เปิด 7 ยุทธวิธี เพื่อ SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ปี 64

29 ม.ค. 2564 13:48:04
เปิด 7 ยุทธวิธี เพื่อ SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ปี 64
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกมีการหยุดชะงัก หลายภาคธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบในวงกว้างต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากประเทศไทยมีสัดส่วน SMEs กว่า 3 ล้านราย
 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า SMEs จึงมีส่วนสำคัญต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย ในขณะเดียวกัน พบว่าวิกฤตโควิด-19 เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ตอกย้ำให้เห็นความสำคัญของการปรับตัว อันจะเห็นได้จากผู้ประกอบการหลายรายต้องมีการปรับกลยุทธ์ และเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง
 
หลังเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนมากขึ้น โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย (Social Media) ดังนั้น จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อ SMEs อยู่ไม่น้อยว่าควรทำอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจยังสามารถดำเนินต่อไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
เปิด 7 ยุทธวิธี เพื่อ SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ปี 64 
ทีมวิจัยสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ได้คิดค้นกลยุทธ์ Marketing in the Uncertain World การตลาดของคนอยู่เป็น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ SMEs นำไปปรับใช้เพื่อให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการและมัดใจผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดฉับไวในทุกสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วย
 
Content First เนื้อหาต้องดีโดนใจ
จากปริมาณข้อมูลที่มีอยู่มากมาย อีกทั้งผู้บริโภคมีข้อจํากัดในเรื่องเวลาและความสามารถในการบริโภคข้อมูล ภาคธุรกิจต้องสร้างสรรค์เนื้อหาในการสื่อสารกับกลุ่มตลาดอย่างมีศักยภาพ ตรงใจ ตรงความต้องการ
 
Engagement with Faith การเข้าถึงด้วยความเชื่อ
จากข้อมูลพบว่าคนไทยในทุกกลุ่มมีความเชื่อเป็นพื้นฐาน ดังนั้น หนึ่งในการเข้าถึงผู้บริโภคได้คือสร้างสิ่งที่ผสมผสานความเชื่อเข้าไปผ่านตัวรูปแบบเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ได้
 
Reliable Data ข้อมูลที่เชื่อถือได้
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะตัดสินใจเชื่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
 
Trust in Community ความเชื่อในสิ่งเดียวกัน
ผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นมีความเชื่อมั่นในกลุ่มที่เต็มไปด้วยข้อมูลจากคนที่มีความเชี่ยวชาญและสนใจในเรื่องเดียวกัน ดังนั้น หากสามารถเข้าถึงฐานตรงนี้ก็จะทำให้ธุรกิจสามารถเจาะถึงความต้องการของผู้บริโภคได้
 
Agility ต้องมีความคล่องตัว
ในยุคที่อะไรก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการทำงานอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วเพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างฉับไวในสภาวะที่มีความไม่แน่นอนจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก
 
Influencer Leading ใช้บุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด
ปัจจุบันการที่จะทําให้ผู้บริโภคนั้นมั่นใจและตัดสินใจได้แน่นอนมากขึ้น การมีกระบอกเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์คอยรีวิวหรือแนะนําก็จะช่วยทําให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้ง่ายอีกทางหนึ่ง
 
New Equilibrium ความสมดุลใหม่
ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องคำนึงอยู่บนพื้นฐานของความสมดุล ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารของแบรนด์ผ่านตัวแบรนด์เอง การใช้ Key Opinion Leader (KOL) หรือรีวิวการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ใช้ผู้บริโภคเอง (User-Generated Content)

 

🙇‍♂️ที่มาข้อมูลและรูปภาพ : https://mgronline.com/smes/detail/9640000008250?fbclid=IwAR222aEw9YWO1iSL8X1Lf6A5_Z7Yv95VHKdcaCZIxW4RDwJRgCSgnkYotYs
 
825 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม