สวนจุลรัตนฯ แลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นท์ ดีไซน์

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น

35,000 - 200,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน

1-2 ปี

*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ

จำนวนสาขา

สอบถามเจ้าของแฟรนไชส์

ลักษณะสินค้าและบริการ

รับจัดสวน ตกแต่งสวน มีบริการออกแบบ LAYOUT สวน โดยนักจัดสวนที่เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้ การันตีผลงาน บริการออกแบบ ผลงานหลากหลายสไตล์ ควบคุมงบประมาณได้ ภายใต้แนวคิด ยกตลาดต้นไม้ มาอยู่กรุงเทพฯ
 • เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น.
#รับจัดสวนทั่วกรุงเทพ #ร้านจัดสวนออนไลน์ #รับจัดสวน

จุดเด่น

สวนจุลรัตนพอเพียงไม้ประดับ เราเป็นศูนย์รวมต้นไม้ประดับ โดยดำเนินธุรกิจและบริการ ได้แก่
 • จำหน่าย และบริการพร้อมทั้งจัดหาไม้ประดับภายนอก / ไม้ดอก /ไม้ยืนต้น – ไม้ผล /ไม้เลื้อย / กระถางปูน / จัดสวนหิน / ปูสนามหญ้า หญ้านวลน้อย หญ้าพาสพาลั่ม หญ้ามาเลเซีย หญ้าญี่ปุ่นหญ้าเบอร์บิวด้า
 • รับจัดสวนทุกชนิด และจัดหาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ถุง ดินปลูกต้นไม้รับจัดหาและวางแผ่นทางเท้ามีรถบริการจัดส่งภายในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจัดหวัด

วิธีการดำเนินการ

ขั้นตอนการเปิดร้านสวนจุลรัตนฯ โดยผู้สนใจลงทุนเป็นผู้เสนอพื้นที่มาให้ทางร้านพิจารณาโดยยกตัวอย่างการดำเนินการ ดังนี้
 • ดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสวนจุลรัตนฯ
 • ขั้นตอนการพิจารณาจะใช้วลาประมาณ 45 วัน ในกรณีที่ผลการพิจารณาทำเล “ผ่าน” โดยสวนจุลฯ จะนัดสัมภาษณ์และหากผลการสัมภาษณ์ผ่านสวนจุลฯ จะแจ้งรายละเอียดของเอกสาร / หลักฐานที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการทำสัญญาแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ได้รับทราบ
 • ผู้ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์จะต้องเข้าทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสิทธิ์แฟรนไชส์ หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด สวนจุลฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ สวนจุลฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สิทธิ์ดังกล่าวเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสวนจุลฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 • ผู้ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง ตกแต่ง อาคาร และชำระเงินค่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ภายในราย ตามรายการที่ สวนจุลฯ กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่ายตามที่ สวนจุลฯ เรียกเก็บ ให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการเปิดร้าน
 • ผู้ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์และผู้จัดการร้าน ต้องเข้ารับการอบรมล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปิดร้าน และต้องผ่าน การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงจะได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการ (ทั้งนี้สามารถหารือกันตามที่สะดวกอีกครั้ง)
 • ร้านต้นไม้ สวนจุลรัตนฯ บริหารงานภายใต้ระบบแฟรนไชส์ดังนั้น ผู้ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์สวนจุลรัตนฯ ต้องให้ความร่วมมือกับ สวนจุลฯ และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด

สิ่งที่ได้รับ

 1. สิทธิ์ในการใช้แบรนด์ เครื่องหมายการค้า
 2. ได้สิทธิ์ต้นไม้ราคาส่ง
 3. คู่มือการบริหารร้าน
 4. จัดกิจกรรมทางการตลาดออฟไลน์ และออนไลน์
 5. อบรมบริหารจัดการร้าน
 6. ออกแบบร้านเตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้าน
 7. ช่วยเหลือช่วงเปิดร้านให้คำแนะนำ

ลักษณะทำเลที่เหมาะสม

 • รูปแบบที่ดินของตนเอง หรือเช่า โดยสัญญาเช่าระยะ 3 – 5 ปี
 • ตั้งอยู่บนที่ดินที่มีศักยภาพเพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการเปิดธุรกิจร้านต้นไม้ สวนจุลฯ
 • ขนาดพื้นที่ 50 - 200 ตร.ม. ขึ้นไป
 • พื้นที่ตั้งสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย
 • พื้นที่จัดตั้งร้านต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ

ความเป็นมา

จุดเริ่มต้นธุรกิจ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี พ.ศ.2552 – 2564 เริ่มจากกับรับจัดสวนและจำหน่ายไทรเกาหลี ไทรอินโดฯ ขายต้นไม้ถุง ไม้ใบเล่นสี ไม้พุ่มสวยงาม เพื่อจัดสวน ปลูกประดับภายในบ้าน ร้านอาหาร โครงการต่าง ๆ พร้อมมีบริการปลูกต้นไม้ จัดสวนให้กับลูกค้านอกสถานที่

โดยการเริ่มทำตลาดและประชาสัมพันธ์จากสื่อออนไลน์ทาง FB และ www.nanagarden.com โดยไม่มีหน้าร้าน เนื่องจากทำงานประจำด้วย จนกระทั่งธุรกิจค่อย ๆ เป็นที่รู้จัก มีฐานลูกค้าและค่อย ๆ เติบโต จึงตัดสินใจออกจากงานประจำ เพื่อมาบริหารธุรกิจที่ตนเองสร้างขึ้นมาอย่างเต็มตัวจนถึงปัจจุบัน (วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 เปิดหน้าร้านเพื่อดำเนินธุรกิจแบบออฟไลน์ พิกัด ถ.เพชรเกษม 69 ซอยบางบอน 4)

รูปภาพ

สวนจุลรัตนฯ แลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นท์ ดีไซน์ แฟรนไชส์บริการรับจัดสวน
สวนจุลรัตนฯ แลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นท์ ดีไซน์ แฟรนไชส์บริการรับจัดสวน
สวนจุลรัตนฯ แลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นท์ ดีไซน์ แฟรนไชส์บริการรับจัดสวน
สวนจุลรัตนฯ แลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นท์ ดีไซน์ แฟรนไชส์บริการรับจัดสวน
สวนจุลรัตนฯ แลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นท์ ดีไซน์ แฟรนไชส์บริการรับจัดสวน
สวนจุลรัตนฯ แลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นท์ ดีไซน์ แฟรนไชส์บริการรับจัดสวน
สวนจุลรัตนฯ แลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นท์ ดีไซน์ แฟรนไชส์บริการรับจัดสวน
สวนจุลรัตนฯ แลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นท์ ดีไซน์ แฟรนไชส์บริการรับจัดสวน

ติดต่อ แฟรนไชส์ สวนจุลรัตนฯ แลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นท์ ดีไซน์

79/47 The Season Phetkasem 69 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร: 094 553 6115
Email: Qibaorock@gmail.com
Facebook: gardengreensosiety
Line: ~0865369345
1,799 คน

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น: 35,000 - 200,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 1-2 ปี
*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ
จำนวนสาขา: สอบถามเจ้าของแฟรนไชส์

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์
สวนจุลรัตนฯ แลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นท์ ดีไซน์

มี 6 ท่าน สนใจแฟรนไชส์ สวนจุลรัตนฯ แลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นท์ ดีไซน์


สนใจสมัครแฟรนไชส์ คลิก
taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม