แฟรนไชส์มนุษย์ชา
แฟรนไชส์มนุษย์ชา

Innovation-Driven Entrepreneurship

18 ต.ค. 2565 15:29:04
Innovation-Driven Entrepreneurship

ต่อจากบทความที่แล้วในเรื่องของผู้ประกอบการ ที่อยากจะเห็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมจากการสร้างธุรกิจ การบริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยีกันบ้าง Innovation is the specific instrument of Entrepreneurship. The act that endows resources with anew capacity to create wealth.
ความหมาย ที่น่าฟังของ Peter Drucker นวัตกรรมเป็นเครื่องมือเฉพาะของผู้ประกอบการ และการลงมือด้วยจากสิ่งทรัพยากรที่มี ด้วยแนวคิดและวิธีการทำงานแบบใหม่ใหม่ จะสามารถสร้างความมั่งคั่งได้

มาถึงบทความส่งท้าย ก่อนที่พายุโนรูจะอ่อนกำลังลง หลังจากที่ลุ้นกันว่าน้ำจะท่วมมากน้อยแค่ไหนกัน ทุกวันนี้เราสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าและคาดการณ์ว่าจะต้องเตรียมรับมือกันอย่างไร ธุรกิจก็เช่นกัน เราสามารถที่จะเลือกเครื่องมือมาใช้ในการวางแผนธุรกิจได้ Start Up หลายรายก็นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ แก้ปัญหาเดิม ๆ จึงทำให้กระส Innovation ได้รับความสนใจในวงกว้าง แต่จะมีสักกี่องค์กร ขนาดเล็ก ที่เป็น SMEs เราคงไม่ต้องไปพูดถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม เขาใช้กันมานานแล้ว ยกตัวอย่างของร้านสะดวกซื้อ ใครที่มีแต้มในการสะสม แสดงว่า ร้านนั้น รู้พฤติกรรมผู้บริโภคโดยการสะสมข้อมูลการซื้อผูกกับหมายเลยโทรศัพท์เราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 1 เดือน เขาจะรู้เลยว่าเราซื้ออะไรบ้าง รู้แม้กระทั้งเราเข้าร้านสะดวกซื้อกี่ครั้งที่ไหนบ้าง SMEs เล็ก ๆ แบบเรา "รู้ไหม รู้นะ แต่ทำได้ไหม ตอบเลยว่า ทำได้ยาก " การเลือกใช้เครื่องมือ ก็เสมือนการเลือกใช้กลยุทธ์ในการนำมาทำตลาด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ที่สำคัญใช้กับธุรกิจเราได้ไหม อีก 1 ตัวอย่างที่ผู้เขียนเองเคยได้รับรางวัลนวัตกรรมของ NIA เกี่ยวกับเรื่อง APPICATION เมื่อหลายปีที่แล้ว เพื่อขอทุนมาสร้าง APPICATION ในการสร้างระบบสำหรับใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า แต่ไม่ได้รับความนิยม เพราะกระแส MOBILE APP มาเร็ว เคลมเร็ว คนไม่ค่อยนิยมโหลด APP มาใช้กันแล้ว เพราะมีความเสี่ยงสูงด้านความปลอดภัย จึงต้องปรับ เปลี่ยนแนวคิดจากใครก็ได้ มาสู่ใครควรได้ใช้ การปรับเปลี่ยนเครื่องมือและวิธีการ ในการพัฒนาระบบเดิม ๆ ที่ทำแค่ SMART APP มาสู่ SMART DRINKINK WATER FACTORY
 
เปลี่ยนกลุ่มลูกค้า B2C ทำมาเป็น B2B ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมน้ำดื่ม โดยนำอุปกรณ์  IOT มาเชื่อมต่อกับเครื่องจักร โดยผ่าน Platform  สำหรับใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ใช้ในการวางแผนการผลิตให้กับฝ่ายผลิตและส่งต่อข้อมูลไปยังฝ่ายการตลาด เพื่อสร้างยอดขายและสามารถลดต้นทุน จากการบริหารการใช้ทรัพยากรในโรงงาน ทำให้เราเห็นต้นทุนที่แท้จริง และใช้เป็นเกณฑ์ในการชี้วัดการทำงานในแต่ละส่วนได้ด้วย
ดูตัวอย่างได้ที่  https://pattanathurakijnamduem.org/2022/09/26/smart-drinking-water-factory/


การสร้าง Model ที่กล่าวมาข้างต้นมาดูกันครับว่า “ The 4Ps of innovation space “ มาดูหลักการของการแบ่งสัดส่วนของนวัตกรรมกันบ้าง

1. Product innovation เรียกว่า การปรับหรือ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ

2. Process innovation เปลี่ยนการทำงาน หรือ ปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมขึ้น ยกเลิก  บางขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน

3. Position innovation  การเปลี่ยนรูปแบบหรือกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับสินค้า หรือ บริการ ที่คนเคยรับรู้ ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ เหมาะกับใคร

4. Paradigm innovation การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์นวัตกรรม ของคนในองค์กรให้เกิดความเชื่อในสิ่งที่เรากำลังพัฒนา เพื่อสร้างประโยชน์กับกับลูกค้าของเราได้จริง ๆ

 

 เรา SMEs ขนาดเล็กก็สามารถที่จะใช้หลักการของนวัตกรรมในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จได้

 

707 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม