แฟรนไชส์น้ำเต้าหู้บ้านฉัน
แฟรนไชส์น้ำเต้าหู้บ้านฉัน

ไบร์ทอัพคิดส์

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น

79,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน

2-5 เดือน

จำนวนสาขา

30

ลักษณะสินค้าและบริการ

แฟรน์ไชส์การศึกษา หลักสูตรดีเยี่ยม มีทั้งภาคสามัญ (ภาคไทย และ ภาค EP)

จุดเด่น

ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว ไม่มีประสบการณ์ก็ทำได้ มีเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาตลอด เริ่มต้นได้ตั้งแต่พื้นที่ขนาดเล็ก 30 ตารางเมตรก็ทำได้ หลักสูตรดีเยี่ยม นักเรียนที่เรียนเห็นผลจริง เกรดเพิ่มจริง 100% สอบติดจริง 99%

สิ่งที่ได้รับ

การฝึกอบรมผู้ประกอบการโดยมีการจัดการอบรมและให้คำปรึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปิดศูนย์ในทุกด้าน Certificate for trainer อุปกรณ์การสอน + หนังสือหลักสูตร + แบบฝึกหัด คู่มือการจัดศูนย์ ป้ายโลโก้ และ X-Stand โบรชัวร์จำนวน 500 แผ่น

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website / Facebook ของทางสถาบันให้การสนับสนุนด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สิทธิ์ในการใช้ชื่อ & เครื่องหมายการค้า (โลโก้) สิทธิในการใช้หนังสือของ Bright Up Kids สิทธิการใช้ภาพกิจกรรมต่างๆ ของทางสถาบัน ให้คำปรึกษาการบริหารงานมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด จัดการอบรมแนะแนวสำหรับผู้เปิดศูนย์อย่างต่อเนื่องและทักษะด้านการสอนในระบบ Bright Up Kids

ความเป็นมา

Bright Up Kids ถือกำเนิดจากผุ้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาได้ร่วมกันคิดค้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เพิ่มศักยภาพให้เข้าใจและเข้าถึงเนื้อหาของวิชาหลักต่างๆ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ซึ่งวิชาเหล่านี้เป็นหัวใจหลักของระบบการศึกษาไทยและสากล 

โดยไม่ว่านักเรียนจะถนัดทางด้านไหนก็สามารถต่อยอดการเรียน การศึกษาในขั้นสูงขึ้นไปได้ทั้งในและต่างประเทศ 

ติดต่อ แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส์

129/76 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 097 341 5373
Email: bright_up_tutor@hotmail.com
Website: http://www.brightupcenter.com
Facebook: brightup.kids.90
Line: @brightupkids
328 คน

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น: 79,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 2-5 เดือน
จำนวนสาขา: 30

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์
ไบร์ทอัพคิดส์


สนใจสมัครแฟรนไชส์
taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม