แฟรนไชส์เจ้าหนู
แฟรนไชส์เจ้าหนู

โปรเมคเกอร์ คาร์แคร์ Promaker Car Care

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น

ขึ้นอยู่กับแพคเกจ และฟังก์ชั่นที่เลือก งบเริ่มต้น 79,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน

คืนทุนได้เร็ว

*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ

จำนวนสาขา

มากกว่า 40 สาขา

ลักษณะสินค้าและบริการ

ไม่อยากเสียเวลาในการลองผิดลองถูก มีแผนจะเปิดร้านล้างรถ สำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของ #ร้านล้างรถเป็นกระแส ที่ผู้คนหันมาทำธุรกิจนี้ ไม่อยากพลาด และเสียเวลา เรื่องการทำคาร์แคร์ จากประสบการณ์ 15 ปี มากกว่า 40 สาขา ที่นี่มีคำตอบ..โปรเมคเกอร์ คาร์แคร์ เปิดให้ผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของสาขา 100% ย่อเวลา ย่อความสำเร็จให้เร็วขึ้น

รูปแบบ

จุดเด่น

จุดเด่นในเรื่องของแบรนด์ บริษัท โปรเมคเกอร์ คาร์แคร์ จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ มาตรฐานการบริหาร จัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard) และผ่านการอบรมหลักสูตรการบริการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงมั่นใจได้ว่าแบรนด์มีความน่าเชื่อถือ

ส่วนของตัวระบบแฟรนไชส์ มีจุดเด่นในเรื่องการจัดหา จัดฝึก และจัดส่งพนักงานให้ทุกตำแหน่ง การก่อสร้างร้านให้มีมาตรฐาน การจัดน้ำยา อุปกรณ์เครื่องจักรที่มีมาตรฐานในการดำเนินกิจการ ระบบการจัดการฐานลูกค้า โปรโมชั่น การตลาด ทีมงานที่ปรึกษาช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถในการฝึกอบรมผู้ประกอบการในหลักสูตรต่างๆจนสามารถเข้ามาบริหารร้านได้อย่างราบรื่น

ส่วนของการทำแบรนด์ หรือการสร้างแบรนด์ล้างรถเอง บริษัทได้มีเป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ที่สนใจอยากเป็นเจ้าของร้านล้างรถ มีความเข้าใจในสายงานนี้จึงได้เริ่มตั้งโปรเจกนี้ขึ้นมาให้ผู้ที่สนใจย่อเวลา ย่อความสำเร็จได้โดย ไม่ต้องลองผิดลองถูก ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ น้ำยาที่มีมาตรฐาน การจัดหาพนักงาน การจัดฝึกพนักงาน คอร์สอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ ทีมงานก่อสร้างร้าน ทีมเขียนแบบ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ให้ผู้ที่อยากเริ่มทำธุรกิจ จนสามารถเปิดร้านคาร์แคร์เป็นของตัวเองได้อย่างราบรื่น จากผู้เชี่ยวชาญด้านสายงานคาร์แคร์ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

ส่วนของหน้างาน ปัจจุบันทางโปรเมคเกอร์มีสาขามากกว่า 40 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศและในต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงและสามารถใช้บริการงานมาตรฐานของเราได้อย่างสะดวก โดยทางบริษัทตั้งเป้าและมุ่งเน้นในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้เรื่องการดูแลรถที่ถูกต้องให้สวยเหมือนใหม่ ในโปรโมชั่น และราคาที่เข้าถึงได้ง่าย และในส่วนของลูกค้าที่เป็นสมาชิกสามารถใช้ ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ มีราคามาตรฐานและงานบริการที่ใส่ใจลูกค้า ดั่งสโลแกนของเรา คือ เข้าใจเรา-เข้าใจคุณ

วิธีการดำเนินการ

1. รูปแบบแฟรนไชส์
มีการจัดหาติดต่อทำเลสถานที่ที่เหมาะสม จัดเตรียมอุปกรณ์ น้ำยาและระบบการจัดการ ครบพร้อมเปิด การจัดหา จัดฝึก จัดส่งพนักงานทุกตำแหน่ง การตลาด การติดต่อประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการเปิดร้าน การก่อสร้างโครางร้าน การอบรมผู้ประกอบการ และทีมงานช่วยเหลือดูแล ๆ แฟรนไชส์ตลอดอายุสัญญา

2. สร้างแบรนด์
จัดเซ็ทอุปกรณ์ น้ำยาพร้อมเปิดร้านตามงบประมาณที่กำหนด จัดหา จัดฝึก จัดส่ง เทรนนิ่งพนักงาน การเดินระบบต่าง ๆ ปรึกษาเรื่องก่อสร้างโครงอาคาร ออกแบบร้าน และคอร์สอบรมผู้ประกอบแบบจับมือทำจนสามารถทำเองได้

สิ่งที่ได้รับ

  • ทำเลที่มีศักยภาพในการทำคาร์แคร์
  • จัดหา จัดฝึก จัดส่งพนักงาน
  • ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ
  • ความรู้ คอร์สอบรม
  • ระบบ Setup ระบบหน้าบ้าน-หลังบ้าน
  • การตลาด โปรโมชั่น
  • น้ำยา อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
  • การเซอร์วิสด้านต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น
  • โครงร้าน การก่อสร้างที่มาตรฐาน ให้งบไม่บานปลาย

(ตามฟังก์ชั่นและแพคเกจที่เลือก)

ลักษณะทำเลที่เหมาะสม

รูปแบบแฟรนไชส์
ทีมงานมีพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับผู้ที่สนใจ หรือ หากมีพื้นที่ที่สนใจ เช่น ในห้าง ร้าน ปั๊มน้ำมัน พื้นที่โล่ง พื้นที่เช่า ก็สามารถนำเสนอเพื่อให้ทีมงานสำรวจและประเมินศักยภาพของพื้นที่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รูปแบบสร้างแบรนด์ตัวเอง
ทางผู้ที่สนใจสามารถนำเสนอพื้นที่ที่จะทำกิจการได้ โดยทางทีมงานจะช่วยประเมินศักยภาพ แนะนำความเป็นไปได้ของพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ความเป็นมา

บริษัท โปรเมคเกอร์ คาร์แคร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ประกอบกิจการคาร์แคร์ สาขา แรกในโชว์รูมรถยนต์ย่านพระราม 3

ในปี พ.ศ. 2558 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ จากการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมมีความเร่งรีบมากขึ้นเวลาเป็นสิ่งที่มีค่า จึงมองเห็นโอกาส เริ่มขยายสาขา ในปั๊มน้ำมันยี่ห้อหนึ่ง และได้มีโอกาสที่โปรเมคเกอร์ ได้ขยายสาขาไปต่างประเทศ ทั้งประเทศลาว และประเทศมาเลเซีย

ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในปั๊มน้ำมัน พื้นที่ห้าง พื้นที่โล่ง โดยตั้งเป้าภายในปี พ.ศ. 2569 จะขยายทั่วประเทศ 100 สาขา พร้อมทั้งยกระดับคาร์แคร์ให้มีมาตรฐานระดับสากลเน้นครองผู้คนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นระบบแฟรนไชส์หรือการสร้างแบรนด์เอง

ในปี 2564 บริษัท โปรเมคเกอร์ คาร์แคร์ จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ มาตรฐานการบริหาร จัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard) และผ่านการอบรมหลักสูตรการบริการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง และตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั่ง

รูปภาพ

Promaker Car Care แฟรนไชส์ล้างรถยนต์ คาร์แคร์ ขัดเคลือบสี ครบวงจร
Promaker Car Care แฟรนไชส์ล้างรถยนต์ คาร์แคร์ ขัดเคลือบสี ครบวงจร
Promaker Car Care แฟรนไชส์ล้างรถยนต์ คาร์แคร์ ขัดเคลือบสี ครบวงจร
Promaker Car Care แฟรนไชส์ล้างรถยนต์ คาร์แคร์ ขัดเคลือบสี ครบวงจร
Promaker Car Care แฟรนไชส์ล้างรถยนต์ คาร์แคร์ ขัดเคลือบสี ครบวงจร
Promaker Car Care แฟรนไชส์ล้างรถยนต์ คาร์แคร์ ขัดเคลือบสี ครบวงจร
Promaker Car Care แฟรนไชส์ล้างรถยนต์ คาร์แคร์ ขัดเคลือบสี ครบวงจร
Promaker Car Care แฟรนไชส์ล้างรถยนต์ คาร์แคร์ ขัดเคลือบสี ครบวงจร

ติดต่อ แฟรนไชส์ โปรเมคเกอร์ คาร์แคร์ Promaker Car Care

79/21-22 โครงการ rp place 2 ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ นนทบุรี
โทร: 064 567 8456
Email: promakerscenter@gmail.com
Facebook: Promakerscarcare
Line: @promakerscarcare
4,690 คน

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น: ขึ้นอยู่กับแพคเกจ และฟังก์ชั่นที่เลือก งบเริ่มต้น 79,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: คืนทุนได้เร็ว
*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ
จำนวนสาขา: มากกว่า 40 สาขา

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์
โปรเมคเกอร์ คาร์แคร์ Promaker Car Care

มี 26 ท่าน สนใจแฟรนไชส์ โปรเมคเกอร์ คาร์แคร์ Promaker Car Care


สนใจสมัครแฟรนไชส์ คลิก
taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม