ข้อปฏิบัติ ค้าขายภายในตลาด ลดเสี่ยง COVID-19

20 ม.ค. 2564 10:45:45
ข้อปฏิบัติ ค้าขายภายในตลาด ลดเสี่ยง COVID-19

‘ตลาด’ ทำเลค้าขายแหล่งรวมตัวของพ่อค้า แม่ค้า และผู้ซื้อ จุดจำหน่ายสินค้า อาหารสด อาหารแห้ง ทุกประเภทไว้อย่างครบครัน จึงเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคนจากหลากหลายพื้นที่และมีบริเวณ เข้ามาใช้ร่วมกัน จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้
 
โดย กระทรวงสาธารณสุข เผย ข้อปฎิบัติ แนะนำมาตรการดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้


 
📋 คำแนะนำสำหรับเจ้าของตลาด

🔸ดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
🔸จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการ
🔸กำหนดจุดระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร
🔸จัดให้มีมาตรการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย
🔸จัดจุดบริการล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  📋 คำแนะนำสำหรับผู้ขายในตลาด

🔸ป้องกันตนเองด้วยการล้างมือด้วยสบู่และน้ำอย่างสม่ำเสมอ
🔸สวมใส่หน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม
🔸ในกรณีจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค ควรมีการปกปิดอาหาร
🔸กรณีจำหน่ายอาหารสดควรจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับคีบ  📋 คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อ

🔸วางแผนในการเลือกซื้อเพื่อลดระยะเวลาที่อยู่ภายในตลาดให้น้อยที่สุด
🔸สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
🔸เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร
🔸ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ทุกครั้ง หลังเลือกซื้อของเสร็จ


 
อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทั้งผู้ค้าขาย ผู้ไปใช้บริการ หมั่นสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ 📞สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
 

1,071 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม