ท็อปวัน

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น

100,000

ระยะเวลาคืนทุน

1 ปี

*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ

จำนวนสาขา

50

ลักษณะสินค้าและบริการ

หลักสูตร Top One เปิดสอน 5 วิชา ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6

1. วิชาคณิตศาสตร์
Basic (คิดเลขเร็ว)
Advance (ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ เนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ)
Practice (สูตรลับเฉพาะ)
Test (แนวข้อสอบกลางภาคและปลายภาค, สอบเข้าป.1, ม.1, ม.4, สสวท., O-Net, GAT, PAT)

2. วิชาภาษาอังกฤษ
Phonics (หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษร)
Listening (ฟัง)Speaking (พูด)Reading (อ่าน)   Writing (เขียน)Grammar (ไวยากรณ์)Expert (หลักสูตรและแบบทดสอบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ)
Test (แนวข้อสอบกลางภาคและปลายภาค, สอบเข้าป.1, ม.1, ม.4, สสวท., O-Net, GAT, PAT)

3. วิชาวิทยาศาสตร์
Theory (ทฤษฎี)Practice (สูตรลับเฉพาะ)Summary (การจับใจความสำคัญ)Mind Map (แผนที่ความคิด)
Test (แนวข้อสอบกลางภาคและปลายภาค, สอบเข้าป.1, ม.1, ม.4, สสวท., O-Net)

4. วิชาภาษาไทย 
ฟัง พูด อ่าน เขียน 
หลักภาษาไทยสร้างนิสัยรักการอ่านการจับใจความสำคัญ
ข้อสอบ (แนวข้อสอบกลางภาคและปลายภาค, สอบเข้าป.1, ม.1, สสวท., O-Net)

5. วิชาปั้นดินเกาหลี (Clay Art) 2 และ 3 มิติ สำหรับเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป
เสริมสร้างสมาธิ จินตนาการ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 

จุดเด่น

- ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว
- กลุ่มลูกค้ากว้างด้วยหลักสูตรครอบคลุมใน 5 วิชา ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
- ทีมงานมืออาชีพที่จบปริญญาเอกทางด้านการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก
- ประสบการณ์กว่า 25 ปีในธุรกิจการศึกษา
- ฟรีเอกสารหลักสูตร สำหรับจัดการเรียนการสอน
- ฟรีระบบโปรแกรมบริหารจัดการศูนย์ออนไลน์ 

สิ่งที่ได้รับ

- สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ และใช้เครื่องหมาย Top One
- เอกสารหลักสูตรสำหรับจัดการเรียนการสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- คู่มือการบริหารจัดการศูนย์ 
- ระบบโปรแกรมบริหารจัดการศูนย์ออนไลน์
- คอร์สฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
- ที่ปรึกษาช่วยเหลือดูแลเรื่องการบริหารจัดการศูนย์ 
- ทีมสนับสนุนด้านการตลาด 

ความเป็นมา

ด้วยประสบการณ์ทางด้านการศึกษามากกว่า 25 ปี และทีมงานมืออาชีพที่จบปริญญาเอกทางด้านการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก เราจึงสร้างระบบการเรียนแบบ Top One ซึ่งเป็นระบบการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ คุณครูจะสังเกตนักเรียน และนำสิ่งที่สังเกตนั้นไปประกอบการประเมินผล และพิจารณาออกแบบแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่านักเรียนจะสามารถเรียนก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุข

ติดต่อ แฟรนไชส์ ท็อปวัน

299 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น 5 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
2,146 คน

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น: 100,000
ระยะเวลาคืนทุน: 1 ปี
*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ
จำนวนสาขา: 50

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์
ท็อปวัน

มี 12 ท่าน สนใจแฟรนไชส์ ท็อปวัน


สนใจสมัครแฟรนไชส์ คลิก
taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม