กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาเผยเคล็ดลับขอสินเชื่อ แนะเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน

13 พ.ย. 2563 14:45:16
กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาเผยเคล็ดลับขอสินเชื่อ แนะเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เผยเคล็ดลับการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้ประสบความสำเร็จ โดยจัดสัมมนา ‘การเข้าถึงสินเชื่อ SME ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ’ หวังสนับสนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
 
สอนรับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการไทยทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีมากถึงร้อยละ 97 ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งประเทศ โดยกำหนดให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ/เอกชนให้มากที่สุด
 
รวมถึงใช้สาระสำคัญของกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานกำกับดูแลอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง
 
ปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีความเข้มแข็ง คือ ‘การเข้าถึงแหล่งเงินทุน’ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพราะหมายถึง ‘โอกาส’ ที่จะนำเงินทุนนั้นไปต่อยอดธุรกิจให้เติบโต เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ นำไปสู่การกระจายความมั่งคั่งและลดความเหลื่อมล้ำในระบบเศรษฐกิจ
 
ทั้งนี้ เงินทุนนับเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ สำหรับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุกกลุ่มทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นเรื่องยาก ดังนั้น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีการเตรียมตัว/เตรียมเอกสารให้พร้อม มีแผนธุรกิจและแผนการเงินที่ชัดเจน
 
รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงินที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อให้ผู้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อเกิดความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ และเห็นถึงความจริงจังในการดำเนินธุรกิจของผู้กู้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4944 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th


ที่มา : https://mgronline.com/smes/detail/9630000116916
873 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม