เพลย์ซาวด์

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น

550,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน

24 เดือน

*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ

จำนวนสาขา

22

ลักษณะสินค้าและบริการ

เปียโนเด็กเล็กดนตรีเด็กเล็ก, ดนตรีเด็กเล็ก, ร้องเพลงเด็กเล็ก

จุดเด่น

- ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจมาก สามารถเลี้ยงดูครอบครัว และเก็บไว้ให้ลูกหลานสานต่อได้
- มีความสุข
- เวลาการทำงานอิสระ สามารถจัดบริหารเวลาตัวเองได้
- อาชีพการให้ความรู้เป็นอาชีพที่สุขทั้งกาย และใจ

สิ่งที่ได้รับ

แฟรนไชส์คุณภาพที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กที่เป็นที่นิยมสูงสุด
เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของผู้ปกครองจำนวนมาก ทั้งคนไทยและต่างชาติ
ระบบบริหารจัดการ และการตลาด
การจัดกิจกรรมที่มากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คัดสรรค์คุณครูดนตรีเฉพาะทางที่มีมาตรฐานระดับสากล
ทีมวิเคราะห์พื้นที่ก่อนตัดสินใจลงทุน

ความเป็นมา

“เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านเปียโนเด็กเล็ก” เปียโนเด็กเล็กเริ่ม 2 ขวบขึ้น วัยที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มพัฒนากระบวนการฟัง ส่งเสริมศักยภาพสมองของเด็ก โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างเป็นระบบ

“ดนตรีกับเด็ก” นั้น เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง เพราะดนตรีถือเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านไอคิวของเด็กๆ ผ่านท่วงทํานองและจังหวะที่เด็กๆ ได้ยินได้ฟังและได้สัมผัสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบความคิด และการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลอันเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรู้ดังนั้น “ดนตรี” จึงเปรียบเสมือน “ขนมหวานอาหารสมอง” ของเด็กๆ นั่นเอง

สถาบันสอนดนตรี PlaySound ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550 จึงมีวัตถุประสงค์ที่สร้างสถาบันสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กขึ้น เพื่อปูรากฐานทางด้านดนตรี โดยเน้นเครื่องดนตรีเปียโนเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

ทำไมเด็กเล็กควรเรียนเปียโนด้วย “หลักสูตรของ PlaySound”
เครื่องดนตรีที่เด็กเล็กเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุด หลักสูตรออกแบบมาให้เด็กเล็กเรียนได้ทุกคน
ความสามารถพิเศษที่สามารถบ่มเพาะได้ตั้งแต่วัยเด็ก และเห็นพัฒนาการเร็ว
พัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญา
เสริมสร้างสมาธิ การจดจ่อ และความจำ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ รองรับนักเรียนต่างชาติ รวมทั้งนักเรียนไทยได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานควบคู่ไปกับการเรียนดนตรีได้
พัฒนาศักยภาพทางด้านบุคลิกภาพ และความเป็นตัวตน
พัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์
ช่วยในการเจริญของสมอง และเสริมประสิทธิภาพในการเรียน
สร้างความมั่นใจ และนำไปถึงการสร้างความภูมิใจให้ตัวเอง 

รูปภาพ

PlaySound เพลย์ซาวด์ แฟรนไชส์ดนตรี เชี่ยวชาญทางด้านเปียโนเด็กเล็ก
PlaySound เพลย์ซาวด์ แฟรนไชส์ดนตรี เชี่ยวชาญทางด้านเปียโนเด็กเล็ก
PlaySound เพลย์ซาวด์ แฟรนไชส์ดนตรี เชี่ยวชาญทางด้านเปียโนเด็กเล็ก
PlaySound เพลย์ซาวด์ แฟรนไชส์ดนตรี เชี่ยวชาญทางด้านเปียโนเด็กเล็ก

ติดต่อ แฟรนไชส์ เพลย์ซาวด์

120/35 ซอยวัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร: 061 661 9090
Website: http://www.playsoundbkk.com/home.html
Facebook: playsoundmusicschool
3,011 คน

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น: 550,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 24 เดือน
*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ
จำนวนสาขา: 22

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์
เพลย์ซาวด์

มี 6 ท่าน สนใจแฟรนไชส์ เพลย์ซาวด์


สนใจสมัครแฟรนไชส์ คลิก
taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม