กสอ.ชวนผู้ประกอบการพัฒนาสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME

12 พ.ย. 2563 12:04:37
กสอ.ชวนผู้ประกอบการพัฒนาสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชวนผู้ประกอบการ SMEs มาพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการยกระดับธุรกิจ ด้านการวางแผนธุรกิจ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านการผลิต แผนการตลาด การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล พฤติกรรมองค์กร การจัดการทรัพยากรบุคคล ยุค 4.0 การเงินธุรกิจสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ การสร้างนวัตกรรม การวางแผนภาษี Design Thinking
 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หุ้นส่วนหรือทายาท หรือผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจในธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตร/เกษตรแปรรูป และต้องดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

ผู้ประกอบการสนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/36pA6y4

Tag ที่เกี่ยวข้อง

884 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม