ผนึก NRF ม.ขอนแก่น “ทอม เครือโสภณ ลุยปลูก” สกัดกัญชง ตั้งเป้าสู่ตลาดโลก

4 ส.ค. 2564 15:06:30
ผนึก NRF ม.ขอนแก่น “ทอม เครือโสภณ ลุยปลูก” สกัดกัญชง ตั้งเป้าสู่ตลาดโลก
ทอม เครือโสภณ ร่วมมือกับ NRF และ ม.ขอนแก่น ลุยปลูกและพัฒนากัญชง บนพื้นที่กว่า 400 ไร่ ตั้งเป้าเป็นพืชเศรษฐกิจกัญชงของประเทศไทย สู่ตลาดโลก
 
นายจุลภาส เครือโสภณ หรือ ทอม เครือโสภณ ผู้ก่อตั้งบริษัท Golden triangle health จำกัด หรือ GTH เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ที่ให้บริษัทย่อย บริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด เข้าถือหุ้น GTH  ในสัดส่วน 49% และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำพิธีปลูกกัญชงและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาการปลูกและสกัดกัญชงสถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์
 
ด้านนายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF กล่าวว่า หลังจากสกัดกัญชงแล้วบริษัทตั้งเป้านำมาผลิตเป็น Plant-based food และ Functional product เน้นกลยุทธ์ทำตลาดกลุ่ม Mass Market โดยผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและราคาเข้าถึงได้
โดยคาดว่าจะวางจำหน่ายในตลาดต่างประเทศมากกว่า 36 ประเทศทั่วโลก ทั้งโซนยุโรป อเมริกา ภายในธันวาคม 2564 โดยการร่วมมือในครั้งนี้ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับเกษตรกรหันมาปลูกกัญชงเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ Food For Future ของบริษัท
 
นางสาวณัฏฐิฏา ภูมิภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GTH กล่าวว่า ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจกัญชงในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มเติบโตไปในทิศทางที่ดี หลังจากเริ่มปลูกและสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อนำมาสกัดสารสำคัญต่างๆ จะทำให้ตลาดสามารถขยายไปได้มากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทั้งงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ มีนักวิจัยและเครื่องมือการวิจัยที่มีศักยภาพที่จะดำเนินการวิจัยต่างๆ ทุกด้านและทุกสาขาวิชา ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งสถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพืชกัญชงและกัญชา
 
เพื่อปลูกประเมินลักษณะประจำพันธุ์และปริมาณสารสำคัญใน กัญชา THC และ CBD ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตกัญชงให้เหมาะสมกับพื้นที่ภาคอีสาน นอกจากจะเป็นประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว ยังทำหน้าที่ส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชง เป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารให้กับวิสาหกิจชุมชน ชุมชน หน่วยงาน ภาครัฐบาล เอกชน ให้เกิดการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย.

 
 
🙇‍ที่มาข้อมูลและรูปภาพ :  https://www.thairath.co.th/business/market/2156680
 
946 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม