D'EngClub

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น

250,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน

2 ปี

*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ

จำนวนสาขา

10

ลักษณะสินค้าและบริการ

สถาบันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

จุดเด่น

รูปแบบการเรียนการสอนที่นำเอา Digtal มาใช้เป็นหลัก Digital Enable Learning Model

วิธีการดำเนินการ

Business Format Franchising

สิ่งที่ได้รับ

Business Process, Brand License, Training Program etc.

ความเป็นมา

จากการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ e-Learning ผนวกกับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Phonics & Linguistics

ติดต่อ แฟรนไชส์ D'EngClub

46/148 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร: 084 088 1714
Email: suriya@sumsystem.com
Website: http://www.dengclub.com
Facebook: DEngclubCenter
Line: @dengclub
1,529 คน

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น: 250,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 2 ปี
*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ
จำนวนสาขา: 10

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์
D'EngClub

มี 2 ท่าน สนใจแฟรนไชส์ D'EngClub


สนใจสมัครแฟรนไชส์ คลิก
taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม