โรงงานรับจ้างผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอาง

โรงงานรับจ้างผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอาง SD Laboratories โรงงานรับผลิตเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม

SD Laboratories โรงงานรับผลิตเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม

โรงงานรับจ้างผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยนักวิจัยผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ทั้งมีฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดยาที่ได้มาตรฐาน GMP
 

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม