ClickRobot Engineer Learning Center

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น

1.5 ล้านบาท (สัญญา 5 ปี)

ระยะเวลาคืนทุน

2-3 ปี

*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ

จำนวนสาขา

15

ลักษณะสินค้าและบริการ

แฟรนไชส์สอนออกแบบประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม Coding ควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ Lego Education เป็นสื่อสากลทั่วโลก ใช้หลักสูตรเดนมาร์ก ดำเนินมาแล้ว 16 ปี

จุดเด่น

  • ทีมบริหาร ครู ชำนาญการ เฉพาะทาง 16 ปี
  • หลักสูตร มีสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึง ระดับวัยเกษียณอายุ
  • เน้นผู้เรียน เรียนรู้และลงมือทำได้จริง สนุก และ มีประโยชน์

วิธีการดำเนินการ

ทีมสำนักงานใหญ่ ทำงานร่วมกับ สาขา Start up ทุก ๆ ด้าน และคอยให้คำแนะนำตลอดระยะสัญญา

สิ่งที่ได้รับ

  • หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนออกแบบประกอบหุ่นยนต์ ครบวงจร อย่างมีมาตรฐานสากล
  • Training อบรมการดำเนินธุรกิจ พร้อมมีทีมงานแฟรนไชส์ซอร์ ดูแลการบริหารธุรกิจอย่างใกล้ชิดตลอดอายุสัญญา

ลักษณะทำเลที่เหมาะสม

  • มีที่จอดรถสะดวก ได้ทั้ง Stand Alone , Community mall
  • ใกล้หมู่บ้าน, โรงเรียนชั้นนำของแต่ละพื้นที่ (กลุ่มกำลังซื้อ กลาง-สูง)

ความเป็นมา

ClickRobot Engineer Learning Center ภายใต้การเรียนการสอนโดยหลักสูตรเดนมาร์ก แต่ถูกพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย โดยธุรกิจเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2548 ขณะนั้นมีแค่ 1 สาขา ต่อมาได้สร้างทีม เข้าสอนและทำกิจกรรมใน โรงเรียนชั้นนำของประเทศไทย

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2561 เราได้เริ่มเปิดขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ จนปัจจุบันเรามีสาขาพร้อมให้บริการในปี พ.ศ.2565 จำนวน 15 สาขา

ClickRobot Landmark เราได้จับมือร่วมกับ Central Pattana & Robinson เพื่อสร้างสาขา โดยเรามีแผนขยายสาขา ทุก ๆ จังหวัด โดยเริ่มจากหัวเมืองหลัก ๆ

ClickRobot Engineer Learning Center ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้านการศึกษาแนวใหม่ให้กับบุตรหลานของท่าน ภายใต้หลักสูตร STEM Education Robotics Coding and Engineer

รูปภาพ

แฟรนไชส์สอนออกแบบประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม Coding ควบคุมหุ่นยนต์ ClickRobot Engineer Learning Center
แฟรนไชส์สอนออกแบบประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม Coding ควบคุมหุ่นยนต์ ClickRobot Engineer Learning Center
แฟรนไชส์สอนออกแบบประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม Coding ควบคุมหุ่นยนต์ ClickRobot Engineer Learning Center
แฟรนไชส์สอนออกแบบประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม Coding ควบคุมหุ่นยนต์ ClickRobot Engineer Learning Center
แฟรนไชส์สอนออกแบบประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม Coding ควบคุมหุ่นยนต์ ClickRobot Engineer Learning Center
แฟรนไชส์สอนออกแบบประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม Coding ควบคุมหุ่นยนต์ ClickRobot Engineer Learning Center
แฟรนไชส์สอนออกแบบประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม Coding ควบคุมหุ่นยนต์ ClickRobot Engineer Learning Center
แฟรนไชส์สอนออกแบบประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม Coding ควบคุมหุ่นยนต์ ClickRobot Engineer Learning Center

ติดต่อ แฟรนไชส์ ClickRobot Engineer Learning Center

บริษัท คลิ๊กโรบอท เอ็นจิเนียร์เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด อาคารยูเซ็นเตอร์ 2 ห้อง I01-I02, I09-I10 ชั้น 1 เลขที่ 24 ซอยจุฬา42 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 089 482 8131
Email: ClickRobot.center@gmail.com
Facebook: ClickRobotEngineerLearningCenter
Instagram: Clickrobot_center
Line: @Kruo.clickrobot
2,967 คน

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น: 1.5 ล้านบาท (สัญญา 5 ปี)
ระยะเวลาคืนทุน: 2-3 ปี
*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ
จำนวนสาขา: 15

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์
ClickRobot Engineer Learning Center

มี 9 ท่าน สนใจแฟรนไชส์ ClickRobot Engineer Learning Center


สนใจสมัครแฟรนไชส์ คลิก
taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม