BASIC WORKING SKILL

20 ธ.ค. 2565 16:32:36
BASIC WORKING SKILL

เมื่อวานระหว่างเดินทางมาทำงานที่​ 3 จังหวัดภาคใต้ ติดหนังสือ ​ปั้นพนักงาน​ให้เป็นขุมพลังของบริษั​ท​  อ่านตั้งแต่บนเครื่อง​ จนถึงบนรถระหว่างเดินทาง​ ตั้งใจจะอ่านหลายเรื่องสำคัญๆ​ ในการจะนำความรู้จาก​ เรื่อง Growing​ Cycle​ ไป​พัฒนาระบบการทำงานให้กับโรงงานน้ำดื่ม​ที่มีปัญหาด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และวันที่​ 8​ ธันวาคม  นี้​  มีได้รับโอกาสที่ดีที่จะได้สัมภาษณ์เจ้าของหนังสื​อเล่มนี้ ท่านเป็นคนที่คิด​กลยุทธ์​ของ​ Growing​  Cycle​ ท่านมีชื่อว่าอะริโมโตะ​ ฮิโตชิ​  อดีตพนักงานร้านแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดัง ที่เริ่มต้นเป้นพนักงานฝึกหัด จนได้เป็นผู้จัดการร้าน ผู้จัดการส่วนผู้ภูมิภาคและได้เป็นผู้อำนวยการมหาลัยแฮมเบอร์เกอร์ ในการนำกลยุทธ์ของ Growing​  Cycle ไปพัฒนาผู้จัดการสาขา​และท่านได้เข้าทำงานที่มหาวิทยาลัย​ยูนิโคล่ในตำแหน่งผู้อำนวยการอีกด้วย ที่ต้องออกแบบหลักสูตรการสอนการบริหาร​งานขององค์​กรระดับโลกอย่าง​ Mcdonald และ​ Uniqlo

คำถามที่ตั้งใจจะถามเป็นคำถามแรก คือ ทำไมถึงต้องมีมหาลัยในการฝึกอบรมพนักงาน
เมื่อได้คำตอบจะมาแบ่งปันกันในบทถัดไป ส่วนในบทนี้อยากจะคุยเรื่อง BASIC WORKING SKILL
เมื่อได้คำตอบจะมาแบ่งปันกันในบทถัดไป ส่วนในบทนี้อยากจะคุยแนวคิดของคำถามกันก่อน

หมวดแรกของการเป็นลูกจ้าง​  5  ข้อ​  ( การเป็นลูกจ้างที่ดี​ ในแนวทางของคนญี่ปุ่น  )​                                                  
1.   อยากให้คุณอะริโมโตะ​ อิโตชิ​ เรียนอะไร​ เรียนสายไหน​ในระบบการศึกษา​มาก่อน​  ที่จะเริ่มทำงาน​                                
2.  มุมมองของพนักงานในแต่ละระดับชั้น​ พนักงานฝึกหัดจนถึงผู้จัดการสาขา​ คิดอย่างไร​                 
3.  ขอบเขตการทำงานของผู้จัดการสาขา​ มีหน้าที่อะไรบ้าง​       
4. การคัดเลือกพนักงานมาทำงาน​ เราใช้เกณฑ์​อะไรในการที่จะรับพนักงานมาทำงาน​                        
5. ผู้จัดการสาขา​ ที่คุณอะริโมโตะ​ มาจากการรับสมัครคนใหม่หรือ​ จากการเลื่อนขั้นของพนักงาน
 
ในหมวดแรกที่ถาม คือ  อยากรู้พื้นฐานของพนักงานที่สามารถไตร่เต้าไปเป็นผู้บริหารระดับสูงต้องผ่านการเรียนในสายอะไรมาบ้าง  จึงทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของการเป็นพนักงานที่ดี จะได้เป้นแนวคิดให้กับลูกจ้างประจำมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง  เพื่อองค์การและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตน  แม้จะเป็นพนักงานประจำก็ตาม
 
หมวดที่​ 2  ( มุมมองของเจ้าของกิจการ​ ​)​                                              
1. การเตรียมตัวเป็นเจ้ากิจการ​ ต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนครับ​              
2. การเป็นเจ้าของกิจการจะต้องคิดต่างจากการเป็นลูกจ้างอย่างไร​                                             
3. ในมุมของคุณอะริโมโตะ​ คนญี่ปุ่น​ อยากเป็นเป็นพนักงานประจำหรือ​ เจ้าของกิจการ​                
4. การเป็นเจ้าของกิจการ​ จำเป็นที่ต้องเป็นลูกจ้างมาก่อนไหม​              
5.  การเรียนรู้​ เจ้าของกิจการ​จำเป็นต้องฝึกอบรมมากน้อยขนาดไหน​                                                         
 
บทสรุป​ของคำถาม​ บริษัท​ H&G​ ที่ใช้ประสบการณ์​ทำงานของคุณอะริโมโตะ​  มา​ออกแบบองค์กร​ที่จะมาสนับสนุน​ผู้ประกอบการ​ ในบทนี้จะนำแนวคิดของ Growing​ Cycle จากที่ได้ฟังจาก Plantform Online E-Learning H&G​ ที่จะนำมาใช้ในการอบรมพนักงานใหม่ ภายในองค์การ จึงหยิบยกเรื่องของ Growing Cycle มาให้เห็นแนวคิดของหลักการดี ที่ทางคนออกแบบใช้ในการฝึกอบรมให้กับพนักงานสมัยที่ทำงานอยู่มหาลัยแฮมเบอร์เกอร์
 
Growing Cycle อยู่ในหมวดของ HR GUIDANCE และตำแหน่ง HR ที่จะต้องรู้จักพนักงานทุกคน และต้องทำหน้าที่ตั้งแต่กำหนดหน้าที่และหาคนให้ตรงกับงานให้ได้ เราเรียกว่า Recruitment คือ การสรรหาบุคลากร รวมถึงการพัฒนาการพนักงานให้สามารถทำงานได้และอยู่รวมกับคนอื่นได้ด้วยกติกาขององค์กร แบ่งเป็น HRM และHRD ซึ่งใน Platform Online E-Learning H&G จะบอก Out Line ของเนื้อหาแต่ละเรื่องว่าขอบเขตของเนื้อหาจะพัฒนาด้านใดบ้างและเหมาะกับใครในหัวข้อนั้นๆ  ซึ่งจะช่วยให้เราไกด์หลักสูตรที่พนักงานจะได้เรียนรู้ตรงกับความจำเป็น

Growing Cycle เหมาะกับฝ่ายบุคคล หรือ HR เจ้าของกิจการและผู้จัดการแผนก โดย จะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางมาตรฐาน
- ปรัชญาการบริหาร
- แนวทางปฎิบัติตากฎหมาย
- กฎระเบียบบริษํท
-ตำแหน่งหน้าที่

2. การสอน
- การอบรมพนักงานแบบกลุ่ม
- ความสำคัญของพนักงานภาคบังคับ

3. การนำไปปฎิบัติ
- เรียกร้องตามสิ่งที่สอน
- ไม่ปล่อยผ่าน

4. การประเมิน
- ประเมินการกระทำและผลลัพธ์
- ประเมินการกระทำไม่ใช่ความรู้
 
ทั้ง 4 เรื่องจะต้องทำให้สอดคล้องกันในแต่ละแผนกขององค์กร  ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด  คือ การวางนโยบาย  เพื่อจะได้วางมาตรฐานให้ตรงตามแนวทางขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อพนักงานได้เรียนรู้ตามที่ได้จัดทำแผนการสอน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการทำงาน จะช่วยให้การทำงานมีระบบมากขึ้น พนักงานจะรู้ว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ยิ่งองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมาก การอยู่รวมกันจะลดปัญหาได้ งานนี้ทั้งเจ้าของกิจการเอง  ฝ่ายบุคคล รวมถึงผู้จัดการแผนกก็ต้องมาจัดวางมาตรฐานของฝ่าย ของแผนกต่างๆ  เพื่อกำหนดกรอบการทำงานที่ดี ก่อนที่จะนำไปประกาศใช้และจะต้องสอนให้พนักงานเรียนรู้อย่างเป็นระบบและใช้วิธีวัดผลด้วยการปฎิบัติ เพื่อตรวจสอบวิธีการที่ได้เรียนรู้มา  ก่อนที่จะมีการทดสอบในแต่ละหัวข้อ  เพื่อวัดผลลัพธ์ในแต่ละหลักสูตรและนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
 
ทั้งหมดที่ทางคุณอะริโมโตะ​ ฮิโตชิ ได้นำมาใช้ก็ คือ  BASIC WORKING SKILL  พื้นฐานหรือทักษะที่พนักงานควรมี หวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวคิดให้กับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต ไม่เว้นแม้แต่ พนักงานที่รักความก้าวหน้า หลังจากสัมภาษณ์ คุณอะริโมโตะ​ ฮิโตชิ จะมาเขียนสรุปให้อีกครั้งครับ
 

723 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม