ์เพรส ใช้โปรแกรม Flash Management System ในองค์กร พร้อมเชื่อมต่อระบบผ่านแอปพลิเคชัน ให้ลูกค้าใช้บริการสะดวกมากขึ้น

 
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64 นางสาวรวมพร บุญทนาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ของแฟลช เอ็กซ์เพรส กล่าวว่า แฟลช เอ็กซ์เพรส มีระบบจัดการบริหารงานภายในองค์กรแบบครบวงจร ที่เรียกว่า Flash Management System เทคโนโลยี IT นำมาใช้กันอย่างทั่วถึงในองค์กร โดยเฉพาะส่วนงาน Call center ใช้งานระบบ MS เพิ่มศักยภาพของโปรแกรม สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น รายละเอียดพัสดุ ระยะเวลาการรับเงิน COD พื้นที่และเบอร์ติดต่อที่ให้บริการ การตรวจสอบสถานะของงานเคลมพัสดุ รวมถึงข้อมูลบริการเสริมต่าง ๆ เป็นต้น

 
ทั้งนี้ สามารถบันทึกข้อมูลการติดต่อของลูกค้า โดยแบ่งเรื่องการติดต่อของลูกค้าออกเป็นหมวดหมู่การติดต่ออย่างชัดเจน รวมถึงการส่งงานประสานต่อในส่วนงานต่างๆ ผ่านระบบบันทึกข้อมูล มีฟังก์ชันเพื่อแยกประเภทปัญหาของลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของบริษัทฯ

 
นอกจากนี้ยังได้เชื่อมต่อระบบ MS เข้ากับ Flash Express Application เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบพัสดุ ยื่น Claim สินค้า แก้ไขข้อมูลต่างๆ ตลอดจนแจ้งปัญหาการใช้บริการด้วยตนเอง เพื่อช่วยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คาดว่าในอนาคตเราจะสามารถพัฒนาระบบ และนำ AI มาใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 
อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบก่อนและหลังจากการนำ MS มาใช้ โดยความสามารถในการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 97% จาก 46% สามารถในการติดตามและจัดการปัญหาให้แก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 61% ความพึงพอใจของลูกค้าจากเดิม 85% เพิ่มขึ้นเป็น 90% เชื่อมข้อมูลการติดต่อระหว่างพนักงานในองค์กรแผนกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทีม call center เจ้าหน้าที่ส่งพัสดุ เจ้าหน้าที่ในคลังสินค้า บัญชีและการเงิน สามารถส่งข้อมูลให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเติบโตของธุรกิจ.


 
 
🙇 ที่มาข้อมูลและรูปภาพ :  https://www.thairath.co.th/business/market/2204022
 
1,454 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม