จัดยิ่งใหญ่! เพื่ออุตสาหกรรมอาหารยุค New Normal

14 ก.ย. 2563 16:21:20 22-26 กันยายน 2563
จัดยิ่งใหญ่! เพื่ออุตสาหกรรมอาหารยุค New Normal

กลับมาอีกครั้งกับงาน THAIFEX-World of Food ASIA 2020 งานแสดงสินค้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารจากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย และ KoeInmesse
จัดยิ่งใหญ่! เพื่ออุตสาหกรรมอาหารยุค New Normal
วัตถุประสงค์ เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ของประเทศไทย

2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหาร และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร

3. เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในประเทศได้ทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินค้า เทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของไทย และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้สินค้าไทย

4. เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมอาหารในเอเชีย
จัดยิ่งใหญ่! เพื่ออุตสาหกรรมอาหารยุค New Normalจัดยิ่งใหญ่! เพื่ออุตสาหกรรมอาหารยุค New Normal
สำหรับไฮไลท์ของงานในปีนี้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรองรับวิถี New Normal ภายใต้ชื่อ THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition”  โดยจัดให้มีการเจรจาซื้อขายแบบออฟไลน์ควบคู่กับออนไลน์

ซึ่งในปี 2020 นี้ มีบริษัทเข้าร่วมแสดงสินค้าแบบออฟไลน์ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 708 บริษัท โดยเป็นผู้ประกอบการไทย 519 บริษัท และตัวแทนที่อยู่ในประเทศไทยของผู้ประกอบการต่างชาติจาก 15 ประเทศ จำนวน 189 บริษัท   

สำหรับงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition”  จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 วัน โดยแบ่งเป็นวันเจรจาการค้า ในวันที่ 22-24 กันยายน 2563

และวันจำหน่ายปลีก ในวันที่ 24-26 กันยายน 2563 ซึ่งจัดขึ้น 2 วัน เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ 


ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ
Thaichamber.org
greennetworkthailand.com
Facebook : THAIFEX-Anuga Asia

รูปภาพ

จัดยิ่งใหญ่! เพื่ออุตสาหกรรมอาหารยุค New Normal
จัดยิ่งใหญ่! เพื่ออุตสาหกรรมอาหารยุค New Normal
จัดยิ่งใหญ่! เพื่ออุตสาหกรรมอาหารยุค New Normal
จัดยิ่งใหญ่! เพื่ออุตสาหกรรมอาหารยุค New Normal
จัดยิ่งใหญ่! เพื่ออุตสาหกรรมอาหารยุค New Normal
1,193 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม