แพคเกจ TaokaeCafe
แพคเกจ TaokaeCafe

Big X Shop

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น

ไม่มีค่าแฟนไชส์ บริษัทลงทุนให้
จ่ายเงินประกันอุปกรณ์การดำเนินกิจการเพียง 8,000 บาท *คืนเมื่อครบสัญญา

ระยะเวลาคืนทุน

ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากกำไรตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ

*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ

จำนวนสาขา

52

ลักษณะสินค้าและบริการ

 • แฟรนไชส์ให้บริการรับ-ส่งพัสดุสินค้า จากผู้ให้บริการขนส่งเอกชนที่หลากหลาย (Kerry/Flash/DHL/EMS/MakeSend)
 • ให้บริการสารพัดงานบริการ และงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ต่อ พ.ร.บ. ซื้อประกันภัย เติมเงิน ฝากเงิน ชำระบิลต่าง ๆ
 • จำหน่ายสินค้าดีจาก SMEs ทั่วประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์บริษัท

จุดเด่น

 • เป็นมากกว่าร้านรับส่งพัสดุทั่วไป เพราะมีสินค้าจำหน่าย และงานบริการที่หลากหลายกว่า
 • ผู้ดำเนินการสาขาไม่ต้องลงทุน บริษัทเป็นผู้ลงทุนให้ฟรี แต่มีรายได้ร่วมกัน

วิธีการดำเนินการ

1. ผู้สนใจต้องมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท และส่งข้อมูลในการประเมินร้านค้า เพื่อขอการพิจารณาเปิดสาขา ผ่านช่องทางไลน์ @big-x โดยส่งข้อมูลดังนี้
 • ชื่อและนามสกุล
 • ที่อยู่ที่ต้องการเปิดสาขา
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ภาพถ่ายหน้าร้าน/สถานที่ที่เปิดสาขา 4-5 ภาพ
 • Location (สถานที่ตั้งร้าน)
 • Service Mind บริการหลังการขาย, สนับสนุนการทำตลาดและโปรโมทสาขาแฟรนไชส์ดุจญาติมิตร
   
2. บริษัทจะติดต่อกลับไปยังผู้สนใจ พร้อมอธิบายรายละเอียด เงื่อนไขเพิ่มเติม
3. บริษัทจัดส่งสัญญาให้ทาง Line หรือ Email แก่ผู้ผ่านการพิจารณา

สิ่งที่ได้รับ

รายการชุดเครื่องมือบริหารจัดการร้านค้า และส่วนการให้บริการร้านค้า สำหรับการดำเนินธุรกิจ (อุปกรณ์ที่ให้ยืม) ได้แก่
 • เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัลแบบตั้งพื้น 150 Kg. จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องปริ้นใบเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องสแกนบาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องสแกนบัตรประชาชน จำนวน 1 เครื่อง
 • สายวัดขนาดกล่อง จำนวน 1 ชิ้น
 • โปสเตอร์สื่อป้ายโฟมบอร์ด/ไวนิล จำนวน 6 แผ่นป้าย
 • เสื้อยืดคอกลม จำนวน 1 ตัว
 • ป้ายไวนิลเจาะตาไก่ 350 x 100 cm. จำนวน 1 ผืน
 • ธงญี่ปุ่น พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด
 • สติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้าร้าน จำนวน 1 ชุด
 • ตัวแปลงปลั๊กไฟ จำนวน 1 ตัว
 • กระดาษปริ้นสติ๊กเกอร์ตลอดอายุสัญญา
 • กระดาษปริ้นใบเสร็จตลอดอายุสัญญา
 • ใบปลิวสาขา ขนาด A5 ตลอดอายุสัญญา
 • กล่องพัสดุและซองพัสดุ ตลอดอายุสัญญา
 • ระบบโปรแกรมการจัดการร้านขนส่ง ตลอดอายุสัญญา
 • ที่ปรึกษาช่วยในการบริการจัดการสาขา ตลอดอายุสัญญา
 • การส่งเสริมการขาย/ประชาสัมพันธ์สาขา ตลอดอายุสัญญา
 • การฝึกอบรมสาขา เงินเครดิตหมุนเวียนสาขา ตลอดอายุสัญญา

ลักษณะทำเลที่เหมาะสม

 • อยู่ในตัวอำเภอ เป็นแหล่งชุมชน ตลาด สถานีขนส่งมวลชน
 • อยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญในตัวอำเภอ เช่น ที่ว่าการอำเภอ หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล
 • อยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ความเป็นมา

บริษัท บิ๊ก เอ็กเซคคิวทีฟ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี และงานให้บริการพื้นฐานระดับชุมชนผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดยร่วมกับบริษัทชั้นนำที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ มุ่งเน้นการต่อยอด และยกระดับรูปแบบการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย

ปัจจุบันมีสินค้าและบริการของบริษัท ดังนี้
 • เครื่องรับชำระค่าสินค้าและบริการแบบอัตโนมัติ (Kiosk Automatic Machine : ตู้เติมเงิน)
 • ตัวแทนการให้บริการรับ-ส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศ ผ่านผู้ให้บริการขนส่งเอกชนชั้นนำที่หลากหลาย
 • ตัวแทนการให้บริการงานสารพัดบริการ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ตัวกลางในการจำหน่ายสินค้าดีจาก SMEs ทั่วประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
   
เดิมบริษัทเป็นเพียงตัวแทนจำหน่าย และให้บริการเครื่องรับชำระค่าสินค้าและบริการแบบอัตโนมัติเท่านั้น แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ทำให้บริษัทเล็งเห็นถึงทิศทางการการเติบโตของตลาดการค้าทางออนไลน์ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีแนวคิดในการหาคู่ค้ามาเสริมธุรกิจ เพิ่มช่องทางสินค้าและบริการให้แก่บริษัท สู่การสร้างแบรนด์ “Big X Shop” ในปี 2564 ที่เป็นร้านจำหน่ายหลากหลายสินค้า และงานบริการ

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายไม่สามารถประกอบกิจการได้อย่างปกติ และประสบปัญหาทางด้านการเงิน บริษัทจึงมีแนวคิดเพิ่มเติมในเรื่องการขยายสาขาผ่านเจ้าของกิจการที่มีธุรกิจเดิมอยู่แล้ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อแฟรนไชส์ ไม่ต้องเสียเงินในการลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินกิจการใหม่ และไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการสาขา เพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะมาเป็นผู้ดำเนินการสาขาไม่ต้องใช้เงินลงทุน หรือใช้เงินน้อยที่สุด และเป็นช่องทางสร้างรายได้เสริม (บางสาขาอาจเป็นรายได้หลัก) ที่เพิ่มเข้ามา บริษัทจะเป็นผู้ลงทุนแฟรนไชส์ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และเงินทุนหมุนเวียนให้กับทางสาขา โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ยื่นความประสงค์ และบริษัทจะพิจารณาให้สิทธิ์เป็นผู้ดำเนินการสาขา 1 รายต่อ 1 อำเภอ/เขตเท่านั้น ซึ่งตรงกับนิยามที่ว่า “ลงทุนให้ฟรี มีรายได้ร่วมกัน”

Big X Shop จึงเป็นร้านให้บริการรับ-ส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศ ผ่านผู้ให้บริการขนส่งเอกชนชั้นนำที่หลากหลาย เป็นร้านสารพัดงานบริการ และงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส รวมถึงเป็นจุดให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ เลือกหาสินค้าดี สินค้าเด่นจากผู้ประกอบการ SME ไทย โดยผ่านแฟลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทง่าย ๆ ด้วยปลายนิ้ว “Big X Shop เป็นมากกว่าร้านรับส่งพัสดุทั่วไป เพราะมีสินค้าจำหน่าย และงานบริการที่หลากหลายกว่า”

บริษัทมีเป้าหมายในการขยายสาขาภายใต้แบรนด์ “Big X Shop” ให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 สาขา ในทุกเขต ทุกอำเภอ ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

รูปภาพ

Big X Shop ให้บริการรับ-ส่งพัสดุสินค้า จากผู้ให้บริการขนส่งเอกชนที่หลากหลาย
Big X Shop ให้บริการรับ-ส่งพัสดุสินค้า จากผู้ให้บริการขนส่งเอกชนที่หลากหลาย
Big X Shop ให้บริการรับ-ส่งพัสดุสินค้า จากผู้ให้บริการขนส่งเอกชนที่หลากหลาย
Big X Shop ให้บริการรับ-ส่งพัสดุสินค้า จากผู้ให้บริการขนส่งเอกชนที่หลากหลาย
Big X Shop ให้บริการรับ-ส่งพัสดุสินค้า จากผู้ให้บริการขนส่งเอกชนที่หลากหลาย
Big X Shop ให้บริการรับ-ส่งพัสดุสินค้า จากผู้ให้บริการขนส่งเอกชนที่หลากหลาย
Big X Shop ให้บริการรับ-ส่งพัสดุสินค้า จากผู้ให้บริการขนส่งเอกชนที่หลากหลาย
Big X Shop ให้บริการรับ-ส่งพัสดุสินค้า จากผู้ให้บริการขนส่งเอกชนที่หลากหลาย

ติดต่อ แฟรนไชส์ Big X Shop

บริษัท บิ๊ก เอ็กเซคคิวทีฟ จำกัด เลขที่ 301/91-92 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร: 061 718 6363, 084 240 3792
Email: bigxshop@gmail.com
Facebook: Big-X-Shop-Thailand-เพจหลักบริษัท-101908835574514
Line: @big-x
2,991 คน

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น: ไม่มีค่าแฟนไชส์ บริษัทลงทุนให้
จ่ายเงินประกันอุปกรณ์การดำเนินกิจการเพียง 8,000 บาท *คืนเมื่อครบสัญญา
ระยะเวลาคืนทุน: ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากกำไรตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ
*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ
จำนวนสาขา: 52

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์
Big X Shop

มี 41 ท่าน สนใจแฟรนไชส์ Big X Shop

แฟรนไชส์ และทำเลแนะนำ


สนใจสมัครแฟรนไชส์ คลิก
taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม