คัดมาแล้ว 4 แฟรนไชส์การศึกษามาแรง ลงทุนแล้วปัง! ยุค “New Normal”

คัดมาแล้ว 4 แฟรนไชส์การศึกษามาแรง ลงทุนแล้วปัง! ยุค “New Normal”

เมื่อเราเข้าสู่ยุค “New Normal” ความปกติใหม่ของคนในสังคมที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมในหลาย ๆ เรื่อง ไม่เว้นแม้แต่การศึกษาด้วยเช่นกัน เราอาจจะได้เห็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ หรือ Learn From Home เป็นต้น ซึ่งมองเป็นเรื่องปกติมากขึ้น

วันนี้ เราได้รวมธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา ด้านเสริมทักษะสำหรับเด็ก ที่ได้มาตรฐานและน่าลงทุน ตอบโจทย์ยุค New Normal สำหรับผู้ที่มีใจรักที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ลองไปติดตามว่าจะมีธุรกิจใดบ้าง
4 แฟรนไชส์การศึกษามาแรง ลงทุนแล้วปัง

1. เลอวอง จินตคณิต (Levent)


ภายใต้สโลแกน ‘แค่เปลี่ยนวิธีคิด คณิตง่ายนิดเดียว’ คือ การนำจินตคณิตมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน โดยเริ่มต้นจากการนับนิ้วมือในแบบของจินตคณิต เพื่อฝึกประสาทและร่างกายทั้ง 2 ฝั่ง ให้ทำงานสัมพันธ์กัน ผ่านการเรียนบวก ลบ คูณ และหารตัวเลข ในแบบของเลอวอง ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีในการเรียนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน

รวมไปถึงการใช้ ‘ลูกคิดญี่ปุ่น’ เพื่อต่อยอดไปในระดับสูง คือ การใช้จินตภาพในการคำนวณ เพื่อให้เกิดการใช้สมองทั้ง 2 ซีกพร้อม ๆ กัน ซึ่งปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่จะใช้สมองซีกซ้ายเพียงซีกเดียว โดยขาดการใช้สมองซีกขวา ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของความฉลาด ทำให้ไม่สามารถใช้ประสิทธิภาพของสมองได้อย่างเต็มที่
 
เลอวอง จินตคณิต เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงพัฒนาหลักสูตรการจินตภาพขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียน และทำให้ผู้เรียนสามารถใช้สมองทั้งสองซีกพร้อม ๆ กัน อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยผลลัพธ์ที่ได้ คือ สมาธิ ความจำ และความฉลาด ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของความเป็นอัจฉริยะ
 
ลงทุนกับ เลอวอง จินตคณิต
• ค่าแฟรนไชส์ 220,000 บาท
• ชำระครั้งเดียว ไม่เก็บเพิ่ม ไม่หักส่วนแบ่งรายได้
• อบรมฟรี มีอุปกรณ์ให้ครบครัน

ข้อมูลติดต่อ เลอวอง จินตคณิต
โทร : 088-6355359
เว็บไซต์ : www.leventsmartmath.com
อีเมล์ : aof.walit@gmail.com
เฟซบุ๊ก : แฟรนไชส์จินตคณิตเลอวอง
4 แฟรนไชส์การศึกษามาแรง ลงทุนแล้วปัง

2. เรสจีเนียสสคูล (Raise Genius School)


คือ สถาบันแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้นำในด้านการเรียนการสอน วิชาหุ่นยนต์ (สะเต็มศึกษา) ค่ายหุ่นยนต์ จำหน่ายชุดหุ่นยนต์ เลโก้ และ อื่น ๆ พร้อมสอนเสริมทักษะ เด็กด้วยการเรียนประดิษฐ์ เลโก้หุ่นยนต์
 
ซึ่งเน้นการประสานการส่งเสริม พัฒนาการเด็กด้วย (ทฤษฎี Constructionism) และ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 3d eLearning, Augmented Reality, Virtual Reality ทำให้เด็กได้รับความรู้ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าแสดงออก อย่างเป็นธรรมชาติ
 
นอกจากนี้ เด็ก ๆ จะได้รับความสนุกสนาน ผ่านการเรียนสร้างหุ่นยนต์ทั้งแบบรายเทอม , After School (สอนในโรงเรียนประถม/มัธยม) , ค่ายสร้างหุ่นยนต์ , สอนเสริมทักษะที่สาขา , สอนผ่านระบบห้องเรียนหุ่นยนต์ Online ผ่าน Internet และ แฟรนไชส์ศูนย์หุ่นยนต์
 
เรสจีเนียสสคูล อำนวยการสอน โดยศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์โดยตรง ซึ่งมีประสบการณ์การ สร้างหุ่นยนต์ และ การสอนวิชาหุ่นยนต์ มาอย่างยาวนาน และได้รับการส่งเสริมด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) , ด้านระบบแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตัวหลักสูตรซึ่งได้รับการพัฒนามาเพื่อเยาวชนอย่างแท้จริง

แฟรนไชส์การศึกษา ผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ของ Raise Genius School แบ่งออกเป็น 5 Level
• Level 1 Raise Foundation สอนพื้นฐานการประดิษฐ์หุ่นยนต์ และ หลักการสร้างหุ่นยนต์สำหรับเด็ก
• Level 2 Raise Imagine สอนโดยการดึงจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประประดิษฐ์โครงงานหุ่นยนต์
• Level 3 Raise Thinking สอนโครงสร้างกลไกภายในของสิ่งต่างๆ
• Level 4 Raise Programming สอนหลักการเขียนโปรแกรม สอนเรื่อง ‘ลอจิก’ และ ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม
• Level 5 Raise Competition สอนฝ่ายการแข่งขันหุ่นยนต์ ด้วยวิธี Coaching & Advice เพื่อให้ได้ทักษะด้านวินัย เคารพตนเอง ทีม Work ฯลฯ

หมายเหตุ : สอดแทรกการให้ความรู้ และ ประยุกต์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม (Stem Education)

ข้อมูลติดต่อ เรสจีเนียสสคูล
โทร : 088 885 6867
เว็บไซต์ : www.raisegeniusschool.com
อีเมล์ : num@raiseinnovation.com
เฟซบุ๊ก : Raise Genius School
4 แฟรนไชส์การศึกษามาแรง ลงทุนแล้วปัง

3. โรงเรียนบ้านรักภาษา (Banrakpasa Language School)


ริเริ่มโดย ‘ครูซุ่น’ เจ้าของสถาบัน ที่มีใจรักด้านการศึกษาและเป็นครู ที่เริ่มสอนภาษาจีน-อังกฤษ ให้กับเด็กและเยาวชนที่สนใจตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ด้วยคุณภาพการสอนของครูซุ่น ทำให้ลูกศิษย์และผู้ปกครองต่างพากันแนะนำ บอกกันปากต่อปาก ทำให้นักเรียนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บ้านรักภาษาของครูซุ่น เติบโตขึ้น 

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านรักภาษาก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 โดยผู้ปกครองยังคงให้ความไว้วางใจ พาบุตรหลานมาเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านรักภาษายังได้รับความเชื่อมั่น ด้วยทำงานของทีมงานบ้านรักภาษาที่มีคุณภาพ เน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล จึงได้รับการติดต่อร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ และขยายสาขาไปยังสถานที่ต่างๆ ทำให้โรงเรียนบ้านรักภาษาเป็นโรงเรียนสอนภาษาทีมีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในด้านธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

หลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย ตอบโจทย์ผู้เรียนยุคประชาคมอาเซียน
1. หลักสูตรปกติ (General Chinese-English Courses)
2. หลักสูตรสนทนาเร่งรัด (Intensive Spoken Chinese-English Courses)
3. หลักสูตรภาษาเชิงธุรกิจ (Business Chinese-English Courses)
4. หลักสูตรภาษาสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Chinese English Courses)
5. หลักสูตรภาษาเฉพาะกิจ (Chinese-English Courses for Specific Purposes)

ข้อมูลติดต่อ โรงเรียนบ้านรักภาษา
โทร : 02 985 2887 , 083 009 4999 , 092 461 8866
เว็บไซต์ : www.banrakpasa.com
อีเมล์ : Banrakpasa@gmail.com
เฟซบุ๊ก : บ้านรักภาษา
4 แฟรนไชส์การศึกษามาแรง ลงทุนแล้วปัง

4. แฮนด์ออนอาร์ต (Hands On Art)


คือ สถาบันฝึกทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF) โดยใช้ศิลปะ ปั้น , วาด , ประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ 
 Executive Function คือ ความสามารถของสมองและจิตใจที่ใช้ในการควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทำเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย เพราะฉะนั้น เด็กที่มี EF ที่ดี จึงมีแนวโน้มที่จะพิชิตเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้มากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึก EF 
 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถาบัน แฮนด์ออนอาร์ต จึงเห็นความสำคัญและได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อการฝึก EF สำหรับเด็กวัย 3-8 ปีโดยเฉพาะ ซึ่งสถาบันมีการอบรมครูผู้แนะนำ (Facilitator) และใช้กระบวนการทางศิลปะเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้เด็กได้พัฒนา EF เพิ่มมากขึ้น
 
ปัจจุบัน แฮนด์ออนอาร์ต เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ได้มาตรฐาน ขยายสาขาแฟรนไชส์ไปตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ได้แก่ สาขากรุงเทพฯ (The Walk เกษตร-นวมินทร์) , สาขาในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ แฮนด์ออนอาร์ต EF จ.ภูเก็ต เป็นต้น

ลงทุนกับ แฮนด์ออนอาร์ต
• ค่าแฟรนไชส์ 250,000 บาท (สัญญา 3 ปี) ต่อสัญญา 5,000 บาท คราวละ 3 ปี
• มีเงินค้ำประกัน 20,000 บาท (คืนเมื่อครบสัญญา)
• ไม่มีค่าเรียกเก็บรายเดือน
• ค่าตกแต่งเริ่มต้น 300,000 บาท ขึ้นอยู่กับแบบที่ต้องการ

ข้อมูลติดต่อ แฮนด์ออนอาร์ต
โทร : 081 476 2614
เว็บไซต์ : www.handsonartfranchise.com
อีเมล์ : handsonartcentral@gmail.com
เฟซบุ๊ก : Hands On Artขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ
เฟซบุ๊ก : แฟรนไชส์จินตคณิตเลอวอง
เฟซบุ๊ก : Raise Genius School
เฟซบุ๊ก : บ้านรักภาษา
เฟซบุ๊ก : Hands On Art

 

4,421 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม