แพคเกจ TaokaeCafe
แพคเกจ TaokaeCafe

🔨เคาะแล้ว! ประกันสังคม ม.33 ได้รับเงินเยียวยา 4,000 บาท

10 ก.พ. 2564 14:00:42 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564
🔨เคาะแล้ว! ประกันสังคม ม.33 ได้รับเงินเยียวยา 4,000 บาท
🙋🙋‍♂️มนุษย์เงินเดือนมีเฮ รับเงินเยียวยา 4,000 บาท “ม.33 เรารักกัน”  เตรียมตัว 📋เช็คคุณสมบัติ เงื่อนไข - ขั้นตอน ให้พร้อม!! ก่อนกดลงทะเบียนรับสิทธินะครับ
 
โครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นมาตรการเยียวยาและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบกองทุนประกันสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19  โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000 บาท และคาดว่าจะมีผู้ประกันตน ม.33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้วงเงินทั้งสิ้นประมาณ 37,100 ล้านบาท


โดยมี เงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้สิทธิ “ม.33 เรารักกัน” ดังนี้

1) ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

2) เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

4) ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)กำหนดการลงทะเบียน โครงการ ม33เรารักกัน
 
รัฐบาลจะเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติ สามารถ ✍️ “ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ” ตามไทม์ไลน์ ดังนี้
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564  เริ่มลงทะเบียนและตรวจสอบการรับสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 

วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2564  ธนาคารตรวจสอบข้อมูล ประมวลผลคัดกรอง

วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2564  ผู้ประกันตนมาตรา 33  ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

วันที่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2564  เริ่มโอนเงินเข้า แอปฯ ‘เป๋าตัง’ สัปดาห์ละ 1,000 บาท (โอนทุกวันจันทร์) ได้แก่ วันจันทร์ ที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564 จนครบ 4,000 บาท

วันที่ 22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564  ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะได้

มนุษย์เงินเดือนมีเฮ  🔨เคาะแล้ว! ประกันสังคม ม.33 ได้รับเงินเยียวยา 4,000 บาท

ในกรณีประกันสังคมมาตรา 33 ตรวจสอบสิทธิโครงการ ม.33 เรารักกัน  แล้วพบว่า 🙅‍♂️ไม่ได้รับสิทธิ ก็สามารถ ✍️"ขออุทธรณ์สิทธิ" ใหม่อีกครั้ง ได้ตามขั้นตอน ดังนี้
 
วันที่ 15 - 28 มีนาคม 2564  ขอทบทวนสิทธิเข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน

วันที่   5 - 11 เมษายน 2564  กดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

วันที่   5 และ 12 เมษายน 2564  รัฐบาลจะโอนเงินเข้า แอปฯ ‘เป๋าตัง’  จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท

วันที่   5 เมษายน - 31 พฤษภาคม  2564  ผู้ประกันตนที่ผ่านการทบทวนสิทธิ สามารถเริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้าภายใต้โครงการเราชนะ ได้ในวันที่ 5 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

มนุษย์เงินเดือนมีเฮ  🔨เคาะแล้ว! ประกันสังคม ม.33 ได้รับเงินเยียวยา 4,000 บาท

 
1,173 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม