เริ่มต้นธุรกิจในยุคปัจจุบัน ต้องเริ่มต้นจากอะไร? เริ่มตอนไหนดี?

26 ก.ย. 2565 16:45:26
เริ่มต้นธุรกิจในยุคปัจจุบัน ต้องเริ่มต้นจากอะไร? เริ่มตอนไหนดี?

Start Business  เริ่มต้นธุรกิจต้องเริ่มต้นจากอะไร เริ่มตอนไหนดี ในยุคปัจจุบัน

     What is the purpose of a business firm ?  The Strategy purpose  of   a firm is to make profit  and maximise  the shareholders wealth.

แปลเป็นภาษาง่าย ของการจัดตั้ง บริษัท จำกัด  วัตถุประสงค์ของ บริษัท ธุรกิจ คือ อะไร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท คือ การทำกำไร และเพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้น ในบทความที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ 15 ปี ที่ออกจากมนุษย์เงินเดือนสู่เส้นทางเจ้าของกิจการ เกิดจากแรงจูงใจอะไรกันบ้าง
 
เกิดจากความอิ่มตัว หรือ ความไม่มั่นคงในอาชีพกันแน่ และยังคงมีอีกหมายต่อหลายเหตุผล ที่หลายคนอยากจะพิสูจน์ตัวเอง อยากจะยืนด้วยลำแข้งของตนเอง หลังจากได้เห็น ฟีดข่าวของเพื่อนบน facebook ที่ฟีดมาในแต่ละวัน หลายคนก็อยากจะเป็น อายุน้อย 100 ล้าน กับเหมือนกับรายการบ้าง ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เด็กยุคใหม่ ต่างคิดหาธุรกิจที่จะทำได้รวยเร็วภายในข้ามปี ตามโฆษณาที่แฝง มาในรูปของธุรกิจที่มักจะเอารูป เอาบ้าน เอาดารา นักร้องมาอวดกันมากมาย จนสุดท้ายกลายเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่และกำลังเป็นข่าวดัง หลายคนหมดเงิน หลายคนหมดตัว ลาออกจากงานประจำ มาหาลูกข่าย ทำตัวโก้หรู ขับรถสปอร์ต หาตัวแทนดีกรีดี ๆ ยิ่งเป็นนักเรียนนอก เป็นคนมีชื่อเสียงหรือแม้แต่เป็นแม่บ้านก็รวยได้ จัดกิจกรรม ทัวร์รอบโลกบ้าง จนลืมคิดไปว่าต้องรักษายอด รักษาคนอย่างไร ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่จะมีแต่คนรวยและประสบความสำเร็จ ส่วนคนไม่สำเร็จก็เงียบ กลัวที่คนอื่นจะรู้ว่าโดนหลอก เงียบดีกว่า แต่ธุรกิจ MLM ดี ๆ ก็มีมากมาย ซึ่งรุ่นเราคงทันคำว่า Amway ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงอยู่และยืนยงได้สบาย ๆ เป็นเพราะอะไรก็ต้องไปศึกษาดูว่าเขาทำได้เพราะแบรนด์ หรือ เพราะสินค้าที่ดีกันแน่ ๆ ซึ่งธุรกิจเครือข่ายเอง เหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการลงทุนในรูปแบบบริษัท สมัครสมาชิกก็สามารถทำธุรกิจได้ อย่างไรก็เลือกกันเองดีๆก็มี ไม่ดีก็มากมายที่เห็นๆมา ในบทความนี้จะมาบอกว่าหลักการของการทำธุรกิจในรูปแบบของ

บริษัท จำกัด  “ วัตถุประสงค์ของ บริษัท ธุรกิจ คือ อะไร ซึ่งในบทความที่ผ่านมาได้เขียนไว้บ้างแล้วลองไปอ่านกันได้ที่ Link https://www.taokaecafe.com/business-knowledge-detail/1197

กลยุทธ์ของบริษัท คือ การทำกำไร และเพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้น และเราต้องเข้าใจถึง ความหมายของบริษัท จำกัด ก่อนว่า เป้นการจัดตั้งของบุคคล ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันทำกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหากำไรจากการดำเนิน กิจการนั้น มาแบ่งปันกัน โดยบริษัทจำกัด จะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้น ผู้ลงทุนในบริษัท เรียกว่า “ ผู้ถือหุ้น ” โดยผู้ถือหุ้น รับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่ง ใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ เมื่อจดทะเบียนบริษัทจำกัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

ซึ่งจะถูกใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร สำหรับ ชื่อบริษัท ถ้าจะนำชื่อไปใช้ในดวงตรา ป้ายชื่อ หนังสือ จดหมาย หรือ เอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทต้องใช้คำว่า “บริษัท ” ไว้หน้าชื่อ และ “ จำกัด ” ไว้ท้ายชื่อด้วย อักษร ใช้ชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า “ Company Limited ” หรือ “ Co., Ltd. ” หรือ “ Limited ” หรือ “Ltd.” ประกอบชื่อด้วย การที่บริษัทมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทำให้มีสิทธิ หน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับ บริษัทจำกัด พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมทั้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนี้

1. ต้องมีที่ตั้งสำนักงานซึ่งถือเป็นภูมิลำนาของบริษัทที่สามารถติดต่อได้  หากมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานจากที่จดทะเบียนไว้ ก็ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

2. จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ให้จัดทำตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และการเข้า-ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ และต้องเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของบริษัท สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นต้องเปิดให้ผู้ถือหุ้น ดูได้ในระหว่างเวลาทำการไม่น้อยกว่าวันละ 2 ชั่วโมง โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม

3. หลังจากนั้นภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อจากนั้นในทุกๆ รอบ ระยะเวลา 12 เดือน ก็ต้องจัดประชุมแบบนี้อีกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุม ที่นอกเหนือจากนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

4. ต้องส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดและผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแล้วในวันประชุมสามัญ ไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท อย่างน้อยปีละครั้ง แต่ไม่ให้ช้ากว่า 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5. ต้องรีบนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทันที เมื่อบริษัทขาดทุนถึงครึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียน เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ หรือภายใน 30 วัน เมื่อมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ร้องขอให้เรียกประชุม

6. ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีหนึ่งคนหรือหลายคนมาตรวจสอบงบการเงิน แล้วต้องนำงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติภายในสี่เดือน นับแต่วันที่ปิดบัญชี โดยต้องส่งสำเนางบการเงินให้ผู้ถือหุ้นดูล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และมีสำเนางบการเงินเปิดเผยไว้ในสำนักงานของบริษัท


การที่จะเปิดบริษัท จำกัด ก็เพื่อ การทำกำไร และเพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ใช่แค่เปิด เพื่อที่จะทำประโยชน์ แค่ตนเองและพวกพร้อง การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรธุรกิจจึงจำเป็นมาก ๆ

จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ  หมายถึง ข้อควรประพฤติปฏิบัติขององค์กรธุรกิจ ซึ่งมีการบริหารจัดการหรือดำเนินธุรกิจ โดยบุคคล หรือคณะบุคคล หรือองค์กร ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ องค์กรธุรกิจจะต้องมีการกำหนดข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน โดย คำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม ต่อผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงคู่ค้าและผู้บริโภคด้วย บริบทและผู้ร่วมก่อตั้งต้องทำมากกว่าแค่หาเงิน เพราะเมื่อใดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะต้องอยู่ในระบบและระเบียบที่กฎหมายกำหนด บทความนี้ จึงอยากจะเล่าให้กับน้อง ๆ ที่บอกว่าเปิดบริษัทง่ายมาก แต่การจะปิดกิจการไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลย

1,175 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม