ยกระดับการผลิต AIS ร่วมมือ OMRON ใช้ 5G สู่ Smart Manufacturing

2 ส.ค. 2564 14:47:48
ยกระดับการผลิต AIS ร่วมมือ OMRON ใช้ 5G สู่ Smart Manufacturing
AIS เซ็น MOU กับ OMRON ใช้ 5G ขับเคลื่อนภาคผลิตสู่การเป็น Smart Manufacturing เต็มรูปแบบ ตอบโจทย์ Industry 4.0
 
นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร AIS Business  กล่าวว่า AIS ได้ร่วมมือกับ ออมรอน หรือ OMRON พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยประยุกต์การเชื่อมต่อเทคโนโลยีการผลิตเข้าสู่การเป็น Smart Manufacturing อย่างสมบูรณ์ เพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต บนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 5G 


โดยมีการออกแบบได้ตามความต้องการใช้งานในรูปแบบเครือข่ายเฉพาะ หรือ Private Network และเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูล เพิ่มความเร็ว ลดความหน่วง หรือ Latency เเพื่อการรองรับการทำงาน IoT ได้อย่างเต็มรูปแบบ


นางสาวศิริวรรณ คูอัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด กล่าวว่า ออมรอน  ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการผลิตทั้งสินค้า บริการ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้กับภาคอุตสาหกรรม ได้มีความร่วมมือกับ AIS ยกระดับการแก้ปัญหาในระบบอุตสาหกรรม ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลที่เร็วและเสถียรภายใต้การทำงานของ 5G เพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานแบบ Industry 4.0 ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางหลักของการขับเคลื่อนประเทศ

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ระหว่าง AIS และออมรอน จะทำให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเพิ่มความสามารถในการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต อาทิ ความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นต่อข้อกำหนด การลดต้นทุนการผลิตสินค้าจำนวนน้อย การสอบย้อนกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม และระบบซ่อมบำรุงเชิงรุก

โดยสามารถควบคุมต้นทุนได้ในขณะที่ยังคงความสามารถในการผลิต และการแข่งขัน หรือการจัดการวัตถุดิบให้ถูกต้อง รวมถึงการนำเทคโนโลยีควบคุมระยะไกลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและให้บุคลากรสามารถำงานอื่นได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลา เช่น  

 
🙇‍ที่มาข้อมูลและรูปภาพ :  https://www.thairath.co.th/business/market/2154550
 
888 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม