แฟรนไชส์มนุษย์ชา
แฟรนไชส์มนุษย์ชา

เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น

600,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน

24 เดือน

*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ

จำนวนสาขา

50

ลักษณะสินค้าและบริการ

ดำเนินธุรกิจด้านการเรียนการสอนดนตรีสากลทุกประเภท และ BALLET & DANCE เป็นสถาบันดนตรีที่ได้รับความนิยมมากว่า 20 ปี ปัจจุบันมีสาขากว่า 50 แห่ง 

หลักสูตรของสถาบันดนตรีเคพีเอ็น เป็นหลักสูตรที่เข้มข้น ทันสมัย โดยใช้วิธีการสอนดนตรีในทฤษฏีแนวใหม่ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ในเรื่องดนตรีแล้ว ยังได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ ตลอดจนเป็นการวางพื้นฐาน ความรู้ทางด้านดนตรีให้แน่นยิ่งขึ้น จนสามารถนำไป ประกอบอาชีพได้

จุดเด่น

เติบโตเร็วที่สุด มากกว่า 10 สาขา ใน 1 ปี ธุรกิจที่คืนทุนเร็วที่สุด 2 ปี ส่งเสริมภาพลักษณ์ระดับประเทศ ด้วยการจัดประกวดร้องเพลง KPN AWARD และ KPN JUNIOR AWARD เหนือกว่าด้วยความทันสมัยของหลักสูตรและอุปกรณ์การสอน สอนโดยอาจารย์ระดับชั้นแนวหน้าของประเทศ 

สิ่งที่ได้รับ

- หลักสูตรของสถาบันดนตรีเคพีเอ็น
- ระบบ KCI (KPN Certified Instructor)
- ระบบ KIMS (KPN Information Management System)
- เครื่องดนตรี ครบทุกห้องเรียน (รวมถึงสินค้าโชว์หน้าร้าน)
- ระบบการจัดการง่ายต่อการบริหาร และมีทีมงานสนับสนุนตลอดอายุสัญญา
- มีทีมวิเคราะห์พื้นที่ก่อนตัดสินใจการลงทุน
- การฝึกอบรมผู้ประกอบการ และพนักงานประจำสาขา
- การสนับสนุน และวิเคราะห์ทางการตลาด 

ความเป็นมา

สถาบันดนตรีเคพีเอ็น ก่อตั้งโดย คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช และ คุณณพ ณรงค์เดช เมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยภารกิจของสถาบันดนตรีเคพีเอ็น คือ การสอนดนตรีที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรสากล โดยที่ อ.วิรัช อยู่ถาวร (ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) และนักดนตรีที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน ตั้งใจให้ภาควิชาดนตรีเป็นที่นิยม และมุ่งเน้นให้สถาบันดนตรีเคพีเอ็นเป็นโรงเรียนดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับไฮ-เอ็น

สถาบันดนตรีเคพีเอ็น เป็นโรงเรียนดนตรีแห่งแรกในประเทศไทยที่จะนำหลักสูตรมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลักสูตรนี้ได้นำไปสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และได้ทำงานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาวง Big Band วงแรกของประเทศไทย โดยได้ไปแสดงที่ ฮ่องกง, สิงคโปร์ และญี่ปุ่น 

ในปี 2561 สถาบันดนตรีเคพีเอ็นเติบโตขึ้นกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ และยังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายหลักของสถาบันดนตรีเคพีเอ็น คือการสร้างโรงเรียนดนตรีที่ดีที่สุดสำหรับผู้คน 

ติดต่อ แฟรนไชส์ เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี

77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 087 498 9789
Email: Jullapong@kpnacademy.co.th
Website: http://www.kpnmusic.com
Facebook: kpnmusicacademy
Line: @KPN_MUSIC
1,636 คน

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น: 600,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 24 เดือน
*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ
จำนวนสาขา: 50

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์
เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี

มี 6 ท่าน สนใจแฟรนไชส์ เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี


สนใจสมัครแฟรนไชส์ คลิก
taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม