“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” ปลุกชีพจร Start – Up

9 ก.ย. 2564 15:13:48
“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” ปลุกชีพจร Start – Up
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) เร่งส่งเสริมสตาร์ตอัพและผู้ประกอบการใหม่อย่างครบวงจร ตั้งแต่การสร้างความรู้ ในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มช่องทางการค้า และสรรหาโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้สามารถพัฒนาธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะวิกฤติโควิด-19 ภายใต้ 2 โครงการหลัก คือ โครงการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน สำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (Angel Fund) และโครงการเชื่อมโยงตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Connect)

 
“ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559-2564 มีสตาร์ตอัพได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Angel Fund รวม 200 ทีม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ 550 ล้านบาท ส่วนโครงการ Startup Connect สามารถลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้ 25 ล้านบาท ช่วยเชื่อมโยงให้สตาร์ตอัพเข้าถึงตลาดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 75 ล้านบาท โดยได้รับความร่วมมือกับพันธมิตรเอกชน 2 บริษัท คือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

 
ทั้งนี้ ปีนี้โครงการ Angel Fund มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 370 ทีม และมีทีมที่ผ่านการประชันแนวคิดทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีเชิงลึก 50 ทีม ส่วนโครงการ Startup Connect มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 25 กิจการ จากเข้ารับการคัดเลือก 50 กิจการ และในระยะถัดไปดีพร้อม จะช่วยส่งเสริมให้เกิดสตาร์ตอัพที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น คือ การสร้างระบบนิเวศผ่าน SandBOX : แซนด์บ็อกซ์ หรือพื้นที่บ่มเพาะธุรกิจ โดยใช้ทั้งหน่วยงานในกระทรวงฯ เปิดพื้นที่ให้กับสตาร์ตอัพได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทั้งระบบออนไลน์ ออฟไลน์. 
🙇 ที่มาข้อมูลและรูปภาพ :  https://www.thairath.co.th/business/market/2189026
 
821 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม