Kids-D Coding For Kids

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น

39,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน

6-12 เดือน

*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ

จำนวนสาขา

3

โปรโมชั่น

ปกติราคา 69,000 บาท เฉพาะ 100 สาขาแรกเท่านั้น ในราคา 39,000 บาท

ลักษณะสินค้าและบริการ

โลกยุค Ai ที่กำลังจะมาถึง ความสำคัญของภาษาคอมพิวเตอร์จะมีความสำคัญอย่างมาก น้อง ๆ จะได้ฝึกทักษะด้านกระบวนความคิด สมาธิ และความอดทนในการแก้ไขปัญหา โดย Kids-D Coding For Kids เราเป็นธุรกิจเล็ก ๆ ที่เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ด้วยหลักสูตรเขียนโปรแกรม สำหรับเด็ก 8-13 ปี และหลักสูตรวาดภาพดิจิตอลอาร์ต สำหรับเด็ก 8-13 ปี

จุดเด่น

 • สอนกลุ่มเล็ก 3-12 คน เพื่อให้ความรู้อย่างทั่วถึง
 • ใช้การสร้างเกมส์เป็นหลักในการสอน ทำให้น้อง ๆ พยายามเขียนโค้ดให้สำเร็จเพื่อจะได้เล่นเกมส์ที่ตนเองสร้าง
 • หลักสูตรสอนจากง่ายไปยาก จะเห็นพัฒนาการของน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี

วิธีการดำเนินการ

สอบถามทางเจ้าของแฟรนไชส์โดยตรง

สิ่งที่ได้รับ

 1. ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่
 2. รับหลักสูตรการสอน 2 หลักสูตร (1. Scratch และ 2. Digital Art)
 3. อบรมครู ฟรี 1 ครั้ง จำนวน 5 วัน (ไม่เกิน 5 คน นับรวมผู้ประกอบการ) (ครั้งต่อไป อบรมคนละ 1,000 บาท)
 4. อบรมเอกสาร และการประชาสัมพันธ์ ฟรี 1 ครั้ง
 5. ไฟล์เอกสารการเรียน Scratch และ Digital Art (สำหรับดาวน์โหลดและนำไปพิมพ์)
 6. ไฟล์การบ้าน
 7. ข้อสอบหลังเรียน (Post Test)
 8. ข้อสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น (Achievement Test)
 9. ใบสมัคร Online
 10. ใบเสร็จรับเงิน Online
 11. ใบปลิว 4 สี A4 จำนวน 300 แผ่น
 12. ป้ายญี่ปุ่น 1 ป้าย และธงหน้าร้าน 1 ธง เสื้อยึด 3 ตัว
 13. ประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน
 14. ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษาโดยตลอด

ลักษณะทำเลที่เหมาะสม

ใกล้สถานศึกษา ชุมชน หรือตัวเมือง

ความเป็นมา

บริษัท สยามทูดีไซน์ จำกัด มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่น้อง ๆ ด้วยจัดตั้งโครงการ Kids-D เพื่อสอนกลุ่มลูก ๆ ของพนักงาน ผลการเรียน และสมาธิของเด็กกลุ่มนี้ดีขึ้นมาก

จึงนำหลักสูตรนี้มาต่อยอดให้น้อง ๆ คนอื่น ๆ ซึ่งน้อง ๆ จะได้สนุกกับการเขียนโปรแกรม สนุกกับการวาดรูป สร้างเสริมระบบความคิด ความอดทน จินตนาการ พร้อมได้ความรู้เพื่อนำไป ต่อยอดในอนาคต

รูปภาพ

Kids-D Coding For Kids แฟรนไชส์เรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ Graphic
Kids-D Coding For Kids แฟรนไชส์เรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ Graphic
Kids-D Coding For Kids แฟรนไชส์เรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ Graphic
Kids-D Coding For Kids แฟรนไชส์เรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ Graphic
Kids-D Coding For Kids แฟรนไชส์เรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ Graphic
Kids-D Coding For Kids แฟรนไชส์เรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ Graphic
Kids-D Coding For Kids แฟรนไชส์เรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ Graphic
Kids-D Coding For Kids แฟรนไชส์เรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ Graphic

ติดต่อ แฟรนไชส์ Kids-D Coding For Kids

ถนนราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร: 081 424 3353
Email: kidsdcode@gmail.com
Facebook: kidsdcode
Line: ~siam2design
1,792 คน

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น: 39,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 6-12 เดือน
*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ
จำนวนสาขา: 3

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์
Kids-D Coding For Kids

มี 17 ท่าน สนใจแฟรนไชส์ Kids-D Coding For Kids


สนใจสมัครแฟรนไชส์ คลิก
taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม