‘พาณิชย์’ ลุยใช้แฟรนไชส์สร้างอาชีพคนไทย ตั้งเป้า 1 หมื่นราย ในปี 64

27 พ.ย. 2563 10:05:57
‘พาณิชย์’ ลุยใช้แฟรนไชส์สร้างอาชีพคนไทย ตั้งเป้า 1 หมื่นราย ในปี 64
ธุรกิจแฟรนไชส์ถือเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและผู้บริโภค มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจได้มาก
 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในงาน “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปี 2563” ว่าตั้งเป้าหมายที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้มีธุรกิจเป็นของตนเองผ่านการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะสามารถทำเป็นอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ดูแลครอบครัว และยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข้งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก
 

โดยมีนโยบายในการดำเนินการช่วยเหลือ 4 ด้าน คือ

1. ต้องการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่เริ่มต้นให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการแฟรนไชส์
2. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการให้เท่าเทียมกับการบริหารระดับสากล
3. เพิ่มช่องทางธุรกิจให้กับธุรกิจแฟรนไชส์
4. ปั้นผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์รุ่นใหม่ให้เกิดมากขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมจำนวน 351 แฟรนไชส์ มีขนาดการลงทุนตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้านบาท ต่ำสุดลงทุนเพียง 5,000 บาทก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ไปประกอบธุรกิจได้ สูงสุด 1.2 ล้านบาท
 
 
โดยตั้งเป้าว่าในปี 2564 จะสร้างเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ให้ได้ 10,000 ราย จากธุรกิจตัวแม่ที่มีอยู่ 351 ราย ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เข้าไปสนับสนุนและผลักดันจนมีมาตรฐานระดับ
 
ทั้งนี้ เจ้าของธุรกิจได้มีการพัฒนาธุรกิจของตนอย่างต่อเนื่องจนพิสูจน์ว่าประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคแล้วในระดับหนึ่ง
 
ด้านผู้ซื้อแฟรนไชส์ไปทำธุรกิจจะได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการผลิต ความรู้ความเข้าใจเฉพาะในเรื่องการตลาดของผลิตภัณฑ์ และระบบบริหารจัดการที่เป็นรูปแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้น ทำให้ผู้ซื้อได้รับองค์ความรู้ที่ครบถ้วน เป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่งว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
 
ผู้ที่สนใจสามารถเลือกขนาดการลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได้ มีความหลากหลายประเภทมีทั้งหมด 351 ธุรกิจสามารถดูรายละเอียดแฟรนไชส์ได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ ที่ www.dbd.go.th

 
ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9630000121411?fbclid=IwAR3G7_yD85K1KHbLD3gQZjIE3NVib92s4C3o_DELRhziOBVyOF4oBKHXnnw
 
774 คน

taokaecafe.com มีการใช้คุกกี้ อ่านเพิ่มเติม