แพคเกจ TaokaeCafe
แพคเกจ TaokaeCafe

อัญมณีประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

23 ส.ค. 2565 17:18:41
อัญมณีประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

💎💍 อัญมณีเป็นเครื่องประดับที่อยู่คู่มนุษย์มาช้านาน เป็นเครื่องบอกถึงความมั่นคง เกียรติยศ บรรดาศักดิ์ ในสมัยโบราณ แม้สมัยนี้อาจไม่มีบรรดาศักดิ์แล้ว แต่อัญมณียังมีผลต่อการแสดงความมั่นคงในทางสังคม
 
นอกจากนั้น อัญมณีในสายมูเตลูนั้นยังมีผลต่อจิตใจ เพิ่มพลังในทางบวกให้กับคนที่สวมใส่ เพราะฉะนั้นในวันนี้อ.ภู่จะมาบอกกล่าวถึงอัญมณีที่จะเสริมดวงชะตาของคนแต่ละวัน ให้ชีวิตคุณ ปัง ปัง มากขึ้นกว่าเดิม
 
ซึ่งก่อนถึงตรงจุดนั้นให้คุณมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์อัญมณีที่จะเป็นพลังบวกให้คุณนั้นคือ “ศาสตร์ทักษา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโหราศาสตร์ไทยนั้นเอง เริ่มต้นด้วยคำต่าง ๆ ที่จะมีความหมายเสริมดวงชะตาในด้านต่าง ๆ นั้นคือ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี เริ่มด้วย
 
บริวาร เป็นคำตรงตัวหมายถึง ลูกน้อง บริวาร คนที่ต่ำศักดิ์มากกว่า มิตรสหาย พวกพ้อง เพื่อนฝูง ผู้ร่วมงาน คนในปกครอง เพราะฉะนั้นการนำอัญมณีบริวารมาใช้จึงเป็นการเกื้อกูลในเรื่องบริวารเป็นสำคัญ ให้บริวารอยู่ในโอวาท ให้ได้บริวารที่ดี อย่างนี้เป็นต้น
 
อายุ หมายถึง การดำรงอยู่ของชีวิต นั้นคือสุขภาพ อายุขัย การใช้อัญมณีอายุ หมายถึงให้ปลอดโรคภัย ให้สุขภาพแข็งแรง อย่างนี้เป็นต้น
 
เดช หมายถึง อำนาจ วาสนา ชื่อเสียงเกียรติยศ ความมั่นคงในการดำเนินชีวิต มั่นคงในอาชีพการงาน เครดิต อิทธิพล ความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต เป็นต้น การใช้อัญมณีเดช ส่งผลดีในการส่งเสริมชื่อเสียง อำนาจ อย่างนี้เป็นต้น
 
ศรี หมายถึง ความสำเร็จ ความดีงาม ความร่มเย็น ความสมบูรณ์ ความเป็นศิริมงคล ลาภ ทรัพย์ ความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น การใช้อัญมณีศรี ส่งผลดีแทบจะทุกเรื่อง โดยเฉพาะ การเงิน ความมั่นคงในทรัพย์ โชคลาภ อย่างนี้เป็นต้น
 
มูละ หมายถึง ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน ความเป็นปึกแผ่น ที่ดิน ความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น อัญมณีมูละ จึงส่งเสริมความมั่นคงในการดำเนินชีวิต การขยับขยายให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้น ให้มีบ้าน มีรถ มีหลักทรัพย์ที่มั่นคง
 
อุตสาหะ หมายถึง ความขยันความตั้งใจ ความบากบั่น การค้าขาย การต่อสู้ การอดทน เป็นต้น อัญมณีอุตสาหะจึงส่งเสริมให้คุณมีพลังในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ การขยับขยายให้ชีวิตของคุณก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิม
 
มนตรี หมายถึง ที่พึ่งพา คนอุปถัมภ์ คนอุปการะ คนให้การคุ้มครอง ให้การสนับสนุนในสิ่งต่างๆ มิตรที่เกื้อกูล อัญมณีมนตรี จึงส่งเสริมให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ การส่งเสริมหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้า มีคนเกื้อ เป็นต้น
 
เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วคุณเริ่มที่จะเข้าใจความหมาย ทักษา ในระดับหนึ่งแล้วคราวนี้มาเริ่มมาหาอัญมณีเสริมดวงชะตากันได้เลย


 

คนเกิดวันอาทิตย์

อัญมณีประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา
บริวาร               ทับทิม พลอยแดง
อายุ                  ไข่มุก มุกดา
เดช                   เพทาย โกเมน    
ศรี                    มรกต
มูละ                  นิล
อุตสาหะ            บุษราคัม
มนตรี                นิลกาฬ
 

 

คนเกิดวันจันทร์

อัญมณีประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา      
บริวาร               ไข่มุก มุกดา
อายุ                  เพทาย โกเมน
เดช                   มรกต
ศรี                    นิล
มูละ                  บุษราคัม
อุตสาหะ            นิลกาฬ
มนตรี                คริสตัล
 

 

คนเกิดวันอังคาร

อัญมณีประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา
บริวาร               เพทาย โกเมน
อายุ                  มรกต
เดช                   นิล
ศรี                    บุษราคัม
มูละ                  นิลกาฬ
อุตสาหะ            คริสตัล
มนตรี                ทับทิม พลอยแดง
 

 

คนเกิดวันพุธกลางวัน

อัญมณีประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา
บริวาร               มรกต
อายุ                  นิล
เดช                   บุษราคัม
ศรี                    นิลกาฬ
มูละ                  คริสตัล
อุตสาหะ            ทับทิม พลองแดง
มนตรี                ไข่มุก มุกดา
 

 

คนเกิดวันพุธกลางคืน

อัญมณีประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา
บริวาร               นิลกาฬ
อายุ                  คริสตัล
เดช                   ทับทิม พลอยแดง
ศรี                    ไข่มุก มุกดา
มูละ                  เพทาย โกเมน
อุตสาหะ            มรกต
มนตรี                นิล
 

 

คนเกิดวันพฤหัสบดี

อัญมณีประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา
บริวาร               บุษราคัม
อายุ                  นิลกาฬ
เดช                   คริสตัล
ศรี                    ทับทิม พลอยแดง
มูละ                  ไข่มุก มุกดา
อุตสาหะ            เพทาย โกเมน
มนตรี                มรกต
 
 
 

คนเกิดวันศุกร์

อัญมณีประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา
บริวาร               คริสตัล
อายุ                  ทับทิม พลองแดง
เดช                   ไข่มุก มุกดา
ศรี                    เพทาย โกเมน
มูละ                  มรกต
อุตสาหะ            นิล
มนตรี                บุษราคัม
 
 
 

คนเกิดวันเสาร์

อัญมณีประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา
บริวาร               นิล
อายุ                  บุษราคัม
เดช                   นิลกาฬ
ศรี                    คริสตัล
มูละ                  ทับทิม พลอยแดง
อุตสาหะ            ไข่มุก มุกดา
มนตรี                เพทาย โกเมน


 
เอาละครับเมื่อคุณรู้แล้ว เวลาคุณจะเลือกซื้อเครื่องประดับจะได้มีแนวทางในการเลือกซื้อเครื่องประดับเพื่อส่งผลบวกให้กับตัวเอง หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้ครับ การันตีโดยอ.ภู่ คชสาร

 

 

1,701 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม