Royalty Fees คืออะไร ?

15 ม.ค. 2564 15:09:19
Royalty Fees คืออะไร ?

คำศัพท์ในแวดวงธุรกิจประเภทต่าง ๆ มีอยู่มากมายให้ทุกคนได้ศึกษากันจากช่องทางสื่อต่าง ๆ หรืออย่าง แวดวงธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีคำศัพท์เฉพาะทางมากมายเช่นกัน..

วันนี้ เถ้าแก่คาเฟ่ ขอยกตัวอย่าง 2 คำศัพท์ง่าย ๆ ที่มักได้ยินกันประจำในแวดวงธุรกิจแฟรนไชส์ สำหรับคนที่เข้าสู่วงการนี้.. ยังไงก็ต้องเจอ และต้องเคยได้ยินอย่างแน่นอน ซึ่งจะมีคำศัพท์อะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย👍

Royalty Fees : คำ ๆ นี้ หมายถึง ค่าดำเนินการที่ผู้ลงทุนซื้อแฟรนไชส์ (หรือเรียกว่า แฟรนไชส์ซี / ผู้ได้รับสิทธิ์) จะต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ตามสัดส่วนของผลการดำเนินงานในธุรกิจแฟรนไชส์นั้น ๆ โดยจ่ายให้กับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์ : Franchise Sor) โดยอาจจะเรียกเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเดือน หรือต่อปีก็ได้จากยอดขาย หรือบางทีอาจจะเรียกเก็บจากยอดสั่งซื้อสินค้าก็ได้

Marketing Fee : หมายถึง ค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากฐานรายได้เช่นเดียวกันของแฟรนไชส์ซี โดยต้องจ่ายต่อเนื่องเป็นรายเดือน หรือรายปี ให้กับแฟรนไชส์ซอร์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระบบธุรกิจแฟรนไชส์นั้น ๆ   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำการตลาด  โฆษณาประชาสัมพันธ์  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในภาพรวมของระบบแฟรนไชส์  ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ของสาขาใดสาขาหนึ่ง  ยกตัวอย่างเช่น การทำโปรโมชั่นร่วมกันเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้ทุกสาขา เป็นต้น

โดยบางธุรกิจแฟรนไชส์ อาจมีค่าการตลาดท้องถิ่น (Local  Store Marketing) เป็นค่าตอบแทนเรียกเก็บ เป็นรายเดือนหรือรายปี วัตถุประสงค์เพื่อการทำการตลาดและโฆษณา ภายใต้รอบรัศมีการขาย ของร้านสาขานั้น ๆ เช่น  การติดป้ายเฉพาะสาขา,  โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสาขา  เป็นต้น  ซึ่งการทำลักษณะแบบนี้ต้องเป็นตามเงื่อนไขที่ระบบแฟรนไชส์ได้กำหนดไว้ด้วย
 

8,686 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม