แพคเกจ TaokaeCafe
แพคเกจ TaokaeCafe

เลอวอง จินตคณิต Levent

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น

350,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน

-

*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ

จำนวนสาขา

29

ลักษณะสินค้าและบริการ

แฟรนไชส์จินตคณิต

จุดเด่น

- ชำระครั้งเดียว ไม่เก็บเพิ่ม
- ไม่หักส่วนแบ่งรายได้
- อบรมฟรี มีอุปกรณ์ให้ครบ
- กำหนดพื้นที่สาขาชัดเจน ไม่ทับซ้อนกัน
- การทำการตลาดออนไลน์

สิ่งที่ได้รับ

1. สัญญา 5 ปี ต่อสัญญาฟรี
2. Royalty free ตลอดอายุสัญญา ไม่เก็บค่าธรรมเนียม และไม่หักส่วนแบ่งรายได้
3. มีการกำหนดพื้นที่สาขาชัดเจนไม่ทับซ้อนกัน
4. ให้คำปรึกษาและดูแลฟรีตลอดอายุสัญญา
5. อบรมผู้ฝึกสอน 3 ท่าน
6. เพจ Facebook สาขา พร้อมการโฆษณา (มูลค่า 20,000 บาท)
7. กระเป๋าเลอวอง 80 ใบ
8. หนังสือเรียนเลอวองจินตคณิต
9. มือจำลอง 2 อัน(ซ้าย-ขวา)
10. โปสเตอร์เลอวอง 5 แผ่น
11. ตราประทับสาขา 1 อัน
12. แผ่นพับแนะนำหลักสูตรการเรียน 200 ฉบับ พร้อมที่ตั้ง
13. แผนที่สาขา
14. ไฟล์เอกสาร (ใบประกาศ, ข้อสอบ, ระเบียบการ, ใบสมัคร, ใบเสร็จ, โลโก้, มาสคอต ฯลฯ)
15. การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ
16. สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางสถาบัน

ความเป็นมา

เลอวองจินตคณิต คือ หลักสูตรการคิดเลขด้วยนิ้วมือและจินตนาการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมอง โดยอาศัยความสัมพันธ์ของนิ้วมือทั้งสองข้าง นอกจากการเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์และสมาธิแล้ว หลักสูตรของเลอวองยังช่วยพัฒนาสื่อประสาทให้สมองทั้งสองซีกทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้น ได้นำจินตคณิตมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน เริ่มต้นจากการนับนิ้วมือในแบบของจินตคณิตเพื่อฝึกประสาทและร่างกายทั้ง 2 ฝั่ง ให้ทำงานสัมพันธ์กัน ผ่านการเรียนบวก ลบ คูณ และหารตัวเลข ในแบบของเลอวอง ต่อมาในระดับที่สูงขึ้นจะเรียนรู้การสร้างจินตภาพในการคำนวณ ยกระดับการพัฒนาสมองทั้งสองซีก กระตุ้นให้สมองได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพก้าวสู่ระดับสูงที่สุด

เลอวองจินตคณิต มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของสมองผ่านหลักสูตรจินตภาพ ที่ออกแบบให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนจะรู้สึกสนุกและนำไปใช้ได้ทันที อีกทั้งต่อยอดไปยังทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น

ติดต่อ แฟรนไชส์ เลอวอง จินตคณิต Levent

257/2 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร: 064 639 5456
Email: aof.walit@gmail.com
Website: http://www.leventsmartmath.com
Facebook: leventsmartmath

2,689 คน

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น: 350,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: -
*ขึ้นอยู่กับทำเล กลุ่มลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ
จำนวนสาขา: 29

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์
เลอวอง จินตคณิต Levent

มี 5 ท่าน สนใจแฟรนไชส์ เลอวอง จินตคณิต Levent


สนใจสมัครแฟรนไชส์ คลิก
taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม