บสย.รุกค้ำสินเชื่อ หนุน ผปก.เติบโตสู้โควิด

28 ก.ย. 2563 10:30:05
บสย.รุกค้ำสินเชื่อ หนุน ผปก.เติบโตสู้โควิด

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อที่ชื่อว่า "บสย. SMEs ไทยชนะ" เพื่อค้ำประกันเงินกู้สินเชื่อให้กับ SMEs ที่ต้องการสินเชื่อ ทุนหมุนเวียนขับเคลื่อนธุรกิจ สูงสุดถึง 100 ล้านบาท

และพุ่งเป้าจะช่วยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่ต้องการฟื้นฟู เยียวยาธุรกิจ รวมไปถึงกลุ่ม SMEs ที่ต้องการเสริมสภาพคล่องในธุรกิจก็มีสิทธิ์ในโครงการนี้ด้วยเช่นกัน

 
บสย.รุกค้ำสินเชื่อ หนุน ผปก.เติบโตสู้โควิด
 

ทั้งนี้ การค้ำประกันสินเชื่อให้กับกลุ่ม SMEs จะมีค่าธรรมเนียม และค่าจัดการที่อยู่ในอัตราที่ต่ำ เพื่อให้ SMEs ที่ต้องการสินเชื่อได้เข้าถึงเงินทุนได้ง่ายมากที่สุด โดยพร้อมค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน

อีกทั้งยังมีระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อนานสูงสุดถึง 10 ปี และมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อที่วางกรอบเอาไว้สูงถึง 20,000 ล้านบาท ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการของโครงการ สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 
บสย.รุกค้ำสินเชื่อ หนุน ผปก.เติบโตสู้โควิด
บสย.รุกค้ำสินเชื่อ หนุน ผปก.เติบโตสู้โควิด
บสย.รุกค้ำสินเชื่อ หนุน ผปก.เติบโตสู้โควิด
 
คุณสมบัติของ SMEs ที่ต้องการเข้าโครงการค้ำประกันสินเชื่อ  "บสย. SMEs ไทยชนะ"  จะต้องมีเงื่อนไขเข้าเกณฑ์ 5 ข้อ ประกอบด้วย

1. เป็น SMEs ที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท
2. เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
3. เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
4. เป็น SMEs ที่เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติหรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
5. เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับผู้ให้สินเชื่อ
 
 
บสย.รุกค้ำสินเชื่อ หนุน ผปก.เติบโตสู้โควิด

โดยค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในโครงการนี้เพียง 1.5 - 3% ต่อปี หวังเพื่อให้ SMEs ไทย ต้องชนะ!!!
 

รูปภาพ

บสย.รุกค้ำสินเชื่อ หนุน ผปก.เติบโตสู้โควิด
บสย.รุกค้ำสินเชื่อ หนุน ผปก.เติบโตสู้โควิด
บสย.รุกค้ำสินเชื่อ หนุน ผปก.เติบโตสู้โควิด
บสย.รุกค้ำสินเชื่อ หนุน ผปก.เติบโตสู้โควิด
บสย.รุกค้ำสินเชื่อ หนุน ผปก.เติบโตสู้โควิด
902 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม