การลงทุนแบบลดความเสี่ยง

6 ส.ค. 2565 14:53:00
การลงทุนแบบลดความเสี่ยง

การลงทุนแบบลดความเสี่ยง พบกันในบทความที่ 5 เขียนที่จังหวัดสุรินทร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีโอกาสมาทำงาน ตั้งแต่จังหวัดเลย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดปราจีนบุรี ค่อย ๆ ไตร่ ไปตามเส้นทางอีสายเหนือ แล้ววอกกลับมาอีสานใต้

ตีระยะทางยาวไปถึงปราจีน ตามแผนการเดินทาง ระยะทางร่วม ๆ น่าจะเกิน 1,000 กิโลเมตร เติมน้ำมันไปแล้ว 3 รอบ รอบละ 1,000 บาท ก็จะเห็นจะนวนลิตรที่ได้จะลดลง ตามราคาของน้ำมันในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย เดินทางรอบนี้ ได้เห็นความคึกคักมากขึ้นกว่าช่วงต้นปีมาก ในฐานะของที่ปรึกษาต้องมาชี้แนะ ชี้แนวทางให้กับน้อง ๆ ที่กำลังจะลงทุนทำธุรกิจ พี่ก็ต้องมาสำรวจพื้นฐานของเศรษฐกิจ ในการเขียนไกด์แผนธุรกิจ

เช้านี้จะเล่าให้ฟัง 1 เรื่องที่ประทับใจที่ได้เดินทางมาค้างอ้างแรมที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในตัวเมืองของจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างขับผ่านเข้าเมือง สิ่งแรกที่เห็นสะดุดตาไกล ๆ สูงริบ ก็คือหอโหวต 101 ในสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์สร้างไว้ ได้ไม่นานเท่าไร มีชื่อว่า หอโหวด ๑๐๑ หรือ หอชมเมืองรูปทรงโหวด เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน 60 แล้วเสร็จ ในปีเดือนมีนาคน พ.ศ. 2565 นี้เอง ซึ่งความสูงของหอโหวด สูงตามชื่อของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งสูงถึง 101 เมตร ฐานล่างกว้าง 30 เมตร ยอดโหวดกว้าง 20 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 3,621 ตารางเมตร เทียบเท่าอาคารสูง 35 ชั้น เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดร้อยเอ็ด นักท่องเที่ยวสามารถชมความงดงาม สร้างเสน่ห์ให้กับเมืองร้อยเอ็ดได้รอบทิศ แบบ 360 องศา ส่วนพื้นที่อาคารชั้นที่ 35 เป็นพื้นที่ประดิษฐานพระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งครั้งนี้ตัวผู้เขียนเองก็ได้ขึ้นไปชมความสวยงามยามค่ำคืนของเมืองร้อยเอ็ด เป็นครั้งแรกและได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของจำนวนคนที่มาใช้บริการในแต่ละวัน เฉลี่ยวันละ 2,000 คน เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างดี การมาสำรวจตลาดตามหลักของการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด จะช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุนได้ไหมมาศึกษาแนวทางไปพร้อม ๆ กัน

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาดระดับมหาภาคด้วยการใช้ PESTEL ANALYSIS


Political การเมือง
นโยบายของการเมืองที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมได้ บ้านเราก็พอเห็นภาพชัดเจนในแต่ระดับชั้น ตั้งแต่ละดับประเทศ ระดับจังหวัด จนถึงระดับชุมชนที่เป้นระดับจุลภาคกันเลย มาศึกษาระดับมหาภาคกันก่อน

Economic เศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงินต่าง ๆ ด้านเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ค่าน้ำมันที่ขึ้นต่อเนื่อง ค่าแรง รวมถึงอัตราแรกเปลี่ยนของเงิน

Social สังคม
ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ อาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรม มากกว่าทำงานโรงงาน เพราะพื้นที่ของจังหวัดก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามนโยบาลของภาครัฐ พฤติกรรมผู้บริโภคต่อที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ในพื้นที่

Technology เทคโนโลยี
การพัฒนาของอุตสาหกรรมที่จะลดแรงงานคน หันมาพึ่งเครื่องจักรมากขึ้น ซึ่งอาจจะกระทบต่อวิธีการทำงานของพนักงานหรือกระทบต่อวิธีพัฒนาสินค้าในอนาคต การพัฒนาคน การพัฒนาเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งจำเป็นของภาครัฐที่จะผลักดันเข้าสู่ระดับวิทยาลัยในด้านการจัดการเทคโนโลยีให้มากขึ้น ตามสภาวะการแข่งขันในแต่ละพื้นที่

Environment สภาพแวดล้อม
เรื่องของอากาศ มลพิษ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ในแต่ละช่วงของฤดูการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ ผังเมืองที่จะแปลเปลี่ยนในอนาคต ทั้งหมดนี้ต้องศึกษาและเรียนรู้การทำการลงทุน ยกตัวอย่างง่าย เรื่องของผังเมือง ซึ่งจะแบ่งสีและขนาดของอุตสาหกรรมาได้ชัดเจนขึ้น

Legal กฏหมาย
จำเป็นจะต้องศึกษา ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กร ได้ กฎหมายแรงงาน รวมถึงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การศึกษาระดับมหาภาคการที่จะไปศึกษาจนถึงระดับจุลภาคจะช่วยให้เราเห็นภาคกว้างได้มากขึ้น เพราะทุกอย่างมันจะส่งผลกระทบโดยรวมกับการทำธุรกิจได้ ซึ่งในระดับจุลภาคสำหรับอุตสาหกรรมได้เขียนไปบ้างแล้วในบทแรกของการ ใช้ Five Forces (5 Forces) แรงกดดันทั้ง 5 ประการ ลองไปย้อนอ่านได้ที่ อ่านบทความ FIve Forces (5 Forces)

จากการได้ลงพื้นที่ให้กับน้อง ๆ ที่ต้องการลงทุนทำธุรกิจ ซึ่งการสำรวจก็มีความจำเป็นมาก การลงพื้นที่จะเห็นอะไรได้มากขึ้นกว่าการฟัง ยิ่งอยู่ต่างอำเภอรอบนอกพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ต่างจากคนในเมือง ก็ต้องศึกษาให้ถึงระดับตำบลแลลงลึกถึงระดับหมู่บ้าน เพื่อหากลุ่มเป้าหมายของเรานั้นเอง ยกตัวอย่างของการลงพื้นที่ของอำเภอพนมไพร เป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกว่า 80 กิโล กลุ่มลูกค้าที่เราสนใจ รวมถึงการศึกษาว่าคู่แข่งขันในพื้นที่ ศักยภาพของคู่แข่งเก่า ว่ามีมากน้อย เพียงไร และคิดเพื่อ อนาคต ว่าจะมีคู่แข่งที่เกิดในอนาคตอีกเท่าไร เราก็จะต้องเตรียมแผนรับมืออย่างไร

การออกแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับ Demand & Supply ให้สอดคล้องกัน ทั้งหมด คือ สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้เบื้องต้นก่อนที่จะลงทุน และเมื่อเรารู้เขา รวมถึงรู้เรา ที่ต้องรู้ว่าความสามารถของเรา ตั้งแต่ทำเล ที่ตั้ง มีน้ำ มีไฟ มีทรัพยากรเพียงพอไหม ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการทำธุรกิจ เช่นระยะทาง แรงงานในพื้นที่ ความรู้ความสามารถของคนในพื้นที่ รวมถึงอัตราค่าแรง การรบ จะกี่ครั้ง โอกาสที่จะชนะก็มีมากกว่า การลงทุนแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับ

1,119 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม