ห้ามขายเหล้า-เบียร์ผ่านออนไลน์ เริ่ม 7 ธันวาคมนี้ ฝ่าฝืนทั้งจำ ทั้งปรับ

8 ธ.ค. 2563 9:50:32
ห้ามขายเหล้า-เบียร์ผ่านออนไลน์ เริ่ม 7 ธันวาคมนี้ ฝ่าฝืนทั้งจำ ทั้งปรับ
เมื่อแพลตฟอร์ม e-Commerce และบนแพลตฟอร์ม Social Media โตอย่างมาก ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้า

จนเครื่องดื่ม🍾แอลกอฮอล์ก็เป็นอีกสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในปีนี้ คนจึงหันไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้านเพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่ต้องไปขนเอง ไม่ต้องแย่งกับใคร

ยอดการซื้อขายสินค้าใน หมวดประเภทเหล้าและเบียร์ จึงได้รับความนิยมอย่างมากในออนไลน์

ล่าสุด สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง 🚫ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยจะเริ่มบังคับใช้ประกาศฉบับดังกล่าวในวันที่ 7 ธ.ค. 2563 

สรุปใจความสำคัญของประกาศ คือการ ห้ามขายหรือชวนให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทางออนไลน์ โดยประกาศดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการซื้อขายและชำระค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านอุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ในร้านค้า ร้านอาหารหรือสถานที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
 
เนื่องจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบอัตราการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยดำเนินการจำหน่าย ทั้งการเปิดแฟนเพจเฟซบุ๊ก เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยังพบบางเพจที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ผิดกฎหมาย

หลังจากนี้หากพบผู้กระทำความผิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบออนไลน์ จะมี โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับที่มา https://www.marketingoops.com/news/brand-move/dont-sell-alcohol-in-ecommere-and-social-media-platform/
 
950 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม