Gen Z ผู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์กร สู่การทำงานแบบดิจิทัล

10 พ.ค. 2564 14:45:10
Gen Z ผู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์กร สู่การทำงานแบบดิจิทัล

ตอนนี้ Gen Z เริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว โดยมีสัดส่วนในตลาดแรงงานมากถึง 1 ใน 4 ของทั้งหมด แรงงานกลุ่ม Gen Z ที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โลกแห่งการทำงานในอนาคตก็เลยจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน 😊
 
คนกลุ่มนี้เป็น Digital Natives เติบโตมาในยุคดิจิทัล มีเทคโนโลยีที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ชอบท่องโลกออนไลน์ 🌐 มีความเป็นตัวของตัวเองสูง จึงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรทันโลกทันเทรนด์ โลกแห่งการทำงานในอนาคตจะมีการทำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ ครับ โดยเฉพาะระบบ AI
 
แล้วอะไรที่ Gen Z ต้องการนอกจากตัวเงิน ❓
 
คำตอบ คือ เวลาทำงานยืดหยุ่น ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ที่ลดชั่วโมงการทำงาน เพื่อเน้นประสิทธิภาพของงานมากขึ้น กำลังได้รับความนิยมในต่างประเทศ ตรงกับความต้องการของ Gen Z ที่มองหา Work Life Balance หรือสร้างสมดุลในชีวิตและงาน 👥
 
อีกทั้งคนรุ่นใหม่บางส่วนไม่ได้มีแค่งานหลักเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีงานเสริมอื่น ๆ เช่น ขายของออนไลน์ หรือบางคนอาจจะเป็น 🗣 Blogger หรือ Vlogger การทำงานจึงไม่จำกัดว่าต้องเข้างาน 9 โมงเช้า เลิก 6 โมงเย็นเป๊ะ แต่เน้นคุณภาพงานที่ทำมากกว่าชั่วโมงงานที่มากเกินความจำเป็น
 
อีกปัจจัยคือ Remote Working การทำงานที่ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรับส่งงาน สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องมาเจอหน้ากันในออฟฟิศ ซึ่งปัจจุบันอาชีพที่สามารถทำงานได้จากระยะไกลไม่จำกัดแค่การเป็น freelance อีกต่อไป แต่สายอาชีพเฉพาะอย่าง ✍️ Content Writer, Graphic Designer, Translator หรือที่ปรึกษาการตลาดหรือกฎหมาย ก็ทำได้เช่นกัน
 
โดย 5 คุณสมบัติที่โดดเด่นของคนรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงการทำงานในองค์กรให้ดีขึ้น
 
1. มีพลังงานเยอะ มีความคิดสร้างสรรค์สูง
2. อยากทำงานที่สร้าง Impact ในระดับองค์กรหรือสังคมได้จริง
3. เรียนรู้การปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เข้ากับการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
4. ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม
5. ชอบการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
 

ทุกวันนี้ การธุรกิจดิจิทัลปรับเปลี่ยนไปเร็วมาก การนำ Gen Z เข้ามาในองค์กร นอกจากช่วยเสริมผลประกอบการของธุรกิจแล้ว ยังจะช่วยสร้างการพัฒนาองค์กรที่นำไปสู่สถานที่ทำงานในอนาคต (Future Workplace) อย่างต่อเนื่อง นำองค์กรไปสู่ Digital Transformation อย่างแท้จริง🤩
 

1,349 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม