10 อาชีพน่าจับตาสายการตลาด มาแรงแซงทุกโค้ง ประจำปี 2021

16 ก.ค. 2564 15:40:12
10 อาชีพน่าจับตาสายการตลาด มาแรงแซงทุกโค้ง ประจำปี 2021

การตลาดเป็นหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว การทำการตลาดจะช่วยให้ธุรกิจของคุณขยับเข้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สักวัน ธุรกิจส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับงานด้านการตลาดเป็นอันดับต้น ๆ โดยมีข้อมูลวิจัยของ The Bureau of Labor Statistics (BLS) ระบุไว้ว่า การตลาด งานโฆษณา และการส่งเสริมการขายต่างๆ จะเพิ่มขึ้นถึง 8% ระหว่างปี 2018 – 2028 ซึ่งมากกว่าสายงานด้านอื่น ๆ
 
ทำให้เกิดอาชีพต่างๆมากมายในงานด้านการตลาด ทั้งที่เราเคยได้ยินมาบ้าง หรืออาจจะได้ยินเป็นครั้งแรกบ้าง แต่กลายเป็นว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อาชีพสายการตลาดกำลังเป็นที่ต้องการ และมาแรงสุดๆ ต่อธุรกิจในสมัยนี้
 
ในสายงานด้านการตลาด มีอาชีพมากมายที่แบ่งได้ตามความถนัดและเจาะจงลงไปอีก แต่อาชีพไหนในสายงานนี้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก จากทั้งผู้ประกอบการที่มีความต้องการ และแรงงานที่ชื่นชอบและหาโอกาสจากตำแหน่งงานเหล่านี้อยู่ วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับ 10 งานสายการตลาดที่กำลังมาแรงอย่างมากในปีนี้ เริ่มจากอาชีพแรก ผู้จัดการแบรนด์
 
💼 ผู้จัดการแบรนด์ (Brand Manager) ตำแหน่งงานที่ต้องดูแลภาพรวมของแบรนด์ทั้งแคมเปญ และการตลาด ค่อยประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแบรนด์ที่เราดูแล จะออกมาตามจุดประสงค์ที่บริษัทต้องการ และสื่อสารออกไปยังลูกค้าได้อย่างเหมาะสม การรับผิดชอบภาพลักษณ์ของแบรนด์จึงเป็นหน้าที่สำคัญของงานตำแหน่งนี้ ความคิดสร้างสรรค์ ไหวพริบ การนำเสนอ และพูดโน้มน้าวใจคือทักษะที่สำคัญ หลายบริษัทยักใหญ่ให้ความสำคัญกับตำแหน่งนี้ไว้สูงมาก ๆ
 
💼 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา (Advertising Manager) ตำแหน่งที่เป็นเหมือนกระบอกเสียงอันใหญ่ของธุรกิจ ค่อยทำหน้าที่วางแผนงานในด้านการโฆษณา เพื่อสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า โดยใช้สื่อต่างๆที่จำเป็นและถูกจุด โดยงานด้านนี้ต้องอาศัยผู้ที่มีทักษะหลากหลาย ไม่เจาะจงไปที่ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นงานที่ใช้ความสร้างสรรค์อย่างมาก และต้องทันกระแสของโลกตลอดเวลา

💼 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเนื้อหา / ผู้จัดการ SEO (Content Marketing Manager / SEO Manager) ตำแหน่งที่ต้องจัดการ และควบคุมเนื้อหา Content ให้มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ วิดิโอ บทความ เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าให้เกิดความสนใจในธุรกิจของเรา รวมถึงการใช้ SEO (Search Engine Optimization) ในการทำเว็บไซต์ให้อยู่ในอันดับต้นๆในการค้นหา โดยหลักๆตำแหน่งนี้จะเน้นงานด้านออนไลน์มากกว่า ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการวางแผนงานที่ดี มากเป็นอันดับต้นๆเลย โดยส่วนมากคนที่จะทำตำแหน่งนี้ได้ดี มักเริ่มจากการเป็น นักเขียนคำโฆษณามาก่อน
 
💼 นักเขียนคำโฆษณา (Copywriter) ตำแหน่งงานที่คอยสร้างคอนเทนต์ในหลายๆรูปแบบ แต่มักจะเน้นไปที่งานเขียนทั้งในออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อโน้มน้าวลูกค้าให้เกิดความสนใจ โดยส่วนมากงานเขียนมักจะต้องกระตุ้นความต้องการของลูกค้าให้เกิดยอดขาย โดยใช้คำที่ต้องดึงดูดและถูกจริตคนในด้านต่างๆได้ดี ตำแหน่งนี้มักต้องการคนที่เปิดกว้างทางความคิด รับคำติชมและนำมาพัฒนาต่อยอดได้ เข้าใจเทรนด์ต่างๆ ปรับตัวได้ไว และเข้าใจในเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร
 
💼 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Manager) ตำแหน่งที่ทำงานด้านออนไลน์เป็นหลัก ต้องวิเคราะห์และวิจัยการตลาด ร่วมถึงการดูแลแคมเปญต่างๆบนโลกออนไลน์ ยอดคนเข้าชมเว็บไซต์ ยอดคนซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ นี้คือเกือบทั้งหมดที่ตำแหน่งต้องรับผิดชอบ อื่นๆก็จะมีการติดต่อประสานงานกับทีมการตลาดอื่นๆ เพื่อเป้าหมายที่ชัดเจน การเข้าใจโลกออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆถือเป็นปัจจัยหลักของตำแหน่งนี้
 
💼 นักวางแผนงานอีเวนท์ (Event Planner) ตำแหน่งที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นอันดับแรก ตามมาด้วยการวางแผนที่ต้องอยู่ในระดับที่ดี ถึงแม้ว่าในช่วงนี้การจัดงานอีเวนท์จะเป็นไปได้ยาก แต่ก็ยังมีอีเวนท์ในโลกออนไลน์ที่ยังสามารถทำได้อยู่ ถึงแม้รูปแบบจะแตกต่างกันออกไป แต่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ มีทักษะหลายอย่างมากที่ตำแหน่งนี้ต้องเข้าใจ นอกจากการวางแผนและความคิดสร้างสรรค์ ความอดทน การประสานงาน เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ปรับตัวเก่ง รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ตำแหน่งนี้ต้องมี
 
💼 ผู้ระดมทุน (Fundraiser) ตำแหน่งที่เน้นการหาเม็ดเงินเข้าสู่องค์กร โดยใช้ทั้งสื่อการตลาด กิจกรรม ในการหาเงินทุน หลักๆที่ต้องมีในตำแหน่งนี้คือการพูดที่โน้มน้าวใจได้ดี มักจะเป็นตำแหน่งในบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 
💼 นักวิเคราะห์การตลาด (Market Research Analyst) ตำแหน่งที่ต้องเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการตลาด สามารถวิเคราะห์ และวิจัยตลาดทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณได้เป็นอย่างดี เพื่อวางกลยุทธ์ในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งได้อย่างเหมาะสม หน้าที่หลักๆคือการรวบรวม ตีความข้อมูล ทำการวิจัย และนำเสนอ การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับตำแหน่งนี้
 
💼 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Public Relation Manager) ตำแหน่งที่ต้องค่อยจัดการ ดูแล และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ลูกค้า หุ้นส่วน หรือแม่แต่พนักงานในองค์กร และยังต้องกำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ด้วย สิ่งที่ตำแหน่งนี้ควรมีคือทักษะด้านการสื่อสาร พูด เขียน ต้องชัดเจน และมีศิลปะ อาจจะต้องทำงานกับหลายๆตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากหลายตำแหน่งมักมีเรื่องการประชาสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น Event Marketing
 
💼 ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย (Social Media Manager) ตำแหน่งที่ต้องดูแลทุกแพลตฟอร์มในโลกออนไลน์ ทั้งจัดการ วางแผนแนวทางที่ต้องการสื่อสารในโลกออนไลน์ ปัจจัยที่สำคัญของตำแหน่งนี้คือต้องเข้าใจทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Facebook Twitter Line IG และพยายามสร้างงานออกมาให้สื่อสารได้ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท การประสานงานกับตำแหน่งอื่นๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทำ

 
และนี้ก็คือทั้งหมดของ 10 อาชีพในสายการตลาดที่กำลังมาแรงในปีนี้ หลายๆคนที่กำลังมองหางานด้านนี้ หรือบริษัทเองที่อาจจะเปิดตำแหน่งใหม่ๆในลิสต์นี้ ที่จำเป็นกับบริษัท อาจจะได้ข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจไม่มากก็น้อย

🙇ต้องขอขอบคุณข้อมูลที่สำคัญจาก Wikijob มาก ๆ ครับ ส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่โอกาสหน้า ขอบคุณ และสวัสดีครับ
 

4,117 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม