ข้าวไข่ข้น ข้าวไข่คั่ว KinKin

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น

10,000
โปรโมชั่นปัจจุบัน 5,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน

3-4 เดือน

*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ

จำนวนสาขา

8

โปรโมชั่น

ลดค่าแฟรนไชส์จากราคาปกติ 10,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท

ลักษณะสินค้าและบริการ

ร้านอาหารเมนูไข่และอื่นๆ

จุดเด่น

เเนวความคิดการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ มีนโยบายที่เป็นจุดเด่นของธุรกิจอาหารดังนี้
 • การสร้างรูปแบบธุรกิจในขนาดโมเดลต่าง ๆ ตามทิศทางการตลาดสมัยใหม่ เเละผันไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค
 • การสร้างระบบ เเละรูปแบบที่เอื้ออำนวยตามสถานะความพร้อมของผู้ร่วมธุรกิจ (แฟรนไชส์ซี) ที่จะสามารถส่งต่อเมนูอาหารถึงผู้บริโภค
 • การสร้างต้นทุนที่เอื้อต่อผู้ร่วมธุรกิจ (แฟรนไชส์ซี) ในการประกอบธุรกิจ เพื่อควบคุมเชิงราคาขาย
 • การควบคุมคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา
 • การควบคุมพื้นในการจัดจำหน่ายเพื่อประโยชน์ต่อผู้ร่วมธุรกิจ (แฟรนไชส์ซี)

วิธีการดำเนินการ

 • ศึกษารายละเอียดสัญญา + รายละเอียดค่าใช้จ่าย
 • ทำสัญญาตามขนาดโมเดลที่เลือก
 • ขั้นตอนออกแบบโลโก้เฉพาะสาขา
 • จัดเตรียมช่องทางจำหน่าย
 • ตรวจสอบการจัดเตรียมหน้าร้าน

สิ่งที่ได้รับ

Home Kitchen (Model A)
 • แบรนด์ เเละขั้นตอนการอบรมหลักสูตร KinKin
 • logo และ ป้าย J-Flag
 • ภาพถ่ายเมนู

ลักษณะทำเลที่เหมาะสม

เรามี 3 รูปแบบในการเริ่มทำธุรกิจ ดังนี้
1.) Home Kitchen - ทำที่บ้านขายทาง Delivery
2.) KIOSK – รถเข็นแฟรนไชส์ซี่ต้องรับผิดชอบจัดการพื้นที่เช่าเองตามต้องการ เเละไม่ผิดต่อพื้นที่ควบคุมตามกฎสัญญา
3.) Shop - แฟรนไชส์ซีต้องรับผิดชอบจัดการพื้นที่เช่าเองตามต้องการ เเละไม่ผิดต่อพื้นที่ควบคุมตามกฎสัญญา

ความเป็นมา

ร้านข้าวไข่ข้น ข้าวไข่คั่ว KinKin ผ่านกระบวนการคัดสรร เเละเลือกสรร ทุกขั้นตอนเพื่อส่งต่อคุณภาพถึงผู้บริโภคในราคาที่ย่อมเยาว์เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เเต่ยังคงรายได้ให้ผู้ประกอบการได้ร่วมเป็นพลังในการส่งต่อเมนูพิเศษสู่ผู้บริโภค ตามหลักปณิธานที่ว่า Food is memories เพราะอาหารคือความทรงจำ

หลักการเเละเหตุผล
อาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต การได้รับประทานอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการพร้อมด้วยรสชาติอร่อย หาทานได้ง่าย ราคาที่เข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภค เพื่อสร้างความทรงจำที่ดีนั่นเป็นสิ่งสำคัญต่อคนยุคปัจจุบัน ผู้จัดทำแบรนด์ กิน กิน (KinKin) จึงใช้หลักการที่สำคัญข้างต้นในการจัดทำสูตรอาหาร การคัดสรรวัตถุดิบ พร้อมด้วยวิธีการปรุง เเละจัดจำหน่ายที่เอื้อต่อหลักการข้างต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เเละส่งต่อคุณภาพที่ดีสู่ผู้บริโภค โดยเน้นคุณภาพตามปณิธานที่ว่า Food is memories (เพราะอาหารคือความทรงจำ)

ในการจัดทำแผนธุรกิจขยายสาขา (Franchise) ยึดหลักที่ว่า ทุกคนสามารถสร้างรายได้จากอาหาร โดยสินค้าตัวเเรกที่ทางแบรนด์ได้จัดทำขึ้นนั้นอยู่ภายใต้เมนูอาหารที่ทุกวัยสามารถทานได้ ด้วยสูตรเมนูที่ลงตัว เเละวัตถุดิบคุณภาพดี ภายใต้ตราสินค้า ข้าวไข้ข้น ข้าวไข่คั่ว KinKin

รูปภาพ

ข้าวไข่ข้น ข้าวไข่คั่ว KinKin ร้านอาหารเมนูไข่และอื่น ๆ
ข้าวไข่ข้น ข้าวไข่คั่ว KinKin ร้านอาหารเมนูไข่และอื่น ๆ
ข้าวไข่ข้น ข้าวไข่คั่ว KinKin ร้านอาหารเมนูไข่และอื่น ๆ
ข้าวไข่ข้น ข้าวไข่คั่ว KinKin ร้านอาหารเมนูไข่และอื่น ๆ
ข้าวไข่ข้น ข้าวไข่คั่ว KinKin ร้านอาหารเมนูไข่และอื่น ๆ
ข้าวไข่ข้น ข้าวไข่คั่ว KinKin ร้านอาหารเมนูไข่และอื่น ๆ
ข้าวไข่ข้น ข้าวไข่คั่ว KinKin ร้านอาหารเมนูไข่และอื่น ๆ
ข้าวไข่ข้น ข้าวไข่คั่ว KinKin ร้านอาหารเมนูไข่และอื่น ๆ

ติดต่อ แฟรนไชส์ ข้าวไข่ข้น ข้าวไข่คั่ว KinKin

โทร: 092 459 4542
Facebook: ข้าวไข่ข้น-ข้าวไข่คั่ว-KinKinOfficial-105791008520197
Line: @569prcnk
2,758 คน

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น: 10,000
โปรโมชั่นปัจจุบัน 5,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 3-4 เดือน
*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ
จำนวนสาขา: 8

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์
ข้าวไข่ข้น ข้าวไข่คั่ว KinKin

มี 9 ท่าน สนใจแฟรนไชส์ ข้าวไข่ข้น ข้าวไข่คั่ว KinKin


สนใจสมัครแฟรนไชส์ คลิก
taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม