แพคเกจ TaokaeCafe
แพคเกจ TaokaeCafe

ศูนย์หัวใจ รพ.พญาไท2 จัดประชุมวิชาการโภชนาการ "Nutrition update in Heart Failure2020" ยกระดับบุคลากรเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

13 พ.ย. 2563 14:58:44
ศูนย์หัวใจ รพ.พญาไท2 จัดประชุมวิชาการโภชนาการ "Nutrition update in Heart Failure2020" ยกระดับบุคลากรเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
นพ.ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยความร่วมมือ ต่างประเทศ PMCิและ ผอ.ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 2 จัดโครงการประชุมวิชาการโภชนาการ Clinical Nutrition Update 2020 เรื่อง Nutrition Update in Heart Failure 2020

เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลโภชนาการของนักกำหนดอาหารในกลุ่มรพ.เครือพญาไท-เปาโล โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานจากนพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผอ.สายบริหารงาน โรงพยาบาลกลุ่ม PMC และ ผอ.โรงพยาบาลพญาไท2 และรศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.วนะพร ทองโฉม กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เป็นวิทยากรในครั้งนี้โดยมีนักโภชนการของรพ.กลุ่มPMCเข้ารับการอบรมราว50คน ที่ห้องประชุม We Own และ We happy ชั้น9 อาคารจอดรถPA โรงพยาบาลพญาไท2 เมื่อวันที่12 พ.ย
 
ด้านนพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผอ.สายบริหารงาน โรงพยาบาลกลุ่ม PMC และ ผอ.โรงพยาบาลพญาไท2เผยว่า เป็นนโยบายของรพ.ที่จะอบรมพนักงานให้มีองค์ความรู้ โดยรพ.ในเครือพญาไท-เปาโลได้จัดการอบรมวิชาการโภชนาการ ที่เน้น การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ตลอดเวลาที่คนไข้รับประทานอาหาร เราต้องดูแลเรื่องโภชนาการ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนกว่าการรักษาตามหลักทางการแพทย์

วัตุประสงค์ในการจัดการอบรมครั้งนี้เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของรพ.พัฒนาดูแลรักษาผู่ป่วยแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นโภชนาการและการรักษาของแพทย์ โดยเราจะเน้นเรื่องการจัดการดูแลอาหาร งดเค็มงดหวานและรสชาดอาหารมี่ไม่อร่อย เพราะอาหารของผู้ป่วยโรคหัวใจจะถูกจำกัดเรื่องของน้ำตาลและเกลือ เราจะใช้นวัตกรรมแก้รสชาดของอาหารที่ดีขึ้น เพื่อให้คนไข้ทานอาหารได้ถูกหลักตามโภชนาการรวมถึงยกระดับและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ดีขึ้น เพื่อให้นักโภชนาการได้นำความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดนำไปใช้เพื่อรักษาคนไข้ให้ถูกหลักตามโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ทั้งนี้ ในงานยังมีกิจกรรม cooking class สาธิตเมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับโรคหัวใจล้มเหลว โดยทีมนักกำหนดเพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องหัวใจล้มเหลว สามารถดูแลและควบคุมอาการของตัวเองได้ที่บ้านและยังมีช่วงตอบปัญหาสำหรับผู้ที่มีความสงสัยเกี่ยวกับโรคและอาการนี้จากผู้เชี่ยวชาญ
 
905 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม