ดวงการงาน คนคู่มิตร ของคนเกิดทั้ง 8 วัน

10 มิ.ย. 2564 14:29:13
ดวงการงาน คนคู่มิตร ของคนเกิดทั้ง 8 วัน

 
ในหลักโหราศาสตร์มีการกล่าวไว้ในเรื่องของคนวันต่าง ๆ ที่จะมาเกื้อกูลคุณในเรื่องการทำงานหรือแม้แต่ในเรื่องทั่วไป ซึ่งอ.จะมาบอกกล่าวในบทความนี้ครับ

ในหลักโหราศาสตร์จะมีตำแหน่งคู่ต่าง ๆ ที่จะมีหน้าที่เกื้อกูลซึ่งกันแลกันอยู่นั้นคือ คู่มิตร คู่ธาตุและคู่สมพล


1. คู่มิตร
    🧾พระคาถากล่าวว่า
           อาทิตย์เป็นมิตรกับครู           จันทร์โฉมตรูพุธนงเยาว์ 
           ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอา   ราหูกับเสาร์เป็นมิตรแก่กัน

แปลว่า
อาทิตย์ เป็นมิตรกับ พฤหัสบดี
จันทร์   เป็นมิตรกับ พุธ
อังคาร  เป็นมิตรกับ ศุกร์
เสาร์     เป็นมิตรกับ พุธกลางคืน2. คู่ธาตุ
    🧾พระคาถากล่าวว่า
           รวิเสาร์เร่าร้อย           ไฟรน
           ศศิชีวดล                    ดินดั้น
           ภุมม์ราหูลมกล           ก่อเกียรติ เก่งนา
           พุธศุกร์อุทกนั้น          คู่ธาตุอาจหาญ

แปลว่า
อาทิตย์กับเสาร์            เป็นคู่ธาตุไฟ
จันทร์กับพฤหัสบดี       เป็นคู่ธาตุดิน
พุธกับศุกร์                    เป็นคู่ธาตุน้ำ
อังคารกับพุธกลางคืน  เป็นคู่ธาตุลม3. คู่สมพล
    🧾พระคาถากล่าวว่า
            รวิศุกร์เทพเจ้า           ทวยแถลง
            จันทร์ราหูสู่สำแดง     เด่นชี้
            ภุมม์ครูคู่พลแข็ง        ขานเรียก สมพลนา
            พุธเสาร์ดาวเยี่ยงนี้     ยิ่งล้ำกำลัง

แปลว่า
อาทิตย์   เป็นคู่สมพลกับ ศุกร์
จันทร์   เป็นคู่สมพลกับ พุทธกลางคืน
อังคาร   เป็นคู่สมพลกับ พฤหัสบดี
พุธ   เป็นคู่สมพลกับ เสาร์


ในส่วนหัวข้อข้างต้นรวมกับตำแหน่งดาว 💫 ที่เป็นตัวแทนของคนวันต่าง ๆ ที่มีตำแหน่งเกื้อกูลกันในหลักโหราศาสตร์จะสรุปได้ตามนี้ครับดวงการงาน คนคู่มิตร ของคนเกิดทั้ง 8 วัน

คนวันอาทิตย์สมควรร่วมงานกับคนเกิดวัน

◾️ คนวันจันทร์
◾️ คนวันพุธ
◾️ คนวันพฤหัสบดี
◾️ คนวันศุกร์
◾️ คนวันเสาร์
 
ดวงการงาน คนคู่มิตร ของคนเกิดทั้ง 8 วัน

คนเกิดวันจันทร์สมควรร่วมงานกับคนเกิดวัน

◾️ คนวันอาทิตย์
◾️ คนวันพุธ
◾️ คนวันพฤหัสบดี
◾️ คนวันศุกร์
◾️ คนวันพุธกลางคืน
 
ดวงการงาน คนคู่มิตร ของคนเกิดทั้ง 8 วัน

คนเกิดวันอังคารสมควรร่วมงานกับคนเกิดวัน

◾️ คนวันพฤหัสบดี
◾️ คนวันศุกร์
◾️ คนวันพุธกลางคืน
 
ดวงการงาน คนคู่มิตร ของคนเกิดทั้ง 8 วัน

คนเกิดวันพุธกลางวันสมควรร่วมงานกับคนเกิดวัน

◾️ คนวันอาทิตย์
◾️ คนวันจันทร์
◾️ คนวันศุกร์
◾️ คนวันเสาร์
 
ดวงการงาน คนคู่มิตร ของคนเกิดทั้ง 8 วัน

คนเกิดวันพุธกลางคืนสมควรร่วมงานกับคนเกิดวัน

◾️ คนวันจันทร์
◾️ คนวันอังคาร
◾️ คนวันพฤหัสบดี
◾️ คนวันเสาร์
 
ดวงการงาน คนคู่มิตร ของคนเกิดทั้ง 8 วัน

คนเกิดวันพฤหัสบดีสมควรร่วมงานกับคนเกิดวัน

◾️ คนวันอาทิตย์
◾️ คนวันจันทร์
◾️ คนวันอังคาร
◾️ คนวันเสาร์
◾️ คนวันพุธกลางคืน
 
ดวงการงาน คนคู่มิตร ของคนเกิดทั้ง 8 วัน

คนเกิดวันศุกร์สมควรร่วมงานกับคนเกิดวัน

◾️ คนวันอาทิตย์
◾️ คนวันจันทร์
◾️ คนวันอังคาร
◾️ คนวันพุธ
 
ดวงการงาน คนคู่มิตร ของคนเกิดทั้ง 8 วัน

คนเกิดวันเสาร์สมควรร่วมงานกับคนเกิดวัน

◾️คนวันอาทิตย์
◾️ คนวันพุธ
◾️ คนวันพฤหัสบดี
◾️ คนวันพุธกลางคืน
 

เพราะฉะนั้นถ้าคุณนั้นสามารถที่จะหาคนวันต่าง ๆ ที่อ.ได้กล่าวไว้ได้ในการร่วมงานหรือเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ รับรองว่างานของคุณนั้นจะราบรื่นอย่างแน่นอนครับ อ.การันตี

 

38,137 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม